Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : C.H. Beck, 2006
ix,304 s. : il.

objednat
ISBN 80-7179-922-X (váz.)
Beckova edice ekonomie
Obsahuje tabulky, grafy, poznámky pod čarou, rejstřík, údaje o autorovi a jeho fotografii
Bibliografie na s. 271-290
Reformy ekonomické - Česko - r. 1989-2004 - studie
Transformace ekonomická - Česko - r. 1989-2004 - studie
Česko - poměry hospodářské - r. 1989-2004 - studie
Politika hospodářská - Česko - 1989-2004 - studie
000110113
Obsah // Úvod ...V // 1. Situace v Československu na konci 80. let ...1 // 1.1 Pozitiva československé situace ...1 // 1.2 Negativa československé situace...4 // 1.2.1 Řízení ekonomiky ...4 // 1.2.2 Společné vlastnictví ...8 // 1.2.3 Postavení tržních subjektů - nedostatek iniciativy...8 // 1.2.4 Slabá úroveň technologií, infrastruktury i znalostí...10 // 1.2.5 Cenový systém...11 // 1.2.6 Zahraniční obchod a otevřenost ekonomiky ...14 // 1.2.7 Struktura ekonomiky ...15 // 1.2.8 Charakter ekonomického růstu...17 // 1.2.9 Centrální banka a bankovní sektor ...18 // 1.2.10 Stav na mikroekonomické úrovni - situace podniků...19 // 1.2.11 Právní systém...20 // 1.2.12 Politický systém...20 // 1.2.13 Morální stav společnosti...21 // 1.2.14 Neznalost...22 // 2. Proces transformace obecně ...25 // 3. Politický vývoj...31 // 3.1 Charakteristika...31 // 3.2 Celkové hodnocení politického vývoje ...41 // 4. Reformní kroky a hospodářská politika...45 // 4.1 Transformační strategie...45 // 4.2 Základní kroky transformace (1990-1993) ... 51 // 4.3 Fáze růstu (1994-1996)...70 // 4.4 Fáze recese (1997-1999)... 81 // 5. Zakládní indikátory ekonomiky ...105 // 5.1 Transformační recese (1990-1992)... 106 // 5.2 Obnova a boom (1993-1996) ... 111 // 5.3 Recese (1997-1999) ... 113 // 5.4 Obnova a růst (1999-2003)... 119 // Transformace české ekonomiky // 5.5 Srovnání výkonu // 5.6 Nezaměstnanost // 5.7 Inflace... // 121 // 123 // 126
// 6. Vnější rovnováha... // 6.1 Zahraniční obchod ... // 6.1.1 Situace před rokem 1989 ... // 6.1.2 Liberalizace a následný vývoj... // 6.1.3 Faktory vývoje zahraničního obchodu // 6.1.4 Změny v zahraničním obchodě... // 6.2 Ostatní části běžného účtu... // 6.2.1 Bilance služeb ... // 6.2.2 Běžné převody ... // 6.3 Finanční účet ... // 6.3.1 Přímé zahraniční investice ... // 6.3.2 Ostatní části finančního účtu... // 6.4 Platební bilance (jako celek)... // 133 // 133 // 133 // 134 140 143 147 147 // 149 // 150 150 // 156 // 157 // 7. Změna vlastnických vztahů a privatizace... // 7.1 Restituce... // 7.2 Malá privatizace... // 7.3 Masová (velká) privatizace (do roku 1994) ... // 7.3.1 Spor o rychlost privatizace... // 7.3.2 Privatizační projekty - strategie ... // 7.3.3 Metody privatizace... // 7.3.4 Kupónová privatizace... // 7.3.4.1 Mechanismus... // 7.3.4.2 Průběh ... // 7.3.4.3 Spory o kuponovou privatizaci . // 7.3.4.4 Alternativy kupónové privatizace // 7.3.5 Spor o masovou privatizaci jako celek . . // 7.4 Privatizace po roce 1995 ... // 7.4.1 Privatizace ... // 7.4.2 Změny vlastnické struktury ... // 7.5 Výsledky... // 159 // 159 // 161 // 164 // 165 // 167 // 168 // 171 // 172 174 176 182 188 191 191 .192 193 // 8. Bankovní sektor a burza... // 8.1 Bankovní sektor před rokem 1989 . . . // 8.2 Vývoj bankovního sektoru v 90. letech // 8.2.1 Nové banky ... // 8.2.2 Privatizace bank... // 8.2.3 Krize v bankovním
sektoru . . // 8.3 Burza ... // 195 // 195 // 196 196 201 206 213 // Vlil // Obsah // 9. Podniky v průběhu transformace...219 // 9.1 Situace podniků na počátku transformace ...219 // 9.2 Vliv reformy na podniky...220 // 9.3 Vznik nových podniků ...224 // 9.4 Restrukturalizace podniků...226 // 9.4.1 Definice...226 // 9.4.2 Spor o restrukturalizaci na počátku transformace ...226 // 9.4.3 Jak probíhala restrukturalizace? ...228 // 9.5 Strukturální změny ...230 // 10. Vývoj institucí...233 // 10.1 Vývoj formálních vs. neformálních institucí...237 // 10.2 Právní systém...241 // 10.2.1 Kritika právního prostředí...244 // 10.2.2 Vynutitelnost práva - soudní systém...246 // 10.2.3 Měření kvality právního prostředí...248 // 10.3 Úpadkové zákonodárství...250 // 10.4 Korupce ...255 // 10.5 Tržní prostředí - ekonomická svoboda ...257 // 11. Hodnocení ...263 // Literatura ...271 // Seznam obrázků ...291 // Seznam tabulek...293 // Seznam boxů...297 // Rejstřík // 299

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC