Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2001
337 s.,front.

objednat
ISBN 80-7262-086-X (brož.)
Makropulos. Velká řada
Obsahuje předmluvu, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 331-335
Rakovina - výklady populární
000109400
SETKÁNÍ PRVNÍ - Co to je zhoubný nádor a co je rakovina... Kolik je nádorů v nás a které jsou nejčastější. Můžeme se před nádory nějak chránit? // SETKANÍ DRUHÉ - Jak to udělat, aby zdravotníci vydrželi psychický nápor, který1 jim působí těžká a namáhavá práce? Existuje nějaká teorie nebo nějaký systém úvah, kterými se lze řídit? Nebo existuje nějaký odborný základ, na němž mohou lidé, kteří pomáhají jiným lidem, stavět? // SETKÁNÍ TŘETÍ - Cím muže být nemoc pro člověka. Je nemoc pouze negativní zkušeností, nebo může přinášet i pozitivní zisky? Co všechno má »na svědomí« psychika. // SETKÁNÍ ČTVRTÉ - O naslouchání. Vlastně nejen o něm, ale hlavně a také o komunikaci mezi lidmi a o tom, co ji ovlivňuje. // SETKÁNÍ PÁTÉ - O pravdě, o nemoci v nemoci; že není vůbec jednoduché říkat nemocným pravdu, že se to musí umět; dále o tom, co pacient prožívá, když se dozví pravdu, jak se s tím vyrovnává. Nakonec také o naději, která je klíčem ke všemu. // SETKÁNÍ ŠESTÉ - O bolesti. Každý člověk poznal bolest, snad proto se jí většina lidí bojí. Jak se bolest měří, jak s ní lékaři pracují a jak ji odstraňují. // SETKÁNÍ SEDMÉ 109 - Tentokrát o eutanázii, o problému, který rozhýbal naši politickou scénu před volbami.Proč asi politik myslí, že by eutanázie mohla být dobrým volebním lákadlem? // Je eutanázie vražda? // SETKÁNÍ OSMÉ 129 - O hospicích a terminálni péči. V čem je přínos hospiců, kdo by měl v hospicích pracovat. // SETKÁNÍ DEVÁTÉ 149 - O podpůrných skupinách, o klubech nemocných, o možnostech, které skýtají sdělovací prostředky. A nakonec o kvalitě života. //
SETKÁNÍ DESÁTÉ 159 - O alternativní medicíně. O malé víře v medicínu, o nekorektním jednání mnoha tzv. léčitelů, o podvodech, o tom, co vede člověka k pokušení využít něco, o čem ví, že asi není v pořádku. // SETKÁNÍ JEDENÁCTÉ 181 - Má pacient nějaké právo? Co jsou to deontologické kodexy?Je nutná existence listin práv pacientů? // SETKÁNÍ DVANÁCTÉ 191 - O adaptaci na život s nemocí. Má adaptace na nemoc nějakou strukturu? Co všechno dělají nemocní, aby zvládli situaci existence s nemocí? // SETKÁNÍ TŘINÁCTÉ 197 - V něm si budeme povídat o tom, jak lidé reagují na skutečnost, že onemocněli zhoubným nádorem, jak reaguje jejich rodina. Ukážeme si, jak to vypadá, když se člověk dobře na tuto situaci neadaptuje a také jakou strukturu má tato reakce. // SETKÁNÍ ČTRNÁCTÉ 203 - O tom, co je to životní cyklus; o tom, co člověk prožívá v různých životních etapách; o tom jak lze posuzovat lidský věk ajak do toho všeho může zasáhnout skutečnost zhoubného nádoru. // SETKÁNÍ PATNÁCTÉ 213 - O tom, co je to oddálení či zpoždění, z čeho se skládá a zda může prospět nebo nemocnému uškodit. Mohou zdravotníci nemocným pomoci i v této situaci? // SETKÁNÍ ŠESTNÁCTÉ - Povídání o stanovení diagnózy a o tom Jak na to nemocní reagují. Má prai da význam již v tomto stadiu? // SETKÁNÍ SEDMNÁCTÉ - V něm budeme hovořit celkově o léčbě a o zdravotnickém týmu. Tým je více než součet osob. // SETKÁNÍ OSMNÁCTÉ - O některých dalších problémech a o tom Jak posuzovat reakce nemocných na rakovinu; o tom, z čeho asi pramení strach nemocných a jak by bylo možné jej překonávat. //
SETKANÍ DVACÁTÉ - O ozařováni čili radioterapii. Povídání o tom Jak na nemocné působí skutečnost, že jsou ozařováni, o čem všem by se mělo před ozařováním mluvit, o pozitivním reversu a zase trochu o tom, co všechno zvládne rodina. // SETKÁNÍ DVACÁTÉ PRVNÍ - O tom, co je to chemoterapie a jak může na nemocné působit. O chemoterapii a stresu a také o tom, jak lze tento stres mírnit včasnými informacemi o léčbě. // SETKÁNÍ DVACÁTÉ DRUHÉ - O tom, s jakými strachy mohou žít nemocní po ukončení léčby. Co je to recidiva a jak by se mělo jednat s nemocným, u něhož se recidiva objevila. A zase o nutnosti žádat a dávat informace, varovat před podvodníky a falešnými proroky a že rodina je nej důležitější oporou nemocných. // SETKÁNÍ DVACÁTÉ TŘETÍ - O kontinuální péči. O rehabilitaci, o dalších problémech a potřebách, které může člověk s nádorem mít. Jak na to reagovat nabídkou péče?

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC