Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. vyd.
Brno : CDK, 1998
285 s.

objednat
ISBN 80-85959-33-X (brož.)
Obshauje bibliografii na s. 269 - 270 a rejstřík
Teologie systematická - učebnice vysokoškolské
000109167
Úvod ke druhému vydání ...5 // Předmluva ...7 // SYSTEMATICKÁ TEOLOGIE: ÚKOL A METODY // SYSTEMATICKÁ TEOLOGIE: ÚKOL A METODY Francis Schüssler Fiorenza ...15 // Křehkost teologie ...15 // Křesťanské Písmo: svědectví a teologická praxe ...18 // TŘI KLASICKÁ TEOLOGICKÁ PARADIGMATA ...19 // Augustin: křesťanské učení jako moudrost ...20 // Počátky systematické teologie v řecké církvi ...20 // Augustinova védecká koncepce: Vědění a moudrost ...21 // Augustinova hermeneutická pravidla ...22 // Augustinův vliv na Západě ...24 // Tomáš Akvinský: scholastická metoda a Tomášova sacra // doctrina ...26 // Pozadí scholastické metody a teologie ...2 7 // Tomášovo pojetí posvátné nauky Sacra doctrina ...29 // Základ a předmět posvátné nauky ...30 // Novoscholastika: její zvláštní rysy ...34 // Od scholastiky k potridentskému katolicismu ...34 // Barokní scholastika ...35 // Novoscholastická teologie ...36 // Krize novoscholastické teologie ...39 // Shrnutí ...40 // PĚT SOUČASNÝCH TEOLOGICKÝCH PŘÍSTUPU ...41 // Transcendentální teologie ...41 // Návrat k subjektu v moderní teologii ...42 // Transcendentálni fenomenologie Karla Rahnera ...43 // Srovnání Tomáše Akvinského a Rahnera ...46 // Meze transcendentálni teologie ...4 7 // Hermeneutická teologie ...48 // Zkušenost a jazyk ...48 // Klasikové: Autorita tradice ...49 // Meze hermeneutiky ...50 // Analytické teologické přístupy ...51 // Metateorie: Metoda v teologii ...52 // Analýza modelu a kategorií ...55 // Meze metateorie ...58 // Metoda korelace ...58 // Základní informace ...5 9 // Korelace v současné římskokatolické teologii ...60 // Meze korelační metody ...64 // Teologie osvobození ...64 // Východisko ...65 // Kritika ideologie ...65 // Potlačené poznání ...66 // Praxe jako kritérium ...67 //
CESTA KE KOMPLEXNĚJŠÍ TEOLOGICKÉ METODĚ ...68 // Dvojznačnost pluralismu a jednoty ...68 // Dvojznačnost racionality a její kritiky ...70 // Dvojznačnost moci a jejího utlačovatelského charakteru ...71 // Čtyři prvky teologické metody ...72 // Rekonstruktivní hermeneutika: Integrita tradice ...72 // „Základní teorie“ ...76 // Zpětné garanty ...78 // Teologie a církevní komunita ...81 // Závěr ...84 // k DALŠÍ ČETBĚ ...100 // Dějiny teologie ...100 // Teologická metoda ...101 // Rozdělení teologie ...102 // VÍRA A ZIEVENÍ // Avery Dulles ...105 // ZJEVENÍ ...105 // Pojem zjevení ...105 // Typy zjevení ...107 // Způsoby komunikace ...108 // Zvláštní zjevení v dějinách spásy ...111 // Zjevení a náboženství ...113 // Zjevení: minulost, přítomnost a budoucnost ...114 // VÍRA ...117 // Pojem víry ...117 // Ctnost a akt víry ...119 // Formální a materiální předmět víry ...120 // Víra a poznání ...122 // Vlastnosti víry: nadpřirozenost, jistota, svoboda, temnost 124 // Víra implicitní a explicitní ...126 // Víra a spása ...127 // Shrnutí: víra a zjevení ...130 // PŘEDÁVÁNÍ ZJEVENÍ ...130 // Svědectví ...130 // Bible ...132 // Tradice jako zdroj nauky ...133 // Nositelé tradice ...135 // Hierarchické magisterium a neomylnost ...136 // Učení neobdařené neomylností ...138 // Zbožná poslušnost a nesouhlas ...138 // ZÁVĚR: VÍRA, ZJEVENÍ A TEOLOGIE ...140 // k DALŠÍ ČETBĚ ...144 // BŮH // JAK PŘISTUPOVAT KE KŘESŤANSKÉMU CHÁPÁNÍ BOHA // David Tracy ...149 // BŮH A ZJEVENÍ JEŽÍŠE KRISTA ...149 // Bůh a teologie ...149 // Bůh a Kristus ...151 // BŮH A LIDSKÉ HLEDÁNÍ BOHA ...154 // Věrohodnost a srozumitelnost ...154 // Bůh a přirozená teologie ...155 // Budoucnost teologie Boha ...159 // K DALŠÍ ČETBĚ ...164 //
TROJIČNÍ TAJEMSTVÍ BOHA // Catherine Mowry LaCugna ...167 // VYZNANÍ VÍRY V BOHA JEŽÍŠE KRISTA // BŮH, KTERÝ JE TAJEMSTVÍ // Po stopách tradice // Biblický původ trojiční nauky // Liturgické kořeny trojiční nauky // Vývoj trojiční nauky // Otázka, kterou vznesl Arius // Řecká teologie po Niceji // Latinská teologie po Niceji // Obecná charakteristika řeckého a latinského myšlení // K NOVÉMU OŽIVENÍ TEOLOGIE BOHA // Ekonomická a imanentní Trojice // Tajemství spásy jako tajemství Boha // DALŠÍ PODNĚTY K DISKUSI // Moderní vyjadřování „osoby“ // Váhání nad mužským rodem při mluvení o Bohu // Cesta k ekumenické shodě na pasáži filioque ve vyznání víry // ŽIVÁ TROJIČNÍ VÍRA // Uctívání Boha Ježíše Krista // Nechat se přetvořit v Krista Život v Duchu // ZÁVĚR // k DALŠÍ ČETBĚ ...209 // STVOŘENÍ // Anne M. Clifford ...213 // BIBLE O STVOŘENI ...214 // Starý zákon ...215 // Nový zákon ...224 // STVOŘENÍ V HISTORII ŘÍMSKOKATOLICKÉ TEOLOGIE ...226 // Stvoření v době patristiky ...226 // Stvoření ve středověku ...231 // Stvoření v době osvícenství a v počátcích moderní doby ...234 // STVOŘENÍ V SOUČASNÉ TEOLOGII // Stvoření a vztah teologie a vědy // Teologie v návaznosti na vědu // Věda v návaznosti na náboženství // Teologie a věda jako odděleně světy. // Vzájemná interakce teologie a vědy. // Stvoření a ekologie // K DALŠÍ ČETBĚ ...267 // Vybraná literatura v češtině ...269 // Autoři traktátů ...271 // Seznam zkratek ...272 // Rejstřík ...273

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC