Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22.3) Půjčeno:67x 
BK
1. české vyd.
Brno : Cesta, 2001
251 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7295-013-4 (brož.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje ilustrace, úvodní slovo, rejstřík, údaje o autorech
Bibliografie: s. 218-246
Terapie systemická - učebnice
000109608
Obsah // 5 // Úvodní slovo...11 // Úvodní slovo autorů...13 // I. Historie a přehled...15 // 1. Od rodinné terapie k systemické terapii a poradenství...15 // 1.1. Několik příběhů rodinné terapie...15 // 1.2. Přehled modelů...19 // 1.3. Milánský model a jeho důsledky...21 // K příběhu milánského modelu...21 // Původní rámec milánského modelu...23 // Hlavní linie, základní principy a cirkulární dotazování...24 // Invariantní intervence...25 // Cesta Boscola a Cecchina...26 // 1.4. Řešení namísto problémů: Krátká terapie orientovaná na řešení 27 // 1.5. Spolupráce místo intervence: Reflektující tým...29 // 1.6. Interakce jako konverzace: Narativní směr myšlení...30 // 1.7. Původní řád a pokora. Přístup Berta Hellingera...32 // Původní řád...33 // Vyrovnání braní a dávání...34 // Přerušený pohyb tam (unterbrochene Hinbewegung)...34 // Hledání síly...35 // Chápání pravdy...35 // II. Teorie ...37 // 2. O hledání, (vy)nalézání a využívání teoretických základů...37 // 2.1. Slůvko „systemický“ - projektivní test?...37 // 2.2. Krátká historie vln teorie systémů...38 // 2.3. Co „je“ systém?...40 // 2.4. Kybernetika 1. řádu: Část a celek, hranice, pravidla...42 // Vztah částí a celku: Subsystémy a jejich prostředí...42 // Hranice...43 // Pravidla...45 // 2.5. Od homeostázy k fluktuaci, chaosu a synergetice...45 // Koncept homeostázy...45 // „Druhá strana homeostázy“:
fluktuace...46 // Synergetika: od chaosu ke struktuře...47 // 2.6. Život tvořící život: Teorie autopoictických systémů...49 // 2.7. Nic než komunikace: Teorie sociálních systémů...52 // 2.8. Rozpomenutí se na osobu: Teorie systémů zaměřená na osobu 54 // 2.9. Společně utvářený svět: Sociální konstrukcionismus...57 // 2.10. Konec velkých projektů: Postmoderní filozofie...59 // 6 // Obsah // 3. Základní otázky systemické teorie...62 // 3.1. Realita: Co je skutečné?...63 // 3.2. Kauzalita: Co je příčinou čeho?...65 // 3.3. Jazyk a rekurzivita: Jak vytváříme sociální skutečnosti?...67 // „Říše jazyka“...67 // Jazyk jako nástroj uspořádání a trivializace...69 // Rekurzivita jazyka...70 // Jazyk a systémy...71 // 4. Systemické pojetí „problémů“...73 // 4.1. Systémy determinované problémem...73 // 4.2. Co je problém?...74 // 4.3. Jak se tvoří problémy?...75 // 4.4. Mohou být problémy užitečné?...77 // 4.5. Návod, jak chronifikovat problém...79 // 4.6. Formy klinických systémů...81 // III. Praxe: Mezi vědou, řemeslem a uměním...84 // 5. Postoje, základní předpoklady, cíle...84 // 5.1. Rozšířit pole možností...84 // 5.2. Tvorba hypotéz...84 // 5.3. Cirkularita...85 // 5.4. Od snahy být na straně všech k neutralitě...86 // 5.5. Od neutrality ke zvědavosti...87 // 5.6. Ireverence: Nerespektování idejí, respektování lidí...88 // 5.7. Terapie jako narušování a podněcování...89
// 5.8. Orientace na zdroje - orientace na řešení...90 // 5.9. Orientace na zákazníka...90 // 6. První přístupy: Hypotézy...92 // 6.1. Rozvíjet první hypotézy...92 // 6.2. Zdroje informací: přihlášky, telefonáty, spisy...92 // 6.3. Formy prezentace informací o systému: // Genogram, nákres systému, diagram organizace (organigram) 94 // Genogramy...94 // Nákresy systému...96 // Čas, prostor, energie...96 // Organigram...97 // 6.4. Hypotézy o kontextu předávání do terapie...99 // Obsah // 7 // 7. Systemické otázky...99 // 7.1. Cirkulární dotazování: K formě systemického vedení rozhovoru... 100 // 7.2. Otázky objasňující rozdíly...105 // Klasifikační otázky...105 // Otázky na procenta...105 // Dotazy na shodu...105 // Srovnávání subsystémů...106 // 7.3. Konstruování skutečnosti a možností: // Obsahová rovina systemického vedení rozhovoru...106 // 7.4. Otázky zaměřené na konstruování skutečnosti...109 // Kontext objednávky...109 // Kontext problému...111 // 7.5. Otázky zaměřené na konstruování možností...115 // Obecnč...115 // Otázky orientované na řešení („otázky na zlepšení“)...117 // Otázky orientované na problém („otázky na zhoršení“)...119 // 7.6. Scénáře problémů a scénáře řešení...119 // 7.7. Úvodní a závěrečné otázky...120 // 7.8. Stylistické aspekty...121 // 8. Rodinné sousoší a jiné metaforické techniky...122 // 8.1. Práce s rodinným sousoším...122
// 8.2. Rodinná deska a jiná symbolická zobrazení...125 // 8.3. Videokonzultace...125 // 8.4. Externalizace problému...126 // 8.5. Metafory, analogické příběhy, žerty, karikatury...128 // 9. Komentáře...130 // 9.1. Uznání, kompliment, oceňující konotace...130 // 9.2. Přerámování - reframing...131 // 9.3. Splitting: Tým a terapeut nejsou zajedno...134 // 10. Závěrečné intervence...135 // 10.1. Zásady tvorby závěrečných intervencí...135 // 10.2. Možné obsahy závěrečných intervencí...137 // 10.3. Návrhy jednání...139 // „Dělat totéž více“...139 // „Něco vynechat“...139 // „Vyzkoušet něco nového“...140 // 10.4. Rituály...142 // Speciální rituální jednání...143 // 10.5. Těžké zkoušky...146 // 8 // Obsah // 11. Práce s reflektujícím týmem...147 // 11.1. Vytvořit kontext změny...147 // 11.2. Hra s reflektující pozicí...150 // 12. Vnější rámec: Zakázka, cíl, průběh...151 // 12.1. Jak často, jak dlouho? // Intervaly mezi sezeními a celková délka terapie...151 // 12.2. Jednou znamená vůbec ne? Terapie jednoho sezení...153 // 12.3. Kdy koho pozvat? Složení účastníků...154 // 12.4. K čemu se ptát „k čemu“? Vyjasnění cílů...155 // 12.5. Příklady „typických“ průběhů...156 // 12.6. Kdy a jak skončit? Závěr...158 // IV. Pestrá oblast praxe...159 // 13.Uspořádání sezení (setting)...159 // 13.1. Rodinná terapie bez rodiny: Systemická terapie s jednotlivcem 159
// 13.2. Ohlédnutí nazpět: Rekonstrukce rodiny ve skupině...161 // 13.3. Nejlépe naživo: Systemická supervize případů...163 // Předpoklady externí supervize případů...164 // Supervize bez supervízora...166 // 13.4. Opium pro lid? Supervize týmové spolupráce a poradenství pro // organizace...167 // Propojení výsledků supervize „top-down“...167 // Orientace na cíl místo na problém...169 // Časový plán: flexibilní a konečný...169 // 13.5. Když šéfové potřebují poradit: Koučování vedoucích pracovníků. 172 // Koučování externím poradcem...172 // Koučování vlastním firemním poradcem...173 // Koučování nadřízeným pracovníkem...173 // Koučovací rozhovor...175 // 13.6. Udělej to sám: Kolotoč objednávek - prostředek autosupervize... 175 // Zjevné a skryté objednávky...176 // Provedení...176 // 13.7. Práce s většími systémy: Konference rodiny a pomáhajících 177 // Externí poradenství: „Rozhovor s rodinou a s širšími systémy“ 178 // Bez externího poradenství: Konference rodiny a pomáhajících 180 // 14. Oblasti užití...181 // 14.1. Rodinné lékařství...181 // 14.2. Psychiatrie...183 // 14.3. Sociální práce...184 // Obsah // 9 // 14.4. Škola...187 // 14.5. Management...189 // 14.6. Politika...192 // V. Kritické hodnocení systemického poradenství...194 // 15. Mnoho nepřátel, mnoho ctitelů? Spory kolem systemické terapie...194 // 15.1. Citlivost vůči roli pohlaví: // Nakolik je
systemická terapie nepřátelská vůči ženám?...194 // 15.2. Systemická rodinná terapie // jako konzervativní sociální technologie?...197 // 15.3. Je-li všechno naší konstrukcí, je možné všechno podle libosti? 199 // Libovolnost pojmů...199 // Libovolnost reality...199 // Libovolně zmčnitelný člověk...200 // 15.4. Absence solidarity a etiky?...201 // 15.5. Terapie jako rychlé občerstvení: Musí být dobrá terapie krátká? ...202 // 16. K čemu je systemická terapie užitečná? O stavu výzkumu účinnosti 204 // 16.1. Přehled...206 // 16.2. Výsledky sekundárních analýz...208 // 16.3. Studie úspěšnosti a nutnost kontrolních skupin...211 // 16.4. K účinnosti jiných druhů systemického uspořádání...213 // 16.5. K budoucnosti výzkumu úspěšnosti...214 // 16.6. Co se ještě zkoumá. Nehodnotící systemický výzkum...215 // VI. Závěr: Nevěřte učebnicím! (nanejvýš té naší)...217 // VII. Literatura...218 // VIII. // Rejstřík // 247

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC