Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:4x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Šenov u Ostravy : Tilia, 2004
231 s. : il.

objednat
ISBN 80-86101-92-4 (váz.)
Obsahuje černobílé fotografie, tabulky, předmluvu, přílohy, resumé německy, stručnou autorovu biografii a jeho fotografii
Horníci - stávky - Slezská Ostrava - r. 1894 - studie a dokumenty
000109717
Předmluva ...11 // 1. kapitola // Ostravsko-karvinský revír - největší producent // černého uhlí a koksu v habsburské monarchii ...13 // 2. kapitola // Mzdové a stávkové hnutí hornictva za lepší pracovní // a sociální podmínky...21 // 3. kapitola // Založení první odborové organizace Prokop...31 // 4. kapitola // Sociálne ekonomická situace revíru // v předvečer květnové stávky v roce 1894 ... 37 // 5. kapitola // Krveprolití v Polské Ostravě 9. května 1894 ... 43 // Oslava Prvního máje...45 // Zahájení hornické stávky...47 // Krvavé ráno v Polské Ostravě 9. května ...50 // Ohlas událostí v Polské Ostravě // v poslanecké sněmovně ve Vídni...54 // Neveřejný noční pohřeb zastřelených horníků...58 // Neúspěšná stávka je ukončena...60 // 6. kapitola // Soudní přelíčení s účastníky demonstrace u Trojice ...65 // 7. kapitola // Odhalení pomníku obětem krveprolití...71 // 8. kapitola // Obrazová příloha ...77 // 9. kapitola // Význam stávky roku 1894 pro další vývoj // dělnického hnutí na Ostravsku...111 // PŘÍLOHY-edice dokumentů // Příloha č. 1 // Z rozprav v poslanecké sněmovně říšské rady 10. května 1894 o dělnických stávkách a nepokojích v Polské Ostravě a ve Falknově...121 // Příloha č. 2 // Zpráva slezského zemského prezidenta rytíře K. Jágra z 12. května 1894 ministrovi vnitra markýzi Bacquehemovi o dělnických nepokojích v ostravsko-karvinském revíru...131 // Příloha č. 3 // Zpráva okresního hejtmana v Místku prezidiu c. k. Moravského // místodržitelství v Brně ze dne 23. května 1894 o situaci v OKR // po ukončení stávky...135 // Příloha č. 4 // Kritická situace u dolu Trojice v ranních hodinách 9. května 1894 // podle obžalovacího spisu...138 //
Příloha č. 5 // Živnostenský výbor předkládá 1.6.1894 poslanecké sněmovně výsledky šetření o poměrech v OKR...143 // I. Všeobecné příčiny stávkového hnutí...144 // II. Jak vypukla stávka a jak se rozšířila ...147 // III. Událost u dolu sv. Trojice dne 9. května ...148 // IV. Opatření zabraňující v budoucnu podobným událostem...151 // Příloha č. 6 // Vyšetřovací zpráva ministra orby o sociálně ekonomickém stavu revíru v předvečer stávky, zjištěných závadách a doporučených opatřeních... 152 // Připiš Jeho Excelence pana ministra orby ze dne 6. října 1894 číslo 1046/A. M. prezidiu sněmovny (č. 3513/A. H.)... 153 // Zprávy ministra orby o podnikových a dělnických poměrech v ostravsko-karvinském kamenouhelném a falknovsko-loketském hnědouhelném revíru a o výsledcích provedených šetření, k nimž dala podnět stávka v dubnu a v květnu 1894 ... 154 // Úvod...154 // A. Ostravsko-karvinský kamenouhelný revír ...155 // I. Geologické poměry ... 155 // II. Vlastnické poměry ...156 // III. Provoz dolů...157 // IV. Počet dělníků, výrobní a odbytové poměry ...160 // V. Pracovní poměry dělnictva... 161 // VI. Zařízení sociální péče pro dělníky ... 167 // 1. Závody svobodného pána Rothschilda... 168 // 2. Závody privilegované Severní dráhy císaře Ferdinanda ...171 // 3. Kamenouhelné doly Jeho Excelence hraběte Wilczka v Polské Ostravě ... 173 // 4. Důl Josef Zwierzinova kamenouhelného těžířstva v Polské Ostravě...174 // 5. Kamenouhelné doly knížete Salm-Reifferscheida v Polské Ostravě... 174 // 6. Důl Jindřichovo štěstí dědiců hraběte Eugena Larische v Petřvaldě...175 // 7. Závody bratří Gutmannů...175 // 8. Důl v Porubě Rakouské alpinské montánní společnosti...175 //
9. Kamenouhelné doly Jeho Excelence hraběte Heinricha Larisch-Mönnicha v Karviné... 176 // 10. Závody Jeho císařské Výsosti pana arcivévody Albrechta...176 // 11. Dodatek...177 // Kutání ve Lhotce a Vítkovicích u Moravské Ostravy...177 // VII. Bratrské pokladny... 177 // VIII. Výsledky šetření prováděného kvůli dělnickým nepokojům ...179 // 1. Začátek a bezprostřední příčina stávky. // Požadavky stávkujících ...179 // 2. Stanovení úkolů a výpočet výdělků. // Srážky ze mzdy. Doba výplat a záloh. Výdělky...182 // 3. Délka směny, přestávky, směny navíc, nedělní klid, střídavé směny ...194 // 4. Pokuty...200 // 5. Ochrana osobní bezpečnosti ...202 // 6. Vztah dělníků k úředníkům a dozorcům...203 // 7. Zásobování...204 // 8. Bytové poměry...206 // 9. Služební řád...206 // 10. Bratrské pokladny...207 // 11. Jiná přání a stížnosti ...208 // IX. Opatření báňského úřadu na základě šetření...208 // X. Mzdové ztráty dělníků a výpadek těžby následkem stávky...211 // Příloha č. 7 // Vzpomínky účastníků stávky...212 // Jan Kolář...213 // František Baran...219 // Tomáš Korta...219 // Matěj Kužma ...220 // Alois Podešva ...220 // Jakub Kachel ...222 // Antonín Pastrňák...222 // JosefV. Slíva...223 // Alois Folvarčný...224 // Jan Blahuta...224 // Příloha č. 8 // Hornická píseň „Horníci, horníci, co jste udělali“...227 // Zusammenfassung...230

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC