Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Brno : Barrister & Principal, 1998
263 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85947-31-5 (váz.)
Vědecké studie
Obsahuje předmluvu, úvod, jmenný rejstřík
Bibliografie: s. 231-256
Strany politické - pojednání
000110788
OBSAH // Obsah // PŘEDMLUVA // L POLITICKÉ STRANY // Teoreticko-metodologické otázky výzkumu politických stran // ÚVOD: SOUČASNÝ POLITOLOGICKÝ VÝZKUM POLITICKÝCH STRAN A JEHO PROBLÉMY...9 // 1. POJEM A DEFINICE POLITICKÉ STRANY // A. Etymologická identifikace pojmu... // B. Část a celek... // C. Dejinná podmíněnost definicí... // D. Klasické definice politických stran... // E. Obecná definice politické strany... // F. Minimální definice... // G. Speciální definice... // H. Definiční kritéria... // L Diference mezi politickými stranami a zájmovými skupinami... // J. Obecná teorie politické strany... // 14 // 15 17 20 23 26 28 30 // 33 // 34 39 // 261 // ___TEORIE POLITICKÝCH STRAN___ // 2. FUNKCE POLITICKÝCH STRAN...50 // A. Vznik politických stran...50 // B. Teoretické přístupy ke vzniku // a vývoji politických stran...57 // C. Obecné příčiny vzniku politických stran...60 // D. Identifikace funkcí...62 // E. Funkční katalogy...66 // F. Transformace stranicko-politických funkcí...71 // 3. TYPY POLITICKÝCH STRAN...76 // A. Problémy typologie politických stran...76 // B. Kritéria typologie a klasifikace politických stran..81 // C. Univerzální typologie...84 // D. Vývojové typologie...85 // E. Ideově-programatická typologie a ideologické rodiny ... 89 // F. Programatika politických stran...91 // G. Ideologické dimenze...96 // H. Příklad typologické identifikace politických stran.98 // I. Funkcionální a nominální
kritéria typologizace...101 // J. Klasifikace uvnitř stranicko-politického typu...103 // K. Příklad konstituování typu a jeho eroze...105 // L. Typ strany a pozice v systému...107 // M. Typologie jako alternativa teorie...114 // 4. POLITICKÉ STRANY A POLITIKA...124 // A. Do parties matter?...124 // B. Do politics matter?...126 // C. Teorie stranické konvergence a stranické diference ... 130 // 262 // OBSAH // IL SYSTÉMY POLITICKÝCH STRAN // Typologie stranických soustav v soudobých demokraciích // ÚVOD: SYSTÉMY POLITICKÝCH STRAN NA KONCI 20. STOLETÍ A PERSPEKTIVA JEJICH VÝZKUMU...139 // 1. POLARIZOVANÝ MULTIPARTISMUS... 147 // A. Sartoriho pojetí polarizovaného pluralismu.149 // B. Extrémní a polarizované pluralismy...152 // C. Polarizovaný pluralismus // anebo polarizovaný multipartismus?...167 // 2. UMÍRNĚNÝ MULTIPARTISMUS...180 // A. Sartoriho koncepce umírněného pluralismu...180 // B. Multipartismy a mnohastranické formáty...182 // C. Multipartismy a multipolarita...186 // D. Asymetrické a symetrické multipartismy...196 // 3. DVOUSTRANICKÝ SYSTÉM...206 // A. Sartoriho pojetí dvoustranického systému...207 // B. Dvoustranický formát a mechanismus systému.209 // C. Bipartismus a bipolarita...214 // 4. SYSTÉM PŘEVLÁDAJÍCÍ STRANY...222 // A. Systémy s převládajícími a dominantními stranami ... 223 // B. Koncepce G. Sartoriho versus pojetí // K. von Beymeho...225 // SEZNAM VYBRANÉ LITERATURY...231 // JMENNÝ REJSTŘÍK...257
// 263
(OCoLC)41628322
cnb000537902

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC