Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.5) Půjčeno:29x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2000
197 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 80-7178-391-9 (brož.)
ISBN 9788026203223 (ebook)
ISBN 8026203224 (ebook)
Další názvový údaj z obalu: přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě
Obsahuje bibliografie
Popsáno podle tištěné verze
Sporty - příroda - příručky a ilustrace
Turistika - příroda - příručky a ilustrace
Výchova v přírodě - příručky
000110268
Obsah // Předmluva...10 // 1. Širší souvislosti turistiky, sportů a výchovy v přírodě ...11 // Pojmy spojované s novými koncepcemi aktivit v přírodě...13 // Další pojmy spojované s výchovou v přírodě...14 // Přínos kinantropologie ...15 // 2. Naznačení historických vazeb turistiky, sportů a výchovy v přírodě...16 // Vývoj ve světě ...16 // Historické kořeny aktivit v přírodě v českých zemích...21 // Vývoj po vzniku ČSR...22 // Vývoj po 2. světové válce ...23 // Některá data z vývoje po listopadu 1989 ...24 // 3. Oblast aktivit v přírodě...25 // Aktivity v přírodě ...25 // Sporty v přírodě ...26 // Aktivity typu „Survival"...26 // Turistika a putování...27 // Pobyt v přírodě a táboření ...27 // Cvičení v přírodě a lanové překážkové dráhy ...28 // Hry v přírodě, iniciativní a týmové hry...28 // Poznávání, pozorování a ochrana přírody...28 // Pracovní činnost a služba ...29 // Umělecko-tvořivá činnost...29 // 4. Výchova v přírodě...31 // Vývoj nazírání na výchovu v přírodě ...31 // Celostní charakter výchovy v přírodě ...33 // 5. Předpoklady účinné aplikace aktivit v přírodě...34 // Typy programů...34 // Některé zásady pro tvorbu programů...36 // Realistické cíle ...36 // Vztah vedoucích a účastníků, příklad vedoucího...36 // Rozmanitost přístupů a přípravy...36 // Celostní pohled ...36 // Odpovídající čas pro přípravu i uvedení programových bodů...37 // 5 // Hodnocení ...ó/ // Reflexe... 38 // Úrovně reflexe ...39 // Podmínky pro zdárný průběh reflexe ...40 // Efektivní postup učení se novým dovednostem...43 // Didaktická pravidla...43 // Bezpečnostní zásady a pravidla ...44 // Náměty pro vypracování mezinárodně platných bezpečnostních předpisů ...45 // Zásady předcházení nebezpečným situacím a snižování rizika ...46 //
6. Úvod do turistiky ...48 // Klub českých turistů (KČT) ...48 // Formy činnosti...50 // 7. Kulturně poznávací činnost...52 // Přírodní oblasti... 52 // Stavební památky...53 // Místa spojená s historií našeho životního prostoru ...55 // Oblasti charakteristické odlišnou kulturou ...56 // Místa spojená s významnými osobnostmi...56 // Památky zapsané do světového kulturního a přírodního dědictví lidstva...56 // Skanzeny lidové architektury...56 // Národní kultovní místa...57 // 8. Znalosti a dovednosti pro přípravu a provádění turistiky a sportů v přírodě .. 58 // Příprava, plánování, vedení a zhodnocení akce ...58 // Taktické chování na túře...62 // 9. Vybavení do přírody ...64 // Oblečení ...64 // Rukavice...68 // Boty...69 // Návleky ...70 // Batohy...71 // Stany...74 // Spací pytle ...75 // Izolační podložky na spaní (karimatky) ...78 // Vařiče...78 // Zdroje světla ...80 // Nádobí ...80 // Termosky ...80 // 10. Táboření a základní tábornické dovednosti...82 // Oheň, ohniště...82 // Vaření ...84 // Místo pro stan a jeho stavba ...84 // Některé zásady pro budování stálých táborů ...84 // Nouzové spaní - bivakování...85 // Likvidace tábořiště ...86 // Pracovní dovednosti a tvořivost při táboření ...86 // 11. Lana, uzly a napínání lan ...88 // Životnost a ošetřování lan ...89 // Potřebné uzly ...90 // Jednotlivé uzly a způsob vázání...90 // Způsob napínání lana ...93 // 12. Charakteristika vybraných druhů turistiky ...95 // Pěší turistika (PT) ...95 // Vysokohorská turistika (VHT) ...96 // Postup mimo značené cesty ...96 // Chování při bouřce a špatném počasí ...97 // Vybavení pro VHT...98 // Základy pohybu na zajištěných cestách ...99 // Aklimatizace...100 // Sporty v přírodě ...101 // 13. Cyklistika a cykloturistika...102 //
Cyklistické disciplíny...102 // Základní technické poznatky o kole...103 // Udržování technického stavu kola a běžné závady ...106 // Jízda na kole...107 // Technika jízdy jednotlivce...107 // Organizace skupiny...113 // Sportovní jízda ...113 // Výstroj a výzbroj cyklistů ...114 // Bezpečnost podle pravidel silničního provozu ...115 // Etapy cyklistické miniškoly...115 // Soutěžní formy v cykloturistice ...118 // 14. Orientace a orientační běh ...120 // Vybavení pro orientaci...121 // Čtení mapy... 123 // Volba postupu ... 226 // Zbloudění neboli „kufr" ... 133 // Cvičení a soutěže 134 // Základní teorie a dovednosti ...134 // ra tické procvičování zák. vědomostí a dovedností, práce s mapou a buzolou ...135 // 15. Lezení, základy horolezectví, bouldering ...139 // Horolezectví... // Lezení na umělých stěnách ...140 // Bouldering ...140 // Sportovní lezení...140 // Lezení v horách ...141 // Základy lezení ...141 // Poznámky к technice lezení ...141 // Vybavení...142 // Příprava k lezení ...142 // Příprava к lezení ...142 // Nácvik lezení ...142 // 16. Hra jako metoda i výchovný prostředek ...145 // Podstatné rysy hry...145 // Dělení her ...146 // Výběr, příprava a vedení her...147 // Úkoly a postavení vedoucího hry...148 // Příprava hry ...148 // Uvedení hry ...148 // Vedení hry...149 // Bezpečnost ...150 // Ohled na přírodu...151 // Výběr osvědčených her...151 // Seznamovací, zahřívací a kontaktní hry ...151 // Hry na důvěru ...152 // Hry iniciativní, kooperační a problémově orientované ...152 // Hry v přírodě ...153 // Malé hry v přírodě...153 // Velké hry v přírodě ...155 // Hry společenské, dramatizace, psychohry...156 // Závěrečné hry a ceremoniály ...157 // 17. Cvičení v přírodě a jeho nové podoby...159 //
Didaktické poznámky a pravidla bezpečného provádění cvičení...160 // Kvality vedoucího cvičení...160 // Úvodní instrukce ...161 // Příprava a oblečení účastníků...161 // Průběh cvičení ...161 // Jištění, záchrana, dopomoc ...162 Provozní pravidla...163 // Pojištění a záruky...163 // Etika a ochrana přírodního prostředí...163 // Soubory cvičení v přírodě s různým zaměřením ...164 // Ranní cvičení ...164 // Kondiční běh nebo chůze v terénu... // Výběhy do terénu ... // Stezky, okruhy a areály s dočasnými nebo stálými překážkami ... // překážky, překážkové lanové dráhy, překážky výzvového charakteru ... // Kvalifikace pro vedení výcviku na překážkových drahách... // 18. Ekologická výchova a ekohry ... // Hledám inspirace... // přírodu je třeba chránit ... // Ekohry ... // Probuzení zájmu... // Koncentrované vnímám ... // Bezprostřední zkušenost ... // Dělit se s jinými lidmi o své zkušenosti... // 19. Nové směry využívání aktivit v přírodě ... // Outward Bound (OWB)... // Přírodní víceboje ... // Aktivity v přírodě pro různé skupiny populace... // Riziková mládež... // Senioři ... // Lidé se zdravotním postižením... // 20. Organizace rozvíjející aktivity v přírodě a jejich výchovné působení // Školy ... // Odborná pracoviště ministerstev a komunálních správ... // Občanská sdružení dětí a mládeže ... // Ekologické organizace a aktivity ... // Nadace, fondy, programy ... // Organizace v působnosti Českého svazu tělesné výchovy... // Podniková a odborová rekreace ... // Komerční organizace... // Individuální neorganizovaný pobyt v přírodě ... // Příloha 1 - Vzdělávání odborníků... // Příprava profesionálních odborníků ve školách ... //
Příprava dobrovolných odborníků v občanských sdruženích... // Příprava odborníků v akreditovaných střediscích ... // Příloha 2 - Informační zdroje ... // Služby specializovaných knihoven... // Časopisy ... // Publikace ... // Internet ... // Adresář občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží
(OCoLC)84999617
cnb000960267

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC