Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
EB
2., přepracované a doplněné vydání
Praha : Grada, 2007
177 stran, 20 stran přílohy : ilustrace
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1444-8 (vázáno)
ISBN 978-80-247-6359-0 (online ; pdf)
Obsahuje ilustrace, tabulky, rentgenové snímky a barevné fotografie na příloze, předmluvu, rejstřík, stručnou autorovu biografii
Bibliografie na s. 171
Obličej - poranění - učebnice vysokošk.
Traumatologie - oblast orofaciální - učebnice vysokošk.
000110673
Seznam zkratek // Předmluva k 2. vydání 11 // I. OBECNÁ ČÁST 13 // 1 Chirurgická anatomie orofaciální soustavy 15 // 1.1 Horní třetina obličeje 17 // 1.2 Střední třetina obličeje 17 // 1.3 Dolní třetina obličeje 17 // 1.4 Svaly obličeje 18 // 1.5 Cévní a lymfatické zásobení 18 // 1.6 Nervové zásobení 19 // 2 Etiologie a epidemiologie úrazů obličeje 20 // 3 Rozdělení čelistních úrazů 23 // 4 Vyšetření zraněného 25 // 4.1 Anamnéza 25 // 4.2 Celkové vyšetření 26 // 4.3 Zevní vyšetření zraněného 26 // 4.4 Vyšetření ústní drtiny 29 // 4.5 Skiagrafické vyšetření 30 // 5 Obecné zásady první pomoci u obličejových úrazů 32 // 5.1 Poranění (vulneratio nebo laesio traumatica) 32 // 5.2 První pomoc (first aid) 33 // 5.3 Okamžitá pomoc (immediate care) 34 // 5.4 Neodkladná péče (emergency care) 36 // 5.5 Péče následná 37 // 5.6 Péče o kritické stavy (intensive and critical care) 37 // 5.7 Polytrauma 37 // 5.7.1 Obecná pravidla léčebné taktiky polytraumat 38 // 5.8 Profylaxe tetanu 49 // 5.9 Profylaxe plynaté sněti 31 // 5.10 Hojení ran měkkých tkání 32 // 5.11 Hojení kostní rány 34 // 5.12 Poruchy hojení zlomenin 36 // 6 Anestezie při ošetřování obličejových úrazů 38 // 6.1 Anestezie místní 38 // 6.1.1 Anestezie povrchová 58 // 6.1.2 Anestezie infiltrační 58 // 6.1.3 Anestezie svodná 58 // 6.1.4 Anestezie kmenová 59 // 6.2 Anestezie celková 59 // 6.3 Analgosedace, analgezie 60 // 7 Všeobecné komplikace a následky obličejových úrazů 62 // 7.1 Komplikace časné 62 // 7.1.1 Krvácení 62 // 7.1.2 Asfyxie 65 // 7.1.3 Poranění CNS 71 // 7.1.4 Traumatický šok 73 // 7.2 Komplikace pozdní 74 // 7.2.1 Infekce 74 // 7.2.2 Traumatická osteomyelitida 75 // 7.2.3 Plicní komplikace 75 // 7.3 Následky obličejových úrazů 76 //
II. SPECIÁLNÍ ČÁST 79 // 8 Poranění měkkých tkání obličeje 81 // 8.1 Obecné principy ošetření obličejové rány 81 // 8.1.1 Postupy ošetření 81 // 8.2 Klinické rozdělení obličejových ran 83 // 8.3 Poranění jazyka 85 // 8.4 Poranění slinných žláz 85 // 8.5 Popáleniny obličeje 86 // 8.6 Omrzliny obličeje 87 // 8.7 Mixty 87 // 8.8 Poškození rtg paprsky 88 // 8.9 Syndrom zhmoždění (traumatická toxikóza, crush syndrom) 88 // 8.10 Syndrom tlakové vlny (blast syndrom) 89 // 8.11 Poškození atomovou energií 89 // 9 Úrazy zubů 91 // 9.1 Poranění závěsného aparátu zubu 91 // 9.1.1 Kontuze zubu 91 // 9.1.2 Subluxace zubu 91 // 9.1.3 Luxace zubu 92 // 9.2 Vlastní poranění zubu 93 // 9.3 Následky poranění zubů 94 // 10 Poranění čelistního kloubu 96 // 10.1 Luxace dolní čelisti 96 // 10.2 Kontuze a distorze čelistního kloubu 98 // 11 Přehled léčení čelistních zlomenin 99 // 11.1 Způsoby repozice úlomků 99 // 1111 Repozice manuální (prsty rukou) 99 // 11.1.2 Repozice ortodontická 99 // 11.1.3 Repozice ortopedická 99 // ??.4 Repozice instrumentální (chirurgická, krvavá) 100 // 11.2 Způsoby fixace úlomků jqj // 11.2.1 Prozatímní fixace IqI // 11.2.2 Definitivní fixace úlomků 102 // 11.2.3 Způsoby fixace - technické provedení ?2 // 11.2.4 Způsoby fixace zlomenin střední obličejové etáže 114 // 11.2.5 Způsoby fixace zlomenin dolní čelisti 116 // 12 Zlomeniny dolní čelisti 118 // 12.1 Zlomeniny alveolárního výběžku // 12.2 Zlomeniny v ozubené části čelisti 118 // 12.3 Zlomeniny dolní čelisti za zubní řadou a v úhlu čelisti . 119 // 12.4 Zlomenina kloubního výběžku 121 // 12.5 Zlomeniny svalového výběžku 124 // 12.6 Zlomeniny bezzubé nebo málo ozubené čelisti 125 // 12.7 Zlomeniny úbytkové (defektní) 125 // 12.8 Zlomeniny patologické I25 //
13 Zlomeniny střední obličejové etáže 127 // 13.1 Zlomeniny alveolárního výběžku horní čelisti 128 // 13.2 Zlomenina typu Le Fort I 129 // 13.3 Sagitální zlomenina maxily a patrových kostí 130 // 13.4 Zlomeniny nosních kostí j3q // 13.5 Zlomeninanazoetmoidoorbitálníhokomplexu 131 // 13.6 Zlomenina typu Le Fort II 232 // 13.7 Zlomeniny jařmového oblouku 233 // 13.8 Zlomeniny zygomatikomaxilámího komplexu 134 // 13.9 Hydraulické zlomeniny očnice 236 // 13.10 Zlomenina Le Fort III 239 // 13.11 Kombinovaná zlomenina Le Fort II a zygomatikomaxilámího komplexu 140 // 14 Poranění CNS a páteře j41 // 14.1 Obecné zásady první lékařské pomoci 141 // 14.1.1 Zajištění základních životních funkcí 141 // 14.1.2 Poloha a transport zraněného při poraněních lebky a mozku 142 // 14.1.3 Základní klinické vyšetření 142 // 14.2 Zásady chirurgického ošetření otevřených poranění I44 // 14.2.1 Primární chirurgické ošetření rány lebky a mozku 145 // 14.3 Zavřená poranění lebky a mozku I45 // 14.3.1 Otřes mozku (commotio cerebri) I45 // 14.3.2 Zhmoždění mozku (contusio cerebri) I45 // 14.3.3 Komprese mozku (compressio cerebri) 146 // 14.4 Otevřená poranění lebky a mozku 148 // 14.4.1 Poranění měkkých pokrývek lebních 148 // 14.4.2 Poranění nepronikající do mozku 148 // 14.5 Poranění pronikající do mozku 151 // 14.6 Poranění páteře 151 // 14.6.1 Klasifikace úrazů krční páteře 153 // 14.6.2 Krční poranění typu whiplash 154 // 14.6.3 Zlomeniny prstence C2 (Haugman’s Fracture) 155 // 14.7 Obecné zásady péče o těžce zraněné a bezvědomé 156 // 15 Válečná a střelná poranění obličeje 157 // 15.1 První lékařská pomoc 160 // 15.2 Specializované ošetřen
16 Traumatologie dětského věku 162 // 16.1 Úrazy zubů v dočasném chrupu 163 // 16.2 Zlomeniny čelistních kostí 163 // 17 Výživa zraněných 166 // 17.1 Složení diety 166 // 18 Posudková činnost 168 // 18.1 Posouzení zdravotní způsobilosti ? práci 168 // 18.2 Posudky pro forenzní účely 168 // Literatura 171 // Rejstřík 172

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC