Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : ISV, 1999
235 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-85866-43-9 (váz.)
Lékařství
000110341
Obsah // Úvod... o // Pitevní nástroje a zacházení s nimi... jq // 1. PITVA HLAVY A KRKU... ]3 // Regiones capitis et cervicis, krajiny hlavy a krku, rozdělení a popis... 14 // Kožní řezy... ... // Vstup do regiones faciei... ...17 // Pitva v regio parotideomasseterica... ...17 // Pitva v regio buccalis, mentalis, oralis, zygomatica infraorbitalis a regio nasalis.17 // Vstup do fossa infratemporalis... ...lg // -+¦ Pitva v hloubce fossa infratemporalis... 20 // t Pitva v regio temporalis, parietalis, frontalis a orbitalis...ZZZ!!!"ľ" Z" 22 // Pitva orbity zpředu, apparatus lacrimalis, úpony očních svalů...ZZZZľZľ"ľľ 26 // r Otevření lebky a vynětí mozku... ...28 // ? Pitva basis cranii interna...30 // Pitva statoakustického ústrojí a průběhu kanálků v os petrosum... 33 // { Pitva orbity shora... 33 // Pitva krku z laterální strany..."Z”Z!"...37 // Pitva v trigonum submandibulare... 37 // Pitva v trigonum caroticum a v regio sternocleidomastoidea...42 // Pitva v regio cervicalis lateralis... ...42 // Pitva v trigonum scalenovertebrale... 4g // Pitva v trigonum submentale a v trigonum musculare (omotracheale)... 49 // Pitva oddělené obličejové části hlavy s krčními orgány, cévami a nervy... 50 // Pitva hlavy a kraniální části krku z řezu v rovině mediánní...!ZZZZľľ!!ľ”"!ľ"!"Z! 51 // Pitva stěny nosohltanu, svalů měkkého patra a spodiny dutiny ústní... 59 // Vstup do parafaryngeálního prostoru... 59 // Pitva ganglion
oticum a ganglion pterygopalatinum...61 // Pitva v regio cervicalis posterior, regio nuchalis... 61 // Pitva trigonum suboccipitale... 61 // 2. PITVA HRUDNÍKU, BŘICHA A ZAD...f...65 // Regiones pectoris (pectorales), abdominis (abdominales) et dorsi (dorsales), // krajiny hrudníku, břicha a zad... 66 // Kožní řezy... 6g // Pitva krajin na přední straně hrudníku...68 // Pitva v regio infraclavicularis et regio pectoralis... ...70 // Pitva axily a přilehlé stěny hrudníku... 73 // Otevření hrudníku... 76 // Pitva oddělené části přední stěny hrudníku...  ... 77 // Situs viscerum thoracis — demonstrace orgánů v otevřeném hrudníku... 73 // Pitva nn. phrenici, radix pulmonis a orientace v area interpleuralis superior seu thymica...78 // Otevření perikardu a demonstrace sinů... 34 // Vyjmutí pravé plíce... ...84 // Vyjmutí a demonstrace srdce... 34 // Demonstrace pravé stěny mediastina... . ...85 // Odstranění perikardu... ... // 5 // Vyjmutí levé plíce a demonstrace levé stěny mediastina // Pitva mezižebří a pitva mediastina po odstranění perikardu ’.’!!’.!..!!...’. ’ // PITVA PŘEDNÍ STĚNY BŘIŠNÍ... // Pitva canalis inguinalis.. // Pitva vaginae m. recti abdominis ... // pitva laterální části bnšní stěny .."Z!!!... // Otevření dutiny břišní, situs viscerum abdominis, srůstová noie ... // Pitva cévního zásobení jejuna a ilea // Vyjmutí kliček tenkého střeva..!!!... // Pitva retroperitonea v pravém a
levém srustovém noli ... // Pitva pars supramesocolica cavi peritonei... // Vyjmutí tlustého střeva a komplexu břišních orgánů Pitva v retroperitoneu břišní dutiny... // PITVA KRAJIN ZAD - ORIENTACE... // ÄSÄtafÄhpovrchové ’"*» zádov*h svalů... // Pitva hlubokých svalů zádových... ... // Otevření páteřního kanálu, pitva míšních’obalú ’míchy a ko’ř!n’ů’míšních’’ne ’ů // 3. PITVA PÁNVE, HRÁZE A ZEVNÍHO GENITÁLII... // PITVA PÁNVE — orientace... // Pitva subserozního prostoru velké pánve a kaudální části přední stěny břišní // Pitva v retroperitoneu, prepentoneu a subperitoneu malé pánve . // Vyjímaní pánevních orgánů... ... // Pitva stěn a dna pánve po vyjmutí pánevních orgánů... // Pitva vyjmutých pánevních orgánů muže... // Pkva vyjmutých pánevních orgánů ženy... // Příprava pitvy pánve oddělené od těla a rozříznuté v mediální rovině. // Pitva a demonstrace pánve z mediálního řezu... ... // PITVA HRÁZE A ZEVNÍHO GENITÁLII... // Vymezení krajiny, kožní řezy a orientace // Pitva v regio urogenitalis et analis... // Pitva penisu... ... // ...86 // ...86 // ...92 // ...94 // ...98 // ...98 // ...98 // ...104 // ...104 // ...105 // ...108 // ...Ill // ...116 // ...118 // ...118 // ...120 // ...123 // ...123 // ...125 // ...126 // ...129 // ...129 // ...134 // ...135 // ...135 // ...142 // ...143 // ...146 // ...152 // ...152 // ...159 // ...160 // 4, PITVA DOLNÍ KONČETINY...
// embri inferioris, krajiny dolní končetiny - orientace // Pitva regio femoris anterior... // Pitva regio glutaea... // Pitva regio femoris posterior et regio poplitea.!!! // Pitva regio genus anterior et regio cruris anterior... // Pitva regio cruris posterior et regiones retromalleolares. // Pitva dorsum pedis et regiones digitorum posteriores Pitva planta pedis et regio plantaris digitorum pedis ..!.!...! Pitva kloubů a vazů dolní končetiny Articulatio coxae ... // Articulatio genus et articulatio tibiofibularis... // Articulationes pedis... // .. 163 // . 164 . 164 . 166 . 172 . 176 . 177 . 177 , 178 186 191 191 191 191 // 199 // 5. PITVA HORNÍ KONČETINY... // Regiones membri superioris, krajiny homi končetiny - orientace... // Kožni řezy... // Pitva končetiny oddělené od těla... // Pitva regio acromialis, regio scapularis et regio deltoidea... // Pitva regio brachii anterior... // Pitva regio brachii posterior et regio cubiti posterior... // Pitva regio cubiti anterior et regio antebrachii anterior... // Pitva regio antebrachii posterior et regio carpi posterior... // Pitva regio carpalis anterior, palma manus et regio digiti anterior. // Pitva dorsum manus et dorsum digiti... // Pitva kloubů horní končetiny - articulationes cinguli membri superioris // Articulatio humeroscapularis... // Articulatio cubiti... // Articulationes manus, mm. interossei et a. princeps pollicis... // 200 // 200 // 200 // 205 // 206 210 210 216 216 225 228 228 228 231 // Seznam
zkratek // 233 // Přehled vyobrazení // 234 // 4 // 7
(OCoLC)84983091
cnb000772580

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC