Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c1999
148 s. : il.

objednat
ISBN 80-7262-036-3 (váz.)
Trendy soudobé diabetologie
Obsahuje tabulky, grafy, fotografie, bibliografické citace, předmluvu, údaje o autorech, Portrét profesora MUDr. Zdeňka Svobody, DrSc. (Josef Kmoch)
Cukrovka (nemoc) - sborníky
000110161
Obsah // 5 // Předmluva (Jindra Perušičová)... 9 // ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE A DIABETES MELLITUS // (Hana Rosolová)...11 // 1. Úvod...13 // 1.1. Je hypertenze metabolická choroba? ...13 // 1.2. Společný výskyt hypertenze a diabetů // přináší vysoké riziko komplikací...14 // 2. Etiopalogeneze hypertenze u osob s diabetem...16 // 2.1. Druhy hypertenze u diabetů...16 // 2.2. Vývoj názorů na patogenezi hypertenze u diabetů...17 // 2.3. Úloha sympatické nervové aktivity a inzulínové rezistence // v patogenezi hypertenze a metabolických poruch...19 // 3. Léčba hypertenze u diabetů ...22 // 3.1. Režimová léčba...22 // 3.2. Medikamentózni léčba...24 // 4. Závér...33 // EDUKACE (Milan Kvapil)...37 // 1. Úvod...39 // 2. Co to je edukace...39 // 3. Vývoj edukace...40 // 4. Terapeutická edukace...41 // 5. Hodnocení edukace a její efektivita...42 // 6. Nemocný a choroba...42 // 7. Problematika chronických chorob...44 // 8. Osoba edukátora a edukační tým...45 // 9. Edukace edukátorů...46 // 10. Forma edukace...48 // 11. Obsah edukace...48 // 12. Témata edukace...49 // 13. Zásady správné edukace...51 // 14. Pětiminutová edukace...52 // 4___Trendy »oudobé dlobelologia // 15. DESG...53 // 16. Edukace a výpočetní technika...54 // 17. Edukace v České republice. Budoucnost edukace...54 // 18. Vlastní zkušenosti...55 // 19. Kazuistiky...56 // DIABETICKÁ RETIN OPATIE (Tomáš Sosna]...59 // 1. Úvod ...61 // 2. Historické poznámky...62
// 3. Minulé a současné pohledy na diabetickou retinopatii...64 // 3.1. Epidemiologie diabetické retinopatie...64 // 3.2. Současné pohledy na patogenezi onemocněni...68 // 3.3. Histopatologické změny...70 // 3.4. Dynamika patogenetických změn...71 // 4. Klinická patologie diabetické retinopatie...73 // 4.1. Mikroaneuryzma...74 // 4.2. Hemoragie...75 // 4.3. Exsudáty...76 // 4.4. Venózní abnormality...78 // 4.5. Ischémie střední periférie sítnice // (midperipheral ischemia) ...79 // 4.6. Neovaskularizace...79 // 4.7. Diabetická makulopatie...82 // 5. Současná klasifikace diabetické retinopatie...84 // 6. Problémy v diagnostice diabetické retinopatie...89 // 6.1. Diabetická retinopatie nebo hypertonická retinopatie? ...89 // 6.2. Sekundární diabetes a DR (vlastni zkušenosti)...90 // 6.3. Diabetická retinopatie a »znamení modlitby«...91 // 6.4. Point of no return (brake point)...91 // 7. Rizikové a protektivní faktory diabetické retinopatie...91 // 7.1. Současné pohledy na extraokulámí rizikové faktory DR...92 // 7.2. Okulámí faktory DR...98 // 8. Prevence a terapie diabetické retinopatie...101 // 8.1. Prevence...101 // 8.2. Farmakologická terapie...101 // 8.3. Laserová terapie...103 // 9. Indikace a způsob léčby laserem...108 // 10. Závěr...114 // 11. Vyšetřovací metody...115 // MIKROALBUMINTJRIE (Jindra Perušičová)...121 // 1. Úvod ... // 2. Historické poznámky...123 // 3. Definice mikroalbuminurie...124 // 3.1. Vyjadřování
(jednotky) ...124 // 3.2. Normální a patologické hodnoty...124 // 3.3. Vzorky moči pro stanovení MA...125 // 4. Faktory ovlivňující mikroalbuminurii...125 // 5. Patogeneze diabetické mikroalbuminurie ...126 // 6. Mikroalbuminurie u DM 1. typu...127 // 6.1. Přechodná MA...127 // 6.2. Intermitentní MA...127 // 6.3. Trvalá (perzistentní) MA...127 // 6.4. Retino-renální syndrom...128 // 7. Mikroalbuminurie u DM 2. typu...128 // 7.1. Prevalence...129 // 7.2. Retino-renální syndrom...129 // 7.3. Morfologické změny...130 // 7.4. Rizikové faktory...130 // 7.5. Syndrom inzulínové rezistence...130 // 8. Mikroalbuminurie a »ostatní« postižení...131 // 8.1. Hypertenze ...131 // 8.2. Ateroskleróza...131 // 8.3. Dyslipidémie...132 // 8.4. Osteopenie...132 // 9. Rozdíly mezi DM 1. a 2. typu...132 // 9.1. Nefropatie...132 // 9.2. Retino-renální syndrom...133 // 10. Screening mikroalbuminurie...133 // 10.1. Screening u diabetiků...134 // 10.2. Screening u nediabetiků ...134 // 11. Terapie mikroalbuminurie...134 // 12. Závěr...135 // 13. Vlastní zkušenosti - kazuistiky...136 // PORTRÉT PROFESORA MUDr. ZDEŇKA SVOBODY. DrSc. // (Josef Kmoch) ...141 // Prof. MUDr. Zdeněk Svoboda. DrSc. (1923-1997)...143 // Seznam zkratek...145 // Autoři...

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC