Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

elektromotor (@@20120924-07:28:11@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2000
191 s. : il.

objednat
ISBN 80-7262-043-6 (váz.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, bibliografické odkazy, seznam autorů, úvod
Oftalmologie - sborníky
Oko - nemoci - sborníky
000109856
Obsah // Úvodní slovo (P. Kuchynka) T...11 // ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ U DĚTÍ (I. Kocur)... 13 // 1. Úvod...15 // 2. Klasifikace zrakového postižení...15 // 3. Prevalence a incidence...15 // 4. Příčiny zrakového postižení u děti...16 // 4.1. Metodika epidemiologických studií // zrakového postižení u dětí...16 // 4.2. Klasifikace příčin zrakového postiženi u děti...18 // 4.3. Etiologie zrakového postiženi u děti...19 // 4.3.1. Geneticky podmíněná onemocnění...19 // 4.3.2. Onemocnění intrauterinního období...19 // 4.3.3. Perinatální faktory...20 // 4.3.4. Postnatální období a dětství...22 // 4.3.5. Neznámá etiologie ...23 // 5. Prevence zrakového postižení u dětí...23 // 6. Prevalence zrakového postižení u dětí v Evropě...24 // 7. Prevalence zrakového postižení u dětí v Africe, Asii a Jižní Americe ... 25 // 8. Incidence zrakového postižení u dětí...26 // DYSTROFIE ROHOVKY (M. Filipec)...29 // 1. Úvod...31 // 2. Vyšetření u dystrofií rohovky...31 // 3. Definice dystrofie rohovky...31 // 4. Klasifikace dystrofií rohovky...32 // 4.1. Přední dystrofie rohovky...32 // 4.1.1. Meesmanova dystrofie epitelu ...32 // 4.1.2. Dystrofie bazálni membrány epitelu...33 // 4.1.3. Dystrofie Bowmanovy membrány...35 // 4.2. Stromální dystrofie rohovky...36 // 4.2.1. Granulám! dystrofie rohovky (Groenouw I. GCD)...36 // 4.2.2. Makulární dystrofie rohovky (Groenouw II. MCD)...37 // 4.2.3. Mřížková dystrofie rohovky
(lattice. LCD) ...38 // 8 // Trendy soudobé ollolmologie // 4.2.4. Dystrofie typu Avellino...40 // 4.2.5. Primárni »gelatinous droplike« dystrofie...40 // 4.2.6. Schnyderova centrální krystalová dystrofie...40 // 4.2.7. Fleck dystrofie...41 // 4.2.8. Francoisova centrálni »cloudy« dystrofie...41 // 4.2.9. Kongenitální dedičná stromální dystrofie ...41 // 4.2.10. Zadní amorfní rohovková dystrofie...42 // 4.3. Zadní dystrofie rohovky...42 // 4.3.1. Fuchsova dystrofie...42 // 4.3.2. Zadní polymorfní dystrofie...45 // 4.3.3. Kongenitální dedičná endotelová dystrofie...47 // NOVINKY V KATARAKTOVÉ CHIRURGII (P. Kuchynka. D. Baráková) 53 // 1. Úvod...55 // 2. Příčiny katarakty...56 // 2.1. Rizikové faktory vzniku senilní katarakty...56 // 2.2. Vyšetrení transparentnosti čočky л...57 // 2.3. Vliv katarakty na zrakové funkce...57 // 2.4. Indikace к chirurgické terapii katarakty...58 // 3. Chirurgie katarakty...59 // 3.1. Farmakoterapie v chirurgii katarakty...60 // 3.2. Anestézie...62 // 3.3. Operační postup...63 // 3.4. Intraokulámí čočky...72 // 3.5. Refrakční kataraktová chirurgie...75 // SOUČASNÝ POHLED NA PROBLEMATIKU REFRAKČNÍ CHIRURGIE // (P. Novák)...81 // 1. Úvod...83 // 2. Historie refrakční chirurgie ...83 // 3. Výběr pacienta vhodného к refrakčnímu výkonu...85 // 3.1. Odpovědi na nejčastější otázky pacientů...86 // 3.2. Možná rizika a komplikace...87 // 3.3. Kontraindikace...87 // 3.4. Predoperační
vyšetření...88 // 3.5. Výběr nejvhodnější operační techniky...90 // 3.6. Určení operovaného oka a termín operace...90 // 4. Současné trendy v refrakční chirurgií...91 // 4.1. LASIK...91 // 4.2. Polypseudofakie ...94 // 4.3. Fakické nitrooční čočky...96 // NOVÉ POSTUPY V KONZERVATIVNÍ LÉČBĚ GLAUKOMU // (P Rozsíval. H. Pešková)... 101 // 1. Úvod...103 // 2. Beta-blokátory...104 // 2.1. Strategie léčby beta-blokátory... 104 // Obsah ___» // 3. Alfa-agonisté...105 // 4. Prostaglandiny... 106 // 5. Lokálně podávané inhibitory karboanhydrázy...109 // 6. Spolupráce pacientů - compliance...Ill // 7. Neuroprotekce...Ill // 7.1. Blokátory kalciových kanálů...112 // 7.2. Blokáda glutamátu...112 // 7.3. Bílkoviny tepelného šoku...113 // 7.4. Inhibice syntetázy oxidu dusnatého...113 // 7.5. Antioxidancia...114 // 7.6. Ovlivnění apoptózy...114 // 7.7. Regenerace zrakového nervu...115 // 7.8. Tanakan...115 // 8. Závěr...116 // NOVINKY V CHIRURGICKÉ LÉČBĚ GLAUKOMU // (M. Fučík. P. Kuchynka)...117 // 1. Úvod...119 // 2. Laserová terapie...119 // 3. Chirurgické postupy...121 // 3.1. Hluboká sklerektomie...121 // 3.2. Trabekulektomie pod sklerálním lalokem s uvolnitelnými stehy ... 122 // 3.3. Použití silikonových drenážních implantátů...123 // 4. Závěr...125 // LASEROVÁ TERAPIE VĚKEM PODMÍNĚNÉ MAKULÁRNÍ DEGENERACE, POZNÁMKY PRO KLINICKOU PRAXI (P. Souček) 127 // 1. Úvod...129 // 2. Klinický obraz...129
// 3. Pomocná vyšetření...129 // 4. Terapie...137 // 5. Vlastni zkušenosti...138 // 5.1. Přístrojové vybavení a metodika terapie...138 // 5.2. Kazuistiky...140 // 5.3. Soubor pacientů s klasickou formou chorioideální neovaskularizace (CHNV)...148 // 5.3.1. Laserová terapie pacientů s CHNV // v extrafoveolámí lokalizaci...148 // 5.3.2. Sledování pacientů s CHNV // v juxta- a subfoveolámí lokalizaci...149 // 6. Závěr...151 // OPERACE MAKULÁRNÍ DEGENERACE PODMÍNĚNÉ VĚKEM // (I. Fišer. J. Šach)...153 // 1- Úvod...155 // 1.1. Chorioideální neovaskularizace u makulární degenerace // podmíněné věkem a u jiných stavů ...155 // 10 // Trendy soudobé oftolmologie // 1.2. Laserová terapie chorioideální neovaskularizace...157 // 1.3. Alternativní terapie chorioideální neovaskularizace...158 // 2. Chirurgická terapie makulární degenerace podmíněné věkem 158 // 2.1. Extrakce chorioideální neovaskulámí membrány...158 // 2.1.1. Predoperační vyšetření a indikace operace...158 // 2.1.2. Zahájení operace...159 // 2.1.3. Subretinální chirurgie...161 // 2.1.4. Pooperační péče...162 // 2.1.5. Výsledky ...163 // 2.1.6. Komplikace...163 // 2.1.7. Diskuse...163 // 2.2. Evakuace submakulámí hemoragie...164 // 2.2.1. Destrukce sítnice subretinální hemoragií...164 // 2.2.2. Chirurgická evakuace submakulámí hemoragie...165 // 2.2.3. Submakulámí operace ve Fakultní nemocnici // Královské Vinohrady...165 // 2.2.4. Kazuistiky...\...166
// 2.2.5. Diskuse...172 // 2.3. Atrolie pigmentového epitelu. // Funkční jednotka chorocapillaris - Bmchova membrána - pigmentový epitel - fotoreceptory...172 // 2.4. Transplantace pigmentového epitelu...173 // 2.5. Transplantace sítnice...173 // 2.6. Operace čerstvé submakulámí hemoragie pomocí aktivátoru tkáňového plazminogenu a expanzivního plynu...174 // 2.7. Foveální translokace...174 // 2.8. Mikrofotodiody...176 // 2.9. Indikace operace makulární degenerace podmíněné věkem...177 // 3. Závěr...177 // POKROKY V TERAPII INFEKCÍ OKA (P. Rozsíval)...181 // 1. Úvod...183 // 2. Kurs: Infekce oka Acanthamoebou...183 // 3. Kurs: Nitrooční terapie... 183 // 4. Kurs: Blefarltida...184 // 5. Kurs: Pooperační zánět oproti časné Infekci...185 // 6. Kurs: Herpetická onemocnění oka...186 // 7. Kurs: Bakteriální keratitida...187 // 8. Kurs: Chirurgická terapie endoftalmitidy...188 // 9. Vývoj protivirových léků...188 // 10. Moderní chlnolony...189 // 11. Adenovirové Infekce oka...189 // SEZNAM ZKRATEK...191 // AUTOŘI // xxxxxxxxxxxxx

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC