Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.6) Půjčeno:12x 
BK
Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1997
107 s.

objednat
ISBN 80-7078-473-3 (brož.)
Vydáno v rámci Společného evropského projektu Tempus S-JEP 11 105-96 "Curriculum Development in Environmental Law"
Obsahuje tabulky, bibliografické citace, úvod
Rozvoj trvale udržitelný - učebnice vysokošk.
000110313
Obsah: // Předmluva // 1. Úvod...7 // 2. Co je trvale udržitelný rozvoj...10 // 2.1 Vznik koncepce trvale udržitelného rozvoje...10 // 2.1.1 Ochrana přírody...11 // 2.1.2 Tropická ekologie a managerialismus...12 // 2.1.3 Environmental ismus a globální krize...13 // 2.1.4 Globální ekologie, ochranářství a rozvoj...14 // 2.1.5 Konference OSN ve Stockholmu...15 // 2.2 Moderní koncepce trvale udržitelného rozvoje...15 // 2.2.1 Světová ochranářská strategie - WCS...! 16 // 2.2.2 Mezinárodní iniciativy...17 // 2.3 Agenda 21...32 // 2.3.1 Implementace Agendy 21...39 // 2.3.2 Národní plány pro trvale udržitelný rozvoj...40 // 2.3.3 Globální environmentální zařízení... 41 // 2.4 Problémy dosažení stavu trvale udržitelného rozvoje...42 // 2.4.1 Politická dimenze současného světa...42 // 2.4.2 Ekonomická dimenze... 43 // 2.4.3 Přístup ? informacím...44 // 2.4.4 Přísun informací ze Severu na Jih...44 // 2.4.5 Změna životního stylu...45 // 2.4.6 Kult chamtivosti...45 // 2.4.7 Problematika růstu populace... 45 // 3. Měření trvale udržitelného rozvoje...48 // 3.1 Zhodnocení současných indikátorů...5b // 3.1.1 Sociální indikátory... 53 // 3.1.2 Ekonomické indikátory: integrace environmentálních nákladů do // spotřební ceny zboží a národního rozpočtu...54 // 3.2 Integrovaný indikátor a globální udržitelnost...58 // 3.3 Indikátory lokální udržíteInosti... 60 // 4. Úloha cílových skupin ? dosažení
trvale udržitelného rozvoje...70 // 4.1 Podnikatelská sféra... // 4.2 Úloha technologie a vědy // 4.3 Úloha spotřebitelů... // 4.4 Úloha místní správy... // 5. Nástroje pro realizaci trvale udržitelného rozvoje. // 5.1 Mezinárodní úsilí... // 5.1.1 Výsledky mezinárodních setkání // 5.1.2 Mezinárodní právní záležitosti... // 5.2 Vládní úsilí a úsilí národních institucí. // 5.3 Ekonomické nástroje // 6. Závěr // . 71 . 77 .80 .85 // , 93 // . 93 // „96 // „97 // . 98 100 // 104 // 7. Seznam obrázků a tabulek. // 107

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC