Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c1999
148 s. : il.

objednat
ISBN 80-7262-036-3 (váz.)
Trendy soudobé diabetologie
Obsahuje tabulky, grafy, fotografie, bibliografické citace, předmluvu, údaje o autorech, Portrét profesora MUDr. Zdeňka Svobody, DrSc. (Josef Kmoch)
Cukrovka (nemoc) - sborníky
000110161
Předmluva (Jindra Perušičová) 9 // ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE A DIABETES MELLITUS (Hana Rosolová) 11 // 1. Úvod 13 // 1.1. Je hypertenze metabolická choroba? 13 // 1.2. Společný výskyt hypertenze a diabetů // přináší vysoké riziko komplikací 14 // 2. Etiopalogeneze hypertenze u osob s diabetem 16 // 2.1. Druhy hypertenze u diabetů 16 // 2.2. Vývoj názorů na patogenezi hypertenze u diabetů 17 // 2.3. Úloha sympatické nervové aktivity a inzulínové rezistence // v patogenezi hypertenze a metabolických poruch 19 // 3. Léčba hypertenze u diabetů 22 // 3.1. Režimová léčba 22 // 3.2. Medikamentózni léčba 24 // 4. Závér 33 // EDUKACE (Milan Kvapil) 37 // 1. Úvod 39 // 2. Co to je edukace 39 // 3. Vývoj edukace 40 // 4. Terapeutická edukace 41 // 5. Hodnocení edukace a její efektivita 42 // 6. Nemocný a choroba 42 // 7. Problematika chronických chorob 44 // 8. Osoba edukátora a edukační tým 45 // 9. Edukace edukátorů 46 // 10. Forma edukace 48 // 11. Obsah edukace 48 // 12. Témata edukace 49 // 13. Zásady správné edukace 51 // 14. Pětiminutová edukace 52 // 15. DESG 53 // 16. Edukace a výpočetní technika 54 // 17. Edukace v České republice. Budoucnost edukace 54 // 18. Vlastní zkušenosti 55 // 19. Kazuistiky 56 // DIABETICKÁ RETINOPATIE (Tomáš Sosna) 59 // 1. Úvod 61 // 2. Historické poznámky 62 // 3. Minulé a současné pohledy na diabetickou retinopatii 64 // 3.1. Epidemiologie diabetické retinopatie 64 // 3.2. Současné pohledy na patogenezi onemocněni 68 // 3.3. Histopatologické změny 70 // 3.4. Dynamika patogenetických změn 71 // 4. Klinická patologie diabetické retinopatie 73 // 4.1. Mikroaneuryzma 74 // 4.2. Hemoragie 75 // 4.3. Exsudáty 76 // 4.4. Venózní abnormality 78 // 4.5. Ischémie střední periférie sítnice (midperipheral ischemia) 79 // 4.6. Neovaskularizace 79 //
4.7. Diabetická makulopatie 82 // 5. Současná klasifikace diabetické retinopatie 84 // 6. Problémy v diagnostice diabetické retinopatie 89 // 6.1. Diabetická retinopatie nebo hypertonická retinopatie? 89 // 6.2. Sekundární diabetes a DR (vlastni zkušenosti) 90 // 6.3. Diabetická retinopatie a »znamení modlitby« 91 // 6.4. Point of no return (brake point) 91 // 7. Rizikové a protektivní faktory diabetické retinopatie 91 // 7.1. Současné pohledy na extraokulámí rizikové faktory DR 92 // 7.2. Okulámí faktory DR 98 // 8. Prevence a terapie diabetické retinopatie 101 // 8.1. Prevence 101 // 8.2. Farmakologická terapie 101 // 8.3. Laserová terapie 103 // 9. Indikace a způsob léčby laserem 108 // 10. Závěr 114 // 11. Vyšetřovací metody 115 // MIKROALBUMINURIE (Jindra Perušičová) 121 // 1. Úvod // 2. Historické poznámky 123 // 3. Definice mikroalbuminurie 124 // 3.1. Vyjadřování (jednotky) 124 // 3.2. Normální a patologické hodnoty 124 // 3.3. Vzorky moči pro stanovení MA 125 // 4. Faktory ovlivňující mikroalbuminurii 125 // 5. Patogeneze diabetické mikroalbuminurie 126 // 6. Mikroalbuminurie u DM 1. typu 127 // 6.1. Přechodná MA 127 // 6.2. Intermitentní MA 127 // 6.3. Trvalá (perzistentní) MA 127 // 6.4. Retino-renální syndrom 128 // 7. Mikroalbuminurie u DM 2. typu 128 // 7.1. Prevalence 129 // 7.2. Retino-renální syndrom 129 // 7.3. Morfologické změny 130 // 7.4. Rizikové faktory 130 // 7.5. Syndrom inzulínové rezistence 130 // 8. Mikroalbuminurie a »ostatní« postižení 131 // 8.1. Hypertenze 131 // 8.2. Ateroskleróza 131 // 8.3. Dyslipidémie 132 // 8.4. Osteopenie 132 // 9. Rozdíly mezi DM 1. a 2. typu 132 // 9.1. Nefropatie 132 // 9.2. Retino-renální syndrom 133 // 10. Screening mikroalbuminurie 133 // 10.1. Screening u diabetiků 134 // 10.2. Screening u nediabetiků 134 //
11. Terapie mikroalbuminurie 134 // 12. Závěr 135 // 13. Vlastní zkušenosti - kazuistiky 136 // PORTRÉT PROFESORA MUDr. ZDEŇKA SVOBODY. DrSc. (Josef Kmoch) 141 // Prof. MUDr. Zdeněk Svoboda. DrSc. (1923-1997) 143 // Seznam zkratek 145 // Autoři

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC