Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(4) Půjčeno:12x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 1995
248 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7184-117-X (brož.) ISBN !80-7184-108-0 (chyb.)
2000 výt.
Vydavatel: Univerzita Karlova
Dotisky 1. vyd. v letech 1996 a 1997
Skripta pro posluchače lékařských fakult UK
000109177
ČÁST PRVNÍ: STRUKTURY CNS // I. Úvod // II. Základní neuroanatomické a klinické zobrazovací metodiky používané pro praxi a pro výzkum 12 // A. Cytoarchitektonické metody 12 // B. Metody pro znázornění nervových spojů - nervových drah 13 // C. Klinické zobrazovací techniky 15 // III. Mícha - medulla spinalis 17 // A. Zevní popis 17 // B. Průřez míchou 18 // Substantia grisea 18 // Substantia alba 19 // Přehled hlavních míšních drah 20 // C. Vnitřní stavba šedé hmoty míšní 21 // Hlavní druhy míšních neuronů 21 // Rexedovy laminy - zóny 22 // IV. Mozkový kmen 25 // A. Zevní popis 26 // a. Medulla oblongata 26 // b. Pons Varoli 26 // c. Fossa rhomboidea 30 // d. Mesencephalon 30 // B. Průřezy kmenem 32 // a. dolní oblongata 32 // b. horní oblongata 32 // c. dolní pons 32 // d. horní pons 34 // e. ponto-mesencephalický přechod 34 // f. Mesencephalon 36 // g. podélné a šikmé řezy kmenem 38 // 3 // C. vnitřní stavba 38 // a. nuclei fasciculorum dorsalium, jádra zadních provazců 38 // b. nuclei nervorum cranialium, jádra hlavových nervů 38 // 1. somato-motorická jádra 38 // 2. viscero-motorická jádra 41 // 3. Viscero-sensitivní jádra 42 // 4. Somato-sensitivní a specielní sensitivní jádra 42 // c. Formatio reticularis, retikulární formace 44 // d. Nuclei precerebellares, jádra napojená na mozeček 46 // e. Tectum mesencephali, čtverohrbolí středního mozku 47 // f. Tegmentum mesencephali, centrální část středního mozku 47 // g. Pole drah v mozkovém kmenu 48 // 1. Fibrae arcuatae a lemniscus medialis 48 // 2. Corpus trapezoideum a lemniscus lateralis 48 // 3. Tr. spino-thalamicus 49 // 4. Pedunculi cerebellares 49 // 5. Crura cerebri (basis pedunculi cerebri) 49 // 6. Fasciculus longitudinalis medialis 49 // 7. Fasciculus longitudinalis dorsalis 49 // 8. Fasciculus centralis tegmenti 49 //
9. Commissura posterior 49 // V. Mozeček 51 // A. Zevní popis 53 // B. Kůra mozečku 55 // Buňky a vlákna mozečkové kůry 56 // 1. Granulární buňky a mechová vlákna 56 // 2. Purkyňovy buňky a šplhavá vlákna 56 // 3. Košíčkovité buňky 56 // 4. Hvězdicové buňky 56 // 5. Golgiho buňky 56 // 6. Multilaminární vlákna 57 // C. Jádra mozečku 58 // VI. Diencephalon 59 // I. Thalamus 60 // A. Zevní popis 60 // B. Rezy thalamem 63 // C. Jádra thalamu 63 // II. Subthalamus 66 // A. Jádra subthalamu 66 // B. Svazky vláken subthalamu 66 // III. Hypothalamus 68 // A. Zevní popis a řezy 68 // B. Jádra hypothalamu 69 // C. Svazky vláken hypothalamu 71 // IV. Hypophysis cerebri a hypothalamo-hypophysiární systém 71 // Adenohypofysa 72 // Neurohypofysa 73 // VII. Koncový mozek 74 // 4 // Telencephalon - Základní rozdělení 74 // 1. basální část telencephalon 76 // 2. dorsální část telencephalon 76 // 3. Mediální část telencephalon - lamina epithelialis 77 // Vili. Mozková kůra 78 // I. Topografie hemisfér 79 // A. Hlavní zářezy a laloky 79 // B. Sulci et gyri 79 // II. Vnitřní stavba kůry 83 // A. Paleocortex 84 // B. Archicortex 86 // C. Neocortex 88 // 1. Cytoarchitektonické mapy a korové areae 88 // 2. Buňky mozkové kůry 88 // 3. Vrstvy mozkové kůry 90 // III. Funkční lokalisace korová 92 // A. Funkční oblasti pro motoriku 92 // B. Funkční oblasti pro sensitivitu a sensoriku 94 // C. Asociační korové oblasti 96 // D. Řečová centra 96 // E. Dominance hemisfér 97 // IV. Bílá hmota hemisfér 99 // A. Asociační vlákna (obr. 43, 44) 99 // B. Komissurální vlákna 100 // C. Capsula interna 102 // IX. Basální ganglia 103 // A. Corpus striatum 104 // B. Globus pallidus - pallidum 105 // C. Nucleus amygdalae - amygdala 106 // D. Claustrum 107 // X. Dutiny centrálního nervstva 108 //
XI. Obaly centrálního nervstva 112 // XII. Cévy centrálního nervstva 116 // I. Tepny 116 // A. Míšní tepny 116 // B. Tepny mozkového kmene 117 // C. Tepny mozkové kůry 119 // D. Tepny basálních ganglii a diencephalon 120 // E. Arteriae choroideae 121 // II. Žíly 121 // A. Míšní žíly 121 // B. Žíly mozkového kmene 121 // C. Žíly mozkové kůry 122 // D. Hluboké mozkové žíly 122 // E. Venae choroideae 122 // ČÁST DRUHÁ: SYSTÉMY DRAH // I. Přehled hlavních systémů 127 // II. Dráhy míšního reflexu 132 // 1. Proprioceptivní reflexní dráhy 133 // a) Monosynaptický reflex 134 // b) Bisynaptické reflexy 135 // i) Šlachový reflex 135 // ii) Reflexy reciproční inervace (=inervace antagonistů) 135 // iii) Spojení přes Renshawovy buňky 135 // c) Polysynaptické reflexy 135 // i) Segmentální dráhy (monosegmentální) 136 // ii) Polysegmentální dráhy 136 // 2. Visceroceptivní reflexní dráhy 138 // 3. Exteroceptivní reflexní dráhy 139 // a) Flexorové reflexy 139 // b) Extensorový reflex 139 // c) Zkřížený extensorový reflex 139 // d) Orientační reflexy 139 // 4. Dráhy svalového tonu 141 // 5. Míšní interneurony a propriospinální dráhy 144 // III. Sensitivní dráhy 148 // A. Dráha zadních provazců 150 // B. Dráha spino-thalamická 155 // C. Dráha spino-retikulární 157 // D. Dráha spino-tektální 158 // E. Sensitivní dráhy hlavových nervů 161 // F. Sensitivní dráhy z orgánů 164 // IV. Kontrolní okruhy sensitivních drah 165 // V. Motorické dráhy 169 // 1. Motorické dráhy korové 169 // A. Tractus cortico-spinalis a tractus cortico-nuclearis 170 // B. Tractus cortico-reticularis 174 // C. Tractus cortico-rubralis 174 // D. Tractus cortico-tectalis 175 // E. Tractus cortico-interstitio-vestibularis 175 // 2. Motorické dráhy kmenové 176 // A. Tractus reticulo-spinalis 176 //
B. Tractus rubro-spinalis 176 // C. Tractus tecto-spinalis 177 // D. Tractus vestibulo-spinalis 177 // E. Tractus interstitio-spinalis 178 // 3. Funkční systémy motoriky 178 // Mediální systém 179 // Laterální systém 180 // Třetí systém 180 // Kontrolní či zpracovací systémy 181 // Mozeček 181 // Basální ganglia 181 // 6 // VI. Spoje basálních ganglii 184 // A. Hlavní okruh basálních ganglii 184 // 1. Sensori-motorický okruh 186 // 2. Okulo-motorický okruh 186 // 3. Asociační okruh 187 // 4. Limbický okruh 187 // B. Vedlejší okruhy basálních ganglii 188 // 1. Okruh subthalamický 188 // 2. Okruh striato-nigrální 188 // 3. Okruh striato-pallido-subthalamický 188 // 4. Okruh pallido-relikulo-thalamický a nigro-tekto-thalamický 189 // VII. Spoje mozečku 194 // A. Aferentní spoje 194 // B. Intrinsické spoje 203 // C. Eferentní spoje 205 // VIII. Sensorické dráhy 210 // A. Dráha zraková 210 // B. Dráha sluchová 219 // C. Dráha vestibulární 222 // D. Dráha chuťová 224 // E. Dráha čichová 226 // IX. Limbický systém 229 // I. Hipokampální okruhy 231 // A. Intrinsické a korové spoje hipokampu 231 // B. Podkorové spoje hipokampu 232 // II. Amygdalární okruhy 233 // A. Intrinsické a korové spoje amygdaly 233 // B. Podkorové spoje amygdaly 233 // III. Společné charakteristiky v organisaci spojů hipokampu a amygdaly.. 235 // X. Asociační a komisurální dráhy 238 // XI. Chemické dráhy 239 // Hlavní chemické systémy 241 // A. Monoaminergní systém 241 // B. Cholinergní systém 241 // C. Histaminergní systémy 244 // D. GABAergní systémy 244 // E. Glutamatergní systémy 246 // F. Enkefalin-positivní buňky 246 // G. Neurotensin-positivní buňky 247 // H. Substance P - positivní buňky 247 // APPENDIX 248
(OCoLC)36613742
cnb000108740

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC