Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Oikoymenh, 1997

objednat
ISBN 80-86005-20-8
000109851
Rekat.
Obsah // PŘEDMLUVA...9 // I. STEJNÝ A JINÝ // Sa metafysika a transcendence // ’ 1. Touha po neviditelném...19 // 2. Prolomení totality...t.21 // 3. Transcendence není negativita...26 // 4. Metafysika předchází ontologii...27 // 5. Transcendence jako idea nekonečna...;...33 // B. ODDĚLENÍ A ROZMLUVA // 1. Ateismus čili vůle...38 // 2. Pravda...45 // 3. Rozmluva...48 // 4. Rétorika a bezpráví...54 // 5. Rozmluva a Etika...56 // 6. Metafysika a lidství...6JJ // 7. Neredukovatelnost vztahu tváří v tvář...64 // C. PRAVDA A SPRAVEDLNOST // 1. Zproblematizovaná svoboda...66 // 2. Ustanovení svobody neboli kritika...69 // 3. Pravda předpokládá spravedlnost...74 // a) Anarchie divadla: zlomyslný démon...74 // b) Výraz je princip...76 // c) Cogito a Druhý...4...76 // d) Objektivita a řeč...77 // e) Řeč a pozornost...82 // 0 Řeč a spravedlnost...84 // D. SEPARACE A ABSOLUTNO // 86 // IL INTERIORITA A EKONOMIE // A. ODDĚLENÍ JAKOŽTO ŽIVOT // 1. Intencionalita a sociální vztah... // 2. Žít z... (slast). Pojem uskutečnění... // 3. Slast a nezávislost... // 4. Potřeba a tělesnost... // 5. Afektivita jakožto ipseita „já“ ... // 6. „Já“ slasti není ani biologické, ani sociologické // B. SLAST A PŘEDSTAVOVÁNÍ... // 1. Představování a konstituce ... // 2. Slast a živiny ... // 3. Živel a věci, náčiní... // 4. Smyslovost... // 5. Mytický formát živlu... // C. JÁ A ZÁVISLOST // 1. Radost a její zítřky ... // 2.
Láska ? životu ... // 3. Slast a separace... // D. OBYDLÍ // 1. Bydlení... // 2. Bydlení a ženství... // 3. Dům a vlastnění... // 4. Vlastnictví a práce... // 5. Práce, tělo, vědomí... // 6. Svoboda představování a dar... // E. SVĚT FENOMÉNŮ A VÝRAZ // 1. Oddělenost je ekonomie... // 2. Dílo a výraz... // 3. Fenomén a bytí... // .91 // .92 // .96 // .97 // .99 // 101 // 104 // 105 109 112 116 122 // 124 // 125 128 // 132 // 134 // 136 // 138 // 142 // 147 // 154 // 156 // 159 // IIL TVÁŘ A EXTERIORITA // A. TVÁŘ A SMYSLOVOST // B. TVÁŘ A ETIKA // 1. Tvář a nekonečno. // 2. Tvář a etika... // 163 // 170 // Í74 // 3. Tvář a rozum ...177 // 4. Rozmluva zakládá význam ...180 // 5. Řeč a objektivita...185 // 6. Druhý a Jiní...188 // 7. Asymetrie meziosobního ...190 // 8. Vůle a rozum ...192 // Č. ETICKÝ VZTAH A ČAS // 1. Pluralismus a subjektivita...196 // 2. Směnný styk, historický vztah a tvář...202 // 3. Vůle a smrt...208 // 4. Vůle a čas: trpělivost...212 // 5. Pravda chtění...215 // IV. ZA HRANICEMI TVÁŘE...223 // A. AMBIGUITA LÁSKY...226 // B. FENOMENOLOGIE ERÓTA...228 // C. PLODNOST...238 // D. SUBJEKTIVITA V ERÓTU...241 // E. TRANSCENDENCE A PLODNOST...245 // F. SYNOVSTVÍ A BRATRSTVÍ...249 // G. NEKONEČNO ČASU .. // ZÁVĚRY // 1. Od podobného ke Stejnému ...257 // 2. Bytost je exteriorita...258 // 3. Konečné a nekonečné...260 // 4. Stvoření...261 // 5. Exteriorita a řeč...262 // 6. Výraz a
obraz ...265 // 7. Proti filosofii Neutra... 266 // 8. Subjektivita...267 // 9. Uchovávání subjektivity - Skutečnost vnitřního života // a skutečnost státu - Smysl subjektivity...267 // 10. Překročení bytí...269 // 11. Legitimní svoboda...269 // 12. Bytost jako dobrota - Já - pluralismus - Mír...272 // II. INTERIORITA A EKONOMIE // A. ODDĚLENÍ JAKOŽTO ŽIVOT // 1. Intencionalita a sociálni vztah...91 // 2. Žít z... (slast). Pojem uskutečnění...92 // 3. Slast a nezávislost...96 // 4. Potřeba a tělesnost...97 // 5. Afektivita jakožto ipseita ,,já“...99 // 6. „Já“ slasti není ani biologické, ani sociologické...101 // B. SLAST A PŘEDSTAVOVÁNÍ...104 // 1. Představování a konstituce ...105 // 2. Slast a živiny ...109 // 3. Živel a věci, náčiní...112 // 4. Smyslovost...116 // 5. Mytický formát živlu...122 // C. JÁ A ZÁVISLOST // 1. Radost a její zítřky ...124 // 2. Láska ? životu ...125 // 3. Slast a separace...128 // D. OBYDLÍ // L Bydlení...132 // 2. Bydlení a ženství...134 // 3. Dům a vlastnění...136 // 4. Vlastnictví a práce...138 // 5. Práce, tělo, vědomí...142 // 6. Svoboda představování a dar...147 // E. SVĚT FENOMÉNŮ A VÝRAZ // 1. Oddělenost je ekonomie...154 // 2. Dílo a výraz...156 // 3. Fenomén a bytí...159 // III. TVÁŘ A EXTERIORITA // A. TVÁŘ A SMYSLOVOST...163 //  TVÁŘ A ETIKA // 1. Tvář a nekonečno ...170 // 2. Tvář a etika ... 174

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC