Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2000
191 s. : il.

objednat
ISBN 80-7262-043-6 (váz.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, bibliografické odkazy, seznam autorů, úvod
Oftalmologie - sborníky
Oko - nemoci - sborníky
000109856
Úvodní slovo (P. Kuchynka) 11 // ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ U DĚTÍ (I. Kocur) 13 // 1. Úvod 15 // 2. Klasifikace zrakového postižení 15 // 3. Prevalence a incidence 15 // 4. Příčiny zrakového postižení u děti 16 // 4.1. Metodika epidemiologických studií // zrakového postižení u dětí 16 // 4.2. Klasifikace příčin zrakového postiženi u děti 18 // 4.3. Etiologie zrakového postiženi u děti 19 // 4.3.1. Geneticky podmíněná onemocnění 19 // 4.3.2. Onemocnění intrauterinního období 19 // 4.3.3. Perinatální faktory 20 // 4.3.4. Postnatální období a dětství 22 // 4.3.5. Neznámá etiologie 23 // 5. Prevence zrakového postižení u dětí 23 // 6. Prevalence zrakového postižení u dětí v Evropě 24 // 7. Prevalence zrakového postižení u dětí v Africe, Asii a Jižní Americe 25 // 8. Incidence zrakového postižení u dětí 26 // DYSTROFIE ROHOVKY (M. Filipec) 29 // 1. Úvod 31 // 2. Vyšetření u dystrofií rohovky 31 // 3. Definice dystrofie rohovky 31 // 4. Klasifikace dystrofií rohovky 32 // 4.1. Přední dystrofie rohovky 32 // 4.1.1. Meesmanova dystrofie epitelu 32 // 4.1.2. Dystrofie bazálni membrány epitelu 33 // 4.1.3. Dystrofie Bowmanovy membrány 35 // 4.2. Stromální dystrofie rohovky 36 // 4.2.1. Granulám! dystrofie rohovky (Groenouw I. GCD) 36 // 4.2.2. Makulární dystrofie rohovky (Groenouw II. MCD) 37 // 4.2.3. Mřížková dystrofie rohovky (lattice. LCD) 38 // 4.2.4. Dystrofie typu Avellino 40 // 4.2.5. Primárni »gelatinous droplike« dystrofie 40 // 4.2.6. Schnyderova centrální krystalová dystrofie 40 // 4.2.7. Fleck dystrofie 41 // 4.2.8. Francoisova centrálni »cloudy« dystrofie 41 // 4.2.9. Kongenitální dedičná stromální dystrofie 41 // 4.2.10. Zadní amorfní rohovková dystrofie 42 // 4.3. Zadní dystrofie rohovky 42 // 4.3.1. Fuchsova dystrofie 42 // 4.3.2. Zadní polymorfní dystrofie 45 //
4.3.3. Kongenitální dedičná endotelová dystrofie 47 // NOVINKY V KATARAKTOVÉ CHIRURGII (P. Kuchynka. D. Baráková) 53 // 1. Úvod 55 // 2. Příčiny katarakty 56 // 2.1. Rizikové faktory vzniku senilní katarakty 56 // 2.2. Vyšetrení transparentnosti čočky л 57 // 2.3. Vliv katarakty na zrakové funkce 57 // 2.4. Indikace к chirurgické terapii katarakty 58 // 3. Chirurgie katarakty 59 // 3.1. Farmakoterapie v chirurgii katarakty 60 // 3.2. Anestézie 62 // 3.3. Operační postup 63 // 3.4. Intraokulámí čočky 72 // 3.5. Refrakční kataraktová chirurgie 75 // SOUČASNÝ POHLED NA PROBLEMATIKU REFRAKČNÍ CHIRURGIE (P. Novák) 81 // 1. Úvod 83 // 2. Historie refrakční chirurgie 83 // 3. Výběr pacienta vhodného к refrakčnímu výkonu 85 // 3.1. Odpovědi na nejčastější otázky pacientů 86 // 3.2. Možná rizika a komplikace 87 // 3.3. Kontraindikace 87 // 3.4. Predoperační vyšetření 88 // 3.5. Výběr nejvhodnější operační techniky 90 // 3.6. Určení operovaného oka a termín operace 90 // 4. Současné trendy v refrakční chirurgií 91 // 4.1. LASIK 91 // 4.2. Polypseudofakie 94 // 4.3. Fakické nitrooční čočky 96 // NOVÉ POSTUPY V KONZERVATIVNÍ LÉČBĚ GLAUKOMU (P Rozsíval. H. Pešková) 101 // 1. Úvod 103 // 2. Beta-blokátory 104 // 2.1. Strategie léčby beta-blokátory 104 // 3. Alfa-agonisté 105 // 4. Prostaglandiny 106 // 5. Lokálně podávané inhibitory karboanhydrázy 109 // 6. Spolupráce pacientů - compliance 111 // 7. Neuroprotekce 111 // 7.1. Blokátory kalciových kanálů 112 // 7.2. Blokáda glutamátu 112 // 7.3. Bílkoviny tepelného šoku 113 // 7.4. Inhibice syntetázy oxidu dusnatého 113 // 7.5. Antioxidancia 114 // 7.6. Ovlivnění apoptózy 114 // 7.7. Regenerace zrakového nervu 115 // 7.8. Tanakan 115 // 8. Závěr 116 //
NOVINKY V CHIRURGICKÉ LÉČBĚ GLAUKOMU (M. Fučík. P. Kuchynka) 117 // 1. Úvod 119 // 2. Laserová terapie 119 // 3. Chirurgické postupy 121 // 3.1. Hluboká sklerektomie 121 // 3.2. Trabekulektomie pod sklerálním lalokem s uvolnitelnými stehy 122 // 3.3. Použití silikonových drenážních implantátů 123 // 4. Závěr 125 // LASEROVÁ TERAPIE VĚKEM PODMÍNĚNÉ MAKULÁRNÍ DEGENERACE, POZNÁMKY PRO KLINICKOU PRAXI (P. Souček) 127 // 1. Úvod 129 // 2. Klinický obraz 129 // 3. Pomocná vyšetření 129 // 4. Terapie 137 // 5. Vlastni zkušenosti 138 // 5.1. Přístrojové vybavení a metodika terapie 138 // 5.2. Kazuistiky 140 // 5.3. Soubor pacientů s klasickou formou chorioideální neovaskularizace (CHNV) 148 // 5.3.1. Laserová terapie pacientů s CHNV // v extrafoveolámí lokalizaci 148 // 5.3.2. Sledování pacientů s CHNV // v juxta- a subfoveolámí lokalizaci 149 // 6. Závěr 151 // OPERACE MAKULÁRNÍ DEGENERACE PODMÍNĚNÉ VĚKEM (I. Fišer. J. Šach) 153 // 1- Úvod 155 // 1.1. Chorioideální neovaskularizace u makulární degenerace podmíněné věkem a u jiných stavů 155 // 1.2. Laserová terapie chorioideální neovaskularizace 157 // 1.3. Alternativní terapie chorioideální neovaskularizace 158 // 2. Chirurgická terapie makulární degenerace podmíněné věkem 158 // 2.1. Extrakce chorioideální neovaskulámí membrány 158 // 2.1.1. Predoperační vyšetření a indikace operace 158 // 2.1.2. Zahájení operace 159 // 2.1.3. Subretinální chirurgie 161 // 2.1.4. Pooperační péče 162 // 2.1.5. Výsledky 163 // 2.1.6. Komplikace 163 // 2.1.7. Diskuse 163 // 2.2. Evakuace submakulámí hemoragie 164 // 2.2.1. Destrukce sítnice subretinální hemoragií 164 // 2.2.2. Chirurgická evakuace submakulámí hemoragie 165 // 2.2.3. Submakulámí operace ve Fakultní nemocnici // Královské Vinohrady 165 // 2.2.4. Kazuistiky 166 //
2.2.5. Diskuse 172 // 2.3. Atrolie pigmentového epitelu. Funkční jednotka chorocapillaris - Bmchova membrána - pigmentový epitel - fotoreceptory 172 // 2.4. Transplantace pigmentového epitelu 173 // 2.5. Transplantace sítnice 173 // 2.6. Operace čerstvé submakulámí hemoragie pomocí aktivátoru tkáňového plazminogenu a expanzivního plynu 174 // 2.7. Foveální translokace 174 // 2.8. Mikrofotodiody 176 // 2.9. Indikace operace makulární degenerace podmíněné věkem 177 // 3. Závěr 177 // POKROKY V TERAPII INFEKCÍ OKA (P. Rozsíval) 181 // 1. Úvod 183 // 2. Kurs: Infekce oka Acanthamoebou 183 // 3. Kurs: Nitrooční terapie 183 // 4. Kurs: Blefarltida 184 // 5. Kurs: Pooperační zánět oproti časné Infekci 185 // 6. Kurs: Herpetická onemocnění oka 186 // 7. Kurs: Bakteriální keratitida 187 // 8. Kurs: Chirurgická terapie endoftalmitidy 188 // 9. Vývoj protivirových léků 188 // 10. Moderní chlnolony 189 // 11. Adenovirové Infekce oka 189 // SEZNAM ZKRATEK 191 // AUTOŘI

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC