Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 1996
126 s. : il.

objednat
ISBN 80-7184-116-1 (brož.) ISBN !80-7184-108-0 (chyb.)
Autor souboru Pavel Petrovický a spolupracovníci
Vydavatel: Univerzita Karlova, Anatomický ústav 1. lékařské fakulty
Anatomie - systém nervový - učebnice vysokošk.
000109176
Obsah // Nervi spinales - míšní nervy... 7 // Přední míšní kořeny... 7 // Zadní míšní kořeny... 8 // Spinální ganglia... 9 // Stavba míšního nervu... 9 // Zakončení vláken periferního nervu - efektory a receptor)’... 10 // Regenerace periferních nervů... 12 // Rozdělení míšních nervů... 12 // Základní větvení míšních nervů... 13 // Rami dorsales nervorum spinalium... 14 // Rami ventrales nervorum spinalium... 15 // Plexus cervicalis... 16 // Plexus brachialis... 19 // Pars supraclavicularis...20 // Pars infraclavicularis... 20 // Nervus musculocutaneus...21 // Nervus medianus... 21 // Nervus ulnaris...24 // Nervus cutaneus brachii medialis... 27 // Nervus cutaneus antebrachii medialis... 27 // Nervus axillaris...27 // Nervus radialis...27 // Rami ventrales nervorum thoracicorum ... 33 // Plexus lumbalis... 35 // Nervus iliohypogastricus... 37 // Nervus ilioinguinalis... 37 // Nervus genitofemoralis... 37 // Nervus cutaneus femoris lateralis... 37 // Nervus femoralis... 38 // Nervus obturatorius... 39 // Plexus sacralis... 39 // 3Nervus gluteus superior...40 // Nervus gluteus inferior...40 // Nervus cutaneus femoris posterior...42 // Nervus ischiadicus...42 // Nervus pudendus (S 2 - S 4)...46 // Plexus coccygeus (S5-Co) ...48 // Nervi craniales - hlavové nervy...53 // I. Nervi olfactorii...56 // II. Nervus opticus...57 // III. Nervus oculomotorius...57 // IV. Nervus trochlearis...59 // V. Nervus trigeminus...60 // Parasympatická ganglia
uložená v oblasti větvení nervus trigeminus...70 // VI. Nervus abducens...75 // VII. Nervus facialis (intermediofacialis)... 75 // VIII. Nervus vestibulocochlearis...81 // Postranní smíšeny systém - IX., X. a XI. hlavový nerv...83 // IX. Nervus glossopharyngeus...83 // X. Nervus vagus... 86 // XI. Nervus accessorius...93 // XII. Nervus hypoglossus...95 // Systema nervorum autonomicum - autonomní nervový systém ...99 // Organizace ANS a rozdíly mezi sympatikem a parasympatikem ... 99 // Autonomní ganglia... 102 // Mediatory v ANS... 104 // Sensitivní vlákna v ANS... 104 // Pars sympatica... 105 // Truncus sympaticus (paravertebrální ganglia)... 107 // Ganglia cervicalia... 108 // Ganglion cervicale superius... 108 // Ganglion cervicale medium... 109 // Ganglion stellatum... 111 // Ganglia thoracica... 114 // Ganglia lumbalia... 115 // Ganglia sacralia a ganglion impar... 116 // Prevertebrální sympatická ganglia a pleteně... 116 // Plexus aorticus abdominalis... 116 // Plexus hypogastricus superior... 118 // Plexus hypogastricus inferior... 118 // Pars parasympatica... 118 // Enterický systém... 123 // Paraganglia... 127 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC