Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.6) Půjčeno:48x 
BK
1. vyd.
Praha : Oikoymenh, 1997
274 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86005-20-8 (váz.)
Oikúmené
francouzština
Obsahuje bibliografické odkazy
Lévinas, Emmanuel (filozof fr. a žid., 1906 -1995) - filozofie - eseje
000110030
PŘEDMLUVA 9 // I. STEJNÝ A JINÝ // Metafysika a transcendence // 1. Touha po neviditelném 19 // 2. Prolomení totality 21 // 3. Transcendence není negativita 26 // 4. Metafysika předchází ontologii 27 // 5. Transcendence jako idea nekonečna 33 // B. ODDĚLENÍ A ROZMLUVA // 1. Ateismus čili vůle 38 // 2. Pravda 45 // 3. Rozmluva 48 // 4. Rétorika a bezpráví 54 // 5. Rozmluva a Etika 56 // 6. Metafysika a lidství 6JJ // 7. Neredukovatelnost vztahu tváří v tvář 64 // C. PRAVDA A SPRAVEDLNOST // 1. Zproblematizovaná svoboda 66 // 2. Ustanovení svobody neboli kritika 69 // 3. Pravda předpokládá spravedlnost 74 // a) Anarchie divadla: zlomyslný démon 74 // b) Výraz je princip 76 // c) Cogito a Druhý 4 76 // d) Objektivita a řeč 77 // e) Řeč a pozornost 82 // 0 Řeč a spravedlnost 84 // D. SEPARACE A ABSOLUTNO // II. INTERIORITA A EKONOMIE // A. ODDĚLENÍ JAKOŽTO ŽIVOT // 1. Intencionalita a sociální vztah // 2. Žít z (slast). Pojem uskutečnění // 3. Slast a nezávislost // 4. Potřeba a tělesnost // 5. Afektivita jakožto ipseita „já“ // 6. „Já“ slasti není ani biologické, ani sociologické // B. SLAST A PŘEDSTAVOVÁNÍ // 1. Představování a konstituce // 2. Slast a živiny // 3. Živel a věci, náčiní // 4. Smyslovost // 5. Mytický formát živlu // C. JÁ A ZÁVISLOST // 1. Radost a její zítřky // 2. Láska k životu // 3. Slast a separace // D. OBYDLÍ // 1. Bydlení // 2. Bydlení a ženství // 3. Dům a vlastnění // 4. Vlastnictví a práce // 5. Práce, tělo, vědomí // 6. Svoboda představování a dar // E. SVĚT FENOMÉNŮ A VÝRAZ // 1. Oddělenost je ekonomie // 2. Dílo a výraz // 3. Fenomén a bytí // III. TVÁŘ A EXTERIORITA // A. TVÁŘ A SMYSLOVOST // B. TVÁŘ A ETIKA // 1. Tvář a nekonečno. // 2. Tvář a etika // 3. Tvář a rozum 177 // 4. Rozmluva zakládá význam 180 //
5. Řeč a objektivita 185 // 6. Druhý a Jiní 188 // 7. Asymetrie meziosobního 190 // 8. Vůle a rozum 192 // Č. ETICKÝ VZTAH A ČAS // 1. Pluralismus a subjektivita 196 // 2. Směnný styk, historický vztah a tvář 202 // 3. Vůle a smrt 208 // 4. Vůle a čas: trpělivost 212 // 5. Pravda chtění 215 // IV. ZA HRANICEMI TVÁŘE 223 // A. AMBIGUITA LÁSKY 226 // B. FENOMENOLOGIE ERÓTA 228 // C. PLODNOST 238 // D. SUBJEKTIVITA V ERÓTU 241 // E. TRANSCENDENCE A PLODNOST 245 // F. SYNOVSTVÍ A BRATRSTVÍ 249 // G. NEKONEČNO ČASU // ZÁVĚRY // 1. Od podobného ke Stejnému 257 // 2. Bytost je exteriorita 258 // 3. Konečné a nekonečné 260 // 4. Stvoření 261 // 5. Exteriorita a řeč 262 // 6. Výraz a obraz 265 // 7. Proti filosofii Neutra 266 // 8. Subjektivita 267 // 9. Uchovávání subjektivity - Skutečnost vnitřního života // a skutečnost státu - Smysl subjektivity 267 // 10. Překročení bytí 269 // 11. Legitimní svoboda 269 // 12. Bytost jako dobrota - Já - pluralismus - Mír 272 // II. INTERIORITA A EKONOMIE // A. ODDĚLENÍ JAKOŽTO ŽIVOT // 1. Intencionalita a sociálni vztah 91 // 2. Žít z (slast). Pojem uskutečnění 92 // 3. Slast a nezávislost 96 // 4. Potřeba a tělesnost 97 // 5. Afektivita jakožto ipseita ,,já“ 99 // 6. „Já“ slasti není ani biologické, ani sociologické 101 // B. SLAST A PŘEDSTAVOVÁNÍ 104 // 1. Představování a konstituce 105 // 2. Slast a živiny 109 // 3. Živel a věci, náčiní 112 // 4. Smyslovost 116 // 5. Mytický formát živlu 122 // C. JÁ A ZÁVISLOST // 1. Radost a její zítřky 124 // 2. Láska k životu 125 // 3. Slast a separace 128 // D. OBYDLÍ // L Bydlení 132 // 2. Bydlení a ženství 134 // 3. Dům a vlastnění 136 // 4. Vlastnictví a práce 138 // 5. Práce, tělo, vědomí 142 // 6. Svoboda představování a dar 147 //
E. SVĚT FENOMÉNŮ A VÝRAZ // 1. Oddělenost je ekonomie 154 // 2. Dílo a výraz 156 // 3. Fenomén a bytí 159 // III. TVÁŘ A EXTERIORITA // A. TVÁŘ A SMYSLOVOST 163 //  TVÁŘ A ETIKA // 1. Tvář a nekonečno 170 // 2. Tvář a etika 174
(OCoLC)38296111
cnb000204910

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC