Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.7) Půjčeno:139x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2004
169 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7042-374-9 (brož.)
Studijní opora pro kombinovaná studia. Učitelství odborných předmětů
Bibliografie na s. 166-169
Výchova - texty studijní
000110461
OBSAH // Úvod...5 // 1 Teorie a metodika výchovy jako pedagogická disciplína...6 // 1.1 Předmět a úkoly teorie a metodiky výchovy...7 // 1.2 Aktuální cíle a problémy výchovy v užšim pojetí...9 // 1.3 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže...12 // 2 Cíle základních výchovných složek a jejich dosahování...23 // 2.1 Globální výchova...26 // 2.2 Výchova rozumová a názoru na svět...28 // 2.3 Výchova mravní...31 // 2.3.1 Školní kázeň a metody formování ukázněnosti...38 // 2.4 Výchova pracovní a technická... 52 // 2.5 Výchova estetická a umělecká...54 // 2.6 Výchova tělesná...57 // 2.7 Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu...59 // 2.7.1 Zdraví a životní styl...59 // 2.7.2 Výchova ke zdravému způsobu života...60 // 2.7.3 Škola a zdravý způsob života...62 // 2.7.4 Programy ochrany a podpory zdraví...62 // 3 Školní výchova...67 // 3.1 Výchova ve vyučování...69 // 3.2 Výchovné úkoly třídního učitele...73 // 3.3 Výchovný poradce a jeho činnost...76 // 3.4 Školní metodik prevence a jeho činnost...76 // 3.5 Výchovné aktivity školní družiny a školního klubu...77 // 3.6 Výchova v domovech mládeže...79 // 4 Ústavní výchova, ochranná výchova a preventivně výchovná péče ve školských zařízeních...82 // 4.1 Diagnostické ústavy... 85 // 4.2 Dětské domovy...86 // 4.3 Dětské domovy se školou...86 // 4.4 Výchovné ústavy...87 // 4.5 Preventivně výchovná
péče...87 // 4.6 Reedukace (převýchova) a její realizace...88 // 5 Výchova ve volném čase (mimoškolní výchova)...95 // 5.1 Pedagogika volného času a její cíle...96 // 5.2 Volný čas a jeho funkce...98 // 5.3 Výchova ve střediscích pro volný čas dětí a mládeže...104 // 5.4 Výchova v základních uměleckých školách a jazykových školách...105 // 5.5 Výchova v organizacích dětí a mládeže a v organizacích pracujících s dětmi a s mládeží.106 // 5.6 Animace spontánních aktivit ve volném čase a Streetwork...110 // 5.7 Výchovné funkce hromadných sdělovacích prostředků...111 // 6 Rodinná výchova...118 // 6.1 Rodina a její funkce...119 // 6.2 Cíle a proces rodinné výchovy...123 // 6.3 Typy rodinné výchovy...128 // 7 Vybrané sociálně patologické jevy dětí a mládeže a jejich prevence...132 // 7.1 Šikana ve škole a její řešení...142 // 7.2 Záškoláctví ajeho řešení... 150 // 7.3 Toxikománie dětí a mládeže a jejich prevence... 152 // 7.4 Patologické hráčství (gamblerství)...155 // 7.5 Delikvence (kriminalita) dětí a mládeže...157 // Literatura...166

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC