Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.3) Půjčeno:21x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2002
166 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0333-5 (brož.)
Obsahuje obrázky
Bibliografie na s. 123-130
Pohlaví (příslušnost sexuální) - identita - změny - pojednání
Transsexualismus - pojednání
000109798
OBSAH // VÝŇATEK Z RECENZE // PŘEDMLUVA (H. Fif kov á)...11 // 1 POHLAVNÍ IDENTITA (I. Procházka, P. Weiss)...13 // 1.1 ? historii pojmu...15 // 1.2 Definice transsexuality...17 // 1.3 Výskyt transsexualismu v populaci...18 // 1.4 Situace ve světě...19 // 2 ETIOLOGIE TRANSSEXUALITY (H. Fifková, P. Weiss)...21 // 2.1 Psychologické teorie...21 // 2.2 Biologické teorie...23 // 3 DIAGNOSTIKA TRANSSEXUALITY // (P. Weiss, H. Fifková, /. Procházka)...27 // 3.1 Psychologická diagnostika...27 // 4 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA (I. Procházka)...37 // 4.1 Intersexualita...37 // 4.2 Homosexualita...39 // 4.3 Porucha pohlavní identity v dětství (F 64.2 dle ICD 10)...39 // 4.4 Transvestitismus fetišistický (F 65. 1 dle ICD 10)...40 // 4.5 Transvestitismus dvojí role (F 64. 1 dle ICD 10) ...41 // 4.6 Psychotická porucha...41 // 4.7 Syndrom skopců... ...41 // 4.8 Organické mozkové léze...\...42 // 5 ZÁKLADNÍ ETAPY PROCESU PŘEMĚNY POHLAVÍ // (H. Fifková)...43 // 5.1 Diagnostika...44 // 5.2 Fáze rozhodovací...44 // 5.3 Real life test, Real life experience ...45 // 5.4 Hormonální terapie...45 // 5.5 Operativní výkony...47 // 5.6 Pooperační období...47 // 5.7 Model terapeutického týmu...47 // 5.8 Kontraindikace přeměny pohlaví...48 // Absolutní kontraindikace ...48 // Relativní kontraindikace...49 // 6 PSYCHOTERAPIE (H. Fifková, P. Weiss)...52 // 6.1 Formy psychoterapeutického působení...52 // 6.2 Odpovědnost terapeuta...58 // 6.3 Odpovědnost klienta...59
// 7 ENDOKRINOLOGICKÉ ASPEKTY A HORMONÁLNÍ LÉČBA // (V. Weiss, /. Procházka) ...60 // 7.1 Hormonální léčba transsexuálů MtF...61 // 7.2 Hormonální léčba transsexuálů FtM...64 // 7.3 Doporučovaná vyšetření u transsexuálních klientů...65 // 7.4 Absolutní a relativní kontraindikace hormonální léčby...66 // 8 CHIRURGICKÉ VÝKONY U FtM ...67 // 8.1 Redukční mamoplastika u transsexuálních klientů FtM // (P. Ondrejka)...67 // 8.2 Operace na vnitrních ženských pohlavních orgánech u FtM // (P. Marešová)...73 // 8.3 Rekonstrukce penisu, uretry a scróta // (J. Veselý) ...74 // 8.3.1 Náhled do historie rekonstrukcí penisu...74 // 8.3.2 Standardní způsob našich rekonstrukcí...76 // 8.3.3 Další použité způsoby našich rekonstrukcí...78 // 8.3.4 Diskuse...80 // 9 CHIRURGICKÉ VÝKONY U MtF (L. Jarolím)...83 // 9.1 Historie chirurgických výkonů u MtF...83 // 9.2 Operační technika...86 // Inverze kůže penisu...86 // Rektosigmoidální vaginoplastika...89 // Augmentační mamoplastika...90 // 10 ROZDÍLY MEZI TRANSSEXUÁLY FtM A MtF // (P. Weiss, H. Fifková, /. Procházka)...91 // 10.1 Transsexuální chování v dětství...91 // 10.2 Sociální adaptace...91 // 10.3 Partnerská a sexuální adaptace...92 // Sexuální život v původních rolích...94 // Sexuální život v rolích psychicky vlastních po dokončení procesu // přeměny pohlaví...94 // Sexuální orientace ...94 // 10.4 Psychologické charakteristiky...95
10.5 Psychopatologie...97 // 10.6 Adaptace na vlastní tělo ...98 // 10.7 Průběh terapie ...98 // 11 TRANSSEXUALITA A RODIČOVSTVÍ // (H. Fifková)...101 // 12 PRÁVNÍ ASPEKTY (V. Raichlová, /. Procházka)...107 // 13 TRANS SEXUALITA A NÁBOŽENSKÁ VÍRA // (H. Fifková)...112 // 14 SOCIOLOGICKÉ ASPEKTY (M. Linková)...118 // LITERATURA...123 // PŘÍLOHA 1 // Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association // Standardy péče pro poruchy pohlavní identity, šestá verze...131 // I. Úvodní pojednání...132 // II. Epidemiologické hledisko...133 // III. Diagnostická terminologie...134 // IV. Ošetřující lékař...138 // V. Diagnostika a léčba dětí a adolescentů...140 // VI. Psychoterapie u dospělých...144 // VII. Podmínky pro hormonální léčbu dospělých...147 // VIII. Účinky hormonální léčby u dospělých...148 // Zodpovědnost lékaře předepisujícího hormony...149 // IX. Zkušenost reálného života...152 // X. Chirurgické zákroky...153 // XI. Operace poprsí...155 // XII. Operace genitálii...155 // Kritéria svědčící o připravenosti pacienta...156 // XIII. Pooperační sledování...158 // PŘÍLOHA 2 // Informovaný souhlas pacienta (pacientky) s provedením operačních // zákroků směřujících ? dokončení přeměny pohlaví...159 // Informovaný souhlas pacienta (pacientky) se zahájením hormonální // léčby u poruch pohlavní identity...160 // PŘÍLOHA 3 // Výpovědi transsexuálních klientů...161
PŘÍLOHA 4 // Kontakty ...166

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC