Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : ISV, 1999
235 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-85866-43-9 (váz.)
Lékařství
000110341
Úvod ...o // Pitevní nástroje a zacházení s nimi ...jq // 1. PITVA HLAVY A KRKU ...]3 // Regiones capitis et cervicis, krajiny hlavy a krku, rozdělení a popis ...14 // Kožní řezy // Vstup do regiones faciei ...17 // Pitva v regio parotideomasseterica ...17 // Pitva v regio buccalis, mentalis, oralis, zygomatica infraorbitalis a regio nasalis.17 // Vstup do fossa infratemporalis // Pitva v hloubce fossa infratemporalis ...20 // Pitva v regio temporalis, parietalis, frontalis a orbitalis ...22 // Pitva orbity zpředu, apparatus lacrimalis, úpony očních svalů ...26 // Otevření lebky a vynětí mozku ...28 // ? Pitva basis cranii interna ...30 // Pitva statoakustického ústrojí a průběhu kanálků v os petrosum ...33 // Pitva orbity shora ...33 // Pitva krku z laterální strany ...37 // Pitva v trigonum submandibulare ...37 // Pitva v trigonum caroticum a v regio sternocleidomastoidea ...42 // Pitva v regio cervicalis lateralis ...42 // Pitva v trigonum scalenovertebrale ...4g // Pitva v trigonum submentale a v trigonum musculare (omotracheale) ...49 // Pitva oddělené obličejové části hlavy s krčními orgány, cévami a nervy ...50 // Pitva hlavy a kraniální části krku z řezu v rovině mediánní ...51 // Pitva stěny nosohltanu, svalů měkkého patra a spodiny dutiny ústní ...59 // Vstup do parafaryngeálního prostoru ...59 // Pitva ganglion oticum a ganglion pterygopalatinum ...61 // Pitva v regio cervicalis posterior, regio nuchalis ...61 // Pitva trigonum suboccipitale ...61 // 2. PITVA HRUDNÍKU, BŘICHA A ZAD ...65 // Regiones pectoris (pectorales), abdominis (abdominales) et dorsi (dorsales), // krajiny hrudníku, břicha a zad ...66 // Kožní řezy ...6g // Pitva krajin na přední straně hrudníku ...68 // Pitva v regio infraclavicularis et regio pectoralis ...70 // Pitva axily a přilehlé stěny hrudníku ...73 //
Otevření hrudníku ...76 // Pitva oddělené části přední stěny hrudníku ...77 // Situs viscerum thoracis — demonstrace orgánů v otevřeném hrudníku ...73 // Pitva nn. phrenici, radix pulmonis a orientace v area interpleuralis superior seu thymica ...78 // Otevření perikardu a demonstrace sinů ...34 // Vyjmutí pravé plíce ...84 // Vyjmutí a demonstrace srdce ...34 // Demonstrace pravé stěny mediastina ...85 // Odstranění perikardu // Vyjmutí levé plíce a demonstrace levé stěny mediastina // Pitva mezižebří a pitva mediastina po odstranění perikardu // PITVA PŘEDNÍ STĚNY BŘIŠNÍ // Pitva canalis inguinalis // Pitva vaginae m. recti abdominis // pitva laterální části bnšní stěny // Otevření dutiny břišní, situs viscerum abdominis, srůstová noie // Pitva cévního zásobení jejuna a ilea // Vyjmutí kliček tenkého střeva // Pitva retroperitonea v pravém a levém srustovém noli // Pitva pars supramesocolica cavi peritonei // Vyjmutí tlustého střeva a komplexu břišních orgánů Pitva v retroperitoneu břišní dutiny // PITVA KRAJIN ZAD - ORIENTACE //... // Pitva hlubokých svalů zádových // Otevření páteřního kanálu, pitva míšních obalů míchy a kořenů míšních nervů // 3. PITVA PÁNVE, HRÁZE A ZEVNÍHO GENITÁLII // PITVA PÁNVE — orientace // Pitva subserozního prostoru velké pánve a kaudální části přední stěny břišní // Pitva v retroperitoneu, prepentoneu a subperitoneu malé pánve // Vyjímaní pánevních orgánů // Pitva stěn a dna pánve po vyjmutí pánevních orgánů // Pitva vyjmutých pánevních orgánů muže // Pitva vyjmutých pánevních orgánů ženy // Příprava pitvy pánve oddělené od těla a rozříznuté v mediální rovině. // Pitva a demonstrace pánve z mediálního řezu //
PITVA HRÁZE A ZEVNÍCH GENITÁLIÍ // Vymezení krajiny, kožní řezy a orientace // Pitva v regio urogenitalis et analis // Pitva penisu // 4. PITVA DOLNÍ KONČETINY // embri inferioris, krajiny dolní končetiny - orientace // Pitva regio femoris anterior // Pitva regio glutaea // Pitva regio femoris posterior et regio poplitea // Pitva regio genus anterior et regio cruris anterior // Pitva regio cruris posterior et regiones retromalleolares. // Pitva dorsum pedis et regiones digitorum posteriores Pitva planta pedis et regio plantaris digitorum pedis // Pitva kloubů a vazů dolní končetiny Articulatio coxae // Articulatio genus et articulatio tibiofibularis // Articulationes pedis // 5. PITVA HORNÍ KONČETINY // Regiones membri superioris, krajiny homi končetiny - orientace // Kožní řezy // Pitva končetiny oddělené od těla // Pitva regio acromialis, regio scapularis et regio deltoidea // Pitva regio brachii anterior // Pitva regio brachii posterior et regio cubiti posterior // Pitva regio cubiti anterior et regio antebrachii anterior // Pitva regio antebrachii posterior et regio carpi posterior // Pitva regio carpalis anterior, palma manus et regio digiti anterior. // Pitva dorsum manus et dorsum digiti // Pitva kloubů horní končetiny - articulationes cinguli membri superioris // Articulatio humeroscapularis // Articulatio cubiti // Articulationes manus, mm. interossei et a. princeps pollicis // Seznam zkratek 233 // Přehled vyobrazení 234
(OCoLC)84983091
cnb000772580

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC