Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.5) Půjčeno:27x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Svoboda, 1970
284 s., [48] s. obr. příl. : il., mapy, portréty, faksim. ; 21 cm

objednat
Obsahuje bibliografické odkazy
Práce předního českého historika zahrnuje téměř celé jedno století rušných událostí: počíná rokem 1567 a končí vestfálským mírem v roce 1648. Úspěšně propojuje makroanalytický a mikroanalytický postup tak, že nahlíží na třicetiletou válku z hlediska univerzálních souvislostí, pod zorným úhlem našich zemí v evropském kontextu i se zřetelem k typické ukázce tehdejších místních dějin na zlínském panství. S širokým rozhledem zpracovaný rozsáhlý materiál je podán kultivovaně a věcně.
000110122
OBSAH // Üvodem 5 // I. EVROPA VE STOLETÍ KRIZÍ A REVOLUCÍ (1567—1667) 13 // II. SVĚT NA PŘELOMU STOLETÍ 22 // 1. Evropa roku 1600 z pražské perspektivy 23 // 2. Český stát a jeho sousedé. Ekonomika, společnost, civilizace 33 // 3. Mikrokosmos užší vlasti Komenského 59 // III. KONEC ROVNOVÁHY SIL A POKUSY O ŘEŠENÍ KRIZE 71 // 1. Bratrovražedný boj v dome rakouském a jeho tragika 71 // 2. Krize starých Čech 81 // 3. Evropská politika v období zostřující se krize 90 // IV. ČESKA VÁLKA — LOKALIZOVANÝ KONFLIKT OBECNÉ // POVAHY 102 // 1. Historie české války (1618—1620) 102 // 2. Dva roky v dějinách moravského města 119 // 3. Evropský význam české války 125 // V. NIZOZEMSKÉ OBDOBÍ TŘICETILETÉ VÁLKY (1621—1625) i35 // i. Zlomená páteř stavovského odboje 135 // 2. Jihovýchodní Morava ve víru perzekucí a rebelií // 3. Spojené Nizozemí, organizátor a bankéř boje s Habsburky // 149 // 160 // VI. DÁNSKÁ VÁLKA A VALDŠTEJNÚV VZESTUP (1625—1630) 168 // 1. První a poslední pokus o ,»velkou koalici“ proti Habsburkům 168 // 2. Cechy, říše, Evropa a Valdštejn 178 // 3. Zlín za dánské války a za valašských povstání 184 // VIL ŠVÉDSKA VÁLKA A VALDŠTEJNtJV PAD (1631—1635) 191 // 1. Česká a valdštejnská otázka 191 // 2. Malí Valdštejnové na Moravě, 199 // 3. Evropská politika v době Gustava II. Adolfa a Valdštejna 205 // VIII. EVROPSKÝ KONFLIKT BEZ „VELKÉ KOALICE“ (1635—1643)
214 // 1. Francouzské období třicetileté války 214 // 2. Česká otázka v době konfliktu velmocí 221 // ix. mírová jednaní ve stínu revolucí (1643—1648) 225 // 1. Válka, rebelie, ničení a rozvrat 225 // 2. Válečné akce, diplomacie, kompromis 232 // X. VESTFÁLSKÝ mír a evropská SPOLEČNOST uprostřed STOLETÍ 241 // 1. Důsledky třicetileté války v Cechách 241 // 2. Obraz války v moravském mikrokosmu 244 // 3. Evropské důsledky vestfálského kompromisu 251 // 17. a 20. století v dějinách 261 // Literatura a prameny 266
(OCoLC)85228422
cnb000428185

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC