Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
VYRAZENO
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008
255 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-244-2128-5 (brož.)
Monografie
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 197-212 a bibliografické odkazy
000110417
1 Sociální služby -- 1.1 Sociální začleňování a sociální fungování základní rámce poskytování sociálních služeb -- Sociální začleňování -- Sociální fungování -- 1.2 Formy poskytování a typy sociálních služeb -- Sociální poradenství -- Služby sociální péče -- Služby sociální prevence -- Typologie sociálních služeb a komunitní plánování sociálních služeb -- 1.3 Exkurz: Hrozí mcdonaldizace sociálních služeb? -- 1.4 Systém sociálních služeb v ČR současnost a výhledy -- do budoucnosti -- 2 Komunita a komunitní plánování sociálních služeb -- 2.1 Komunita -- 2.2 Komunitní práce -- 2.3 Komunitní plánování -- Účastníci komunitního plánování sociálních služeb -- Základní principy komunitního plánování sociálních služeb -- Důraz na partnerství a spolupráci -- Zapojení místního společenství (komunity) -- Potřeby, priority a směry rozvoje služeb jsou stanoveny ---
lidmi, kteří v obci žijí -- Uskutečnitelný kompromis -- Cykličnost -- Komunitní plánování v ČR -- Metodická podpora KPSS v ČR -- 3 Postup komunitního plánování sociálních služeb -- 3.1 Přípravná fáze -- Vznik iniciační skupiny -- Zajištění odborných konzultací/supervize -- Projednání a schválení poslání, vizí, principů a základního zadání -- Zapojení „stakeholders" a získání politické podpory -- Zajištění zdrojů pro KPSS -- Lidské zdroje -- Finanční a materiální zdroje -- Informační zdroje -- Oslovení a zapojení veřejnosti -- Obavy z participace veřejnosti -- Výhody zapojení veřejnosti -- Úrovně zapojení veřejnosti -- Plán zapojení veřejnosti -- Techniky zapojení veřejnosti -- Ustavení udržitelné a efektivní organizační struktury -- Typy organizačních struktur -- Prvky organizační struktury KPSS -- Napojení organizační struktury KPSS na organizační -- strukturu veřejné správy ---
Formy soužití veřejné správy a komunitního plánování -- sociálních služeb -- Praktické komplikace při napojování organizačních struktur -- Pravidla -- Zpracování harmonogramu prací -- Shrnutí -- 3.2 Analytická fáze -- Informace potřebné pro plánování -- Metody použité pro získání potřebných informací -- Základní pojmy z metodologie výzkumů -- Sociodemografická analýza -- SWOT analýza -- Analýza potřeb uživatelů -- Analýza potřeb poskytovatelů -- „Tvrdá data" o poskytovatelích -- Analýza finančních toků v sociálních službách -- Mapy služeb -- Katalog služeb -- Informační systém sociálních služeb -- Analýza názorů veřejnosti -- Analýza zdrojů -- Prognostické (forecastingové) metody -- Analýza zainteresovaných skupin -- Realizátoři analýz -- Shrnutí -- 3.3 Fáze plánování -- Týmová práce -- Tým jako specifická sociální skupina -- Porady týmů ---
Tvorba návrhu komunitního plánu sociálních služeb. Proces konzultací -- Příprava procesu konzultací -- Průběh procesu konzultací -- Zpracování finální verze -- Schválení komunitního plánu a jeho závaznost -- Tisk a prezentace finální verze plánu -- Shrnutí -- 3.4 Implementace plánu -- Naplňování cílů a opatření -- Omezování či rušení stávajících služeb -- Systém podpory pro implementaci -- Informační servis a toky informací -- Cílené vzdělávání -- Posílení organizační struktury KPSS -- Možnost ovlivňovat toky peněz v sociální oblasti Řízení rizik -- Identifikace možných rizik -- Identifikace úrovně rizika -- Vytvoření strategií a protiopatření -- Realizace strategií a protiopatření -- Vyhodnocení strategií a protiopatření -- Vyhodnocení a náprava případných nedostatků -- Shrnutí -- 3.5 Evaluace (hodnocení) -- Obecný postup evaluace -- Zapojení stakeholders" -- Zaměření evaluace ---
Sběr dat -- Analýza a interpretace dat -- Využití informací -- Evaluace v KPSS -- Evaluace naplňování cílů a opatření -- Evaluace přínosů KPSS do sociální oblasti -- Evaluace kvality procesu KPSS -- Shrnutí

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC