Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Šilheřovice : Obecní úřad, 2006
508 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-86458-17-2 (váz.)
Polské a německé resumé
Bibliografie na s. 503-505
Šilheřovice (Česko) - dějiny - sborníky
000108948
OBSAH // O ŠILHEŘOVÍCÍCH... // I. ODEDÁVNA (od počátku do 1848) // Vytváření podmínek pro osidlování Hlučínské pahorkatiny // První osídlenci... // Politické uspořádání jižního území Slezska od 9. století. // Velká kolonizace ve 13. a 14. století... // ? založení osady Šilheřovice... // První písemná zmínka o Šilheřovicích... // Šilheřovice v rukou šlechtických rodů... // Mustruňk - první soupis obyvatel Šilheřovic... // Tragická doba třicetileté války... // Šilheřovice v rukou opavských jezuitů... // Karolinský katastr... // Slezské války, připojení Hlučínska ? Prusku... // Eichendorffové a výstavba zámku... // Tíživé postavení šilheřovických poddaných... // Éra barona Stůckera - počátky vyvažování z roboty... // Velké kácení šilheřovických lesů... // Nástup Rothschildů na šilheřovické panství... // O šilheřovické pečeti... // Zřízení školy v Šilheřovicích... // Šilheřovická farnost v době reformace, vybudování kostela // 21 // 21 // 22 // 24 // 26 // 28 // 33 // 35 // 36 // 41 // 42 47 50 54 56 59 63 63 66 66 // II. OBROZENÍ (1848 - 1914) // Dokončení vyvažování z poddanských povinností po roce 1848 ... 75 // Šilheřovice a Rothschildové... 79 // Péče o lesy... 82 // Nový zámek a park, lidové vyprávění o baronu Rothschildovi... 83 // Panské dvory... 104 // Výstavba Anselmova ústavu... 105 // Na cestě ? nové samosprávě obce... 106 // Růst
počtu obyvatel a jeho zaměstnanost... 120 // Sílící germanizace po sjednocení Německa 1871... 122 // Politické střety v obci... 126 // Vznik prvních spolků... 127 // Šilheřovické školství... 130 // Náboženský život, kostel Nanebevzetí P. Marie... 136 // /7/ // III. VOJNA A KŘEHKÝ MIR (1914 - 1938) // Krutá doba I. světové války... 145 // Soupis držitelů půdy v obci roku 1917... 151 // Vedení obce v době války... 153 // Ve škole za války... 154 // Po válce ještě přes rok u Německa... 155 // Připojení ? Československu a nová správa... 157 // Sčítání lidu 1921 a 1930... 165 // Spor o Paseky... 167 // První obecní volby v nové vlasti, nové politické uskupení sil... 169 // Úřední změna názvu obce... 172 // ? poválečnému rozvoji školství... 173 // Pozemková reforma... 179 // Rothschildův šilheřovický velkostatek... 183 // V době velké hospodářská krize... 197 // Jak se v obci 1925 - 35 volilo, tak se zde i společensky žilo... 198 // Obnovení farnosti v Šilheřovicích... 205 // Cesta ? Mnichovu... 213 // IV. VOJNA A RUDE OBZORY (1938 - 1989) // Připojení ? Německé říši v říjnu 1938 ... // Sčítání lidu 1939... // Osudy šilheřovického velkostatku... // Sedláci, řemeslníci, obchodníci a úředníci v obci. // Situace ve školství... // Šilheřovická farnost... // Život obyvatel obce za války... // Výstavba tzv. ochranného valu... // Přechod fronty, osvobozovací boje, válečné škody
... // V prvních dnech po skončení války... // Obyvatelstvo a jeho očista... // Poválečná zaměstnanost a životní úroveň... // Soukromí rolníci, konfiskace velkostatků... // Osudy zámku a jeho parku... // Obnova české školy a kultury v obci... // Zdravotní a sociální péče o obyvatelstvo... // Kostel a náboženský život obyvatel... // Únorový převrat 1948 a nástup nové správy obce... // Politické a zájmové organizace v době totality... // Založení golfového hřiště v Šilheřovicích... // ? zaměstnanosti a životnímu stylu obyvatel obce... // Život s církví i v tuto dobu... // ? výstavbě obce... // Obchod a služby v obci... // Nátlak na rolníky, socializace zemědělství... // Od Rothschildových dvorů ? farmám státního statku Lesy ? Čs. státním lesům... // 227 // 229 // 229 // 232 // 235 // 237 // 238 // 239 // 240 249 252 256 258 260 // 267 // 268 273 273 279 288 292 297 300 302 304 309 311 // /8/ // Využívání zámku a jeho parku... 316 // Problémy s vodním zásobováním... 336 // Proměny základního školství... 338 // Ke kultuře v obci... 348 // BAREVNÁ PŘÍLOHA... 355 // V. NOVÉ HORIZONTY (od 1989 dodnes) // Správa obce po 17. listopadu 1989 ... 375 // ? privatizaci v obci... 388 // Obyvatelstvo na prahu nové doby... 395 // Bytová výstavba... 398 // Zvelebování obce... 402 // Doprava a komunikace... 407 // Ke zdravotní a sociální péči... 413 // Šilheřovický zámek s parkem v současnosti...
414 // ? transformaci zemědělství... 425 // Lesy v současnosti... 431 // Základní škola v Šilheřovicích... 435 // Šilheřovice - kulturní obec... 441 // Zájmová činnost obyvatel... 441 // Park Golf Club TJ NH Ostrava... 457 // ? šilheřovické farnosti... 461 // S pamětníky obce... 477 // DOSLOV // ZE VZPOMÍNEK PAMĚTNÍKŮ // STRESZCZENIE // ZUSAMMENFASSUNG // PRAMENY A LITERATURA // SOUPIS ZKRATEK V POZNÁMKÁCH // /9/
(OCoLC)85544430
cnb001641367

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC