Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:4x 
BK
Smíšené literární formy
Biografie
Praha : Československý spisovatel, 1991

objednat
ISBN 80-202-0232-3
000109490
Rekat.
BÁSNĚ: // Krásná rovnováha // Když jsem snil o Beethovenovi // Nový měsíc // Den a noc // Pozdní léto // Z ohnivé slunečné // Postůj tak chvíli // Tulák veleměst // Soustolovník // Kalný den // Pramen // Výstraha // Plamen // A přece // Za matkou // A mne nezná // Teď měsíc studený // Poslední plavba // Noc na periferii // Jitro se budí // Je prosinec // Hudba za řekou // Jaro v Čechách // Předjaří // Mně stesklo se // POVÍDKA: // Stařec-sebevrah // STATI: // Literatura druhého a třetího nálevu // Básníkovo dílo a básníkovo soukromí // Životopis a vlastní životopis // Problém F. X. Salda a problém Ferd. Peroutka // Nepokoj a nejistoty evropské // Moje pochyby o demokracii // O jedné, avšak velmi důležité stránce románu // Dva německé romány válečné // Měšťáctvi v moderní literatuře // Několik poznámek o volbách // Musí býti marxism protiklerikální? // Krásná literatura česká v prvním desetiletí republiky // 129—137. // Příznačné študentské demonstrace // Jamesa Joyce „Ulysses“ // In margine Durychova „Bloudění" // Božský rošťák J. A. Rimbaud 201—207, 253—267, 298—304, // Jaroslav Vlček a literární historiografie česká // Pohřební řeč nad Svobodou // Osobnost T. G. Masarykova // Alois Jirásek čili mythus a skutečnost // Stát střílejíc! // Aféra dra Dvořáka a t. zv. veřejná morálka // Několik „Prokletých básníků“ čili příspěvek ? tématu : Básník a společnost... 294—297 // POZNÁMKY: // Pomník Březinův a Fr. Bílek...36—41 // Hüarovo říkání v ,,Nár. Listech"...41—44 // Na francouzském řetízku...44 // K. Toman, akademik...45 // Wolkerův typ básnický...45—46 // Kuchyně a politika...46—48 // Žlutý tisk ...48 // Oslavy svatováclavské...85—88 // Proces Tukův...88—89 //
Adolf Loos-: Reči do prázdna . ...89—90 // Ministr a profesor o poslání hudby...91—92 // Ideové kořeny současného umění (V. Černý) ... 92—93 // Dramatický klub...93—94 // Vinohradské městské divadlo a slušnost...94 // Když se dva básníci příliš milují...95 // V národě filologů...96 // Při sklence vína...96 // Josef Hora: Deset let...121—122 // Jar. Seifert : Poštovní holub...122—123 // Trochu více pozornosti...123 // Levá fronta...124—125 // Příklad sebekritiky...125—126 // K. H. Hilar se opravuje...126—127 // ..Čin" a čin...128 // Nebezpečné sousedství ...128 // Spory a rozpory v generaci „devětsilské"...152—156 // Budoucnost románu...156—15f // Remarque a vojáci...158—159 // Exaltovaný koštéř...159—160 // Stát neštěstím literatury?...160 // Dopis Olbrachtův...190—193 // Proti travičskému tisku...194—195 // Karel Čapek ..diskutuje"...195—197 // Karakter a heroism...197—198 // Kritik nebo pomluvač?... 199—200 // Arne Novák, metakritik... 222—226 // Arne Novákova teorie a prakse... 226—227 // Dvě knihy Jar. Bednáře... 227—228 // t Josef Chaloupka... 228—229 // Otakar Levý: Alfred de Vigny... 230—231 // Bohužel, ještě pan Veselý... 231—232 // Oprava typografická...232 // O jednom nedopatření T. G. Masaryka... 272—274 // Emanuel Chalupný : Havlíček: prostředí, osobnost a dílo . 274—275 // Gisa Picková: Hovory s Otokarem Březinou... 276—278 // Par nobile fratrum : Arne Novák a Viktor Dyk ... 278—280 // Poznámka redakční...280 // Dvě pohrobní knihy Ant. Sovy. neboli o pietě pravé a křivé 307—308 // Můj názor na úkol režisérův... 308—309 // Morálka literárního insertu... 309—310 // František Halas: Kohout plaší smrt...311 // Konstantin Biebl: Nebe. peklo, ráj...311 // Karel Čapek se rozhořčuje...311-312 //
Machiana...312 // Radost, bydliti v Praze...346 // Žaloba slovenská... 347—348 // Konfiskace IX. „Zápisníku"...349 // Referát Nár. Listů o mé přednášce... 349—350 // Česká literární... 351—352 // Podle toho (epigram)...352

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC