Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.09.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(47) Půjčeno:47x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999
95 s. : il.

objednat
ISBN 80-7079-635-9 (brož.)
Obsahuje tabulky, úvod
Bibliografie: s. 95
Trh pracovní - politika - učebnice vysokošk.
000109566
Obsah // Úvodem... 5 // 1. Teorie fungování trhu práce...7 // 1.1 Práce jako jeden z výrobních faktorů ...7 // 1.1.1 Nabídka práce...8 // 1.1.2 Poptávka po práci...9 // 1.1.3 Rovnováha na trhu práce...10 // 1.2 Institucionalizace trhu práce...11 // 1.2.1 Nepeněžní přizpůsobovací procesy na institucionalizovaném trhu práce ... 13 // 1.2.2 Působení odborů na trhu práce...13 // 1.2.3 Vliv odborů na mzdy a zaměstnanost...16 // 1.3 Nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti a druhy nezaměstnanosti...17 // 1.3.1 Význam nezaměstnanosti ...17 // 1.3.2 Definice a měření nezaměstnanosti ...18 // 1.3.3 Druhy nezaměstnanosti ...19 // 1.3.4 Doba trvání nezaměstnanosti a frekvence nezaměstnanosti...21 // 1.4 Politika zaměstnanosti jako nástroj vyrovnávání nerovnováhy na trhu práce ... 21 // 1.4.1 Snižování míry nezaměstnanosti a dosahování rovnováhy na trhu práce ... 22 // 1.4.2 Snižování přirozené míry nezaměstnanosti ...23 // 2. Politika zaměstnanosti v České republice...27 // 2.1 Cíle státní politiky zaměstnanosti...27 // 2.2 Specifické rysy trhu práce...28 // 2.3 Institucionální zabezpečení státní politiky zaměstnanosti (SPZ)...29 // 2.4 Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti...30 // 3. Státní politika zaměstnanosti v ČR...33 // 3.1 Vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti v ČR ...33 // 3.2 Výdaje státního rozpočtu na státní politiku zaměstnanosti...36 // 3.3 Pasivní politika zaměstnanosti...40
// 3.3.1 Problematika poskytovaných dávek...40 // 3.3.2 Hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti v roce 1998 ... 40 // 4. Politika zaměstnanosti v Evropské unii...43 // 4.1 Strukturální cíle politiky zaměstnanosti...43 // 4.2 Integrace mládeže do trhu práce EU ...43 // 4.3 Prevence dlouhodobé nezaměstnanosti v zemích EU ...45 // 4.4 Prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v rámci EU...46 // 4.5 Změny v počtu pracovních míst podle sektorů, strukturální změny zaměstnanosti . . 48 // 4.6 Změny v zaměstnanosti v členských státech EU, 1980 - 1993 ... 48 // 4.7 Struktura nezaměstnanosti v členských státech EU ...51 // 4.8 Směrnice pro politiku zaměstnanosti členských států EU v roce 1998 (Amsterdamská smlouva, červen 1997)... 53 // 3 // 4.9 Vytváření nové kultury podnikatelské činnosti...54 // 4.10 Vytváření nové kultury ve způsobilosti získat zaměstnání...56 // 4.11 Podpora a povzbuzování adaptability...58 // 4.12 Posilování strategie zaměřené na stejné příležitosti (mezi muži a ženami) ...59 // 5. Transformace trhu práce a nezaměstnanost v zemích střední a východní Evropy // (SVE)...61 // 5.1 Transformace pracovních trhů...;...61 // 5.2 Trh práce v zemích střední a východní Evropy...63 // 5.3 Vývoj nezaměstnanosti a její důsledky...66 // 5.4 Základní postupy řešení problémů na trhu práce ...68 // 5.5 Komparace politik na pracovním trhu, společné a odlišné rysy ...69
// 6. Národní plán zaměstnanosti České republiky...81 // 7. Použitá literatura...95 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC