Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22) Půjčeno:44x 
BK
Praha : Triton, 2002
307 s. : il.

objednat
ISBN 80-7254-277-X (váz.)
Obsahuje černobílé obrázky
Obsahuje rejstřík
Traumatologie - učebnice vysokošk.
000110813
Předmluva 11 // Úvod 13 // Vývoj české traumatologie 15 // OBECNÁ ČÁST // 1 Úraz 19 // 1.1 Definice úrazu 19 // 1.2 Rozděleni úrazů dle okolností jejich vzniku 19 // 2 Zásady první pomoci 22 // 2.1 Technická prvni pomoc 22 // 2.2 Zdravotní prvni pomoc 23 // 2.3 Transport 24 // 2.4 Pomoc při hromadných úrazech 26 // 3 Polytrauma 27 // 3.1 Úrazový šok - odezva organizmu na trauma 27 // 3.1.1 Odpověď organizmu na hemoragickou hypotenzi 28 // 3.1.2 Zánětová odpověď organizmu na trauma 29 // 3.1.3 Definice klinických pojmú 30 // 3.2 Skórovací systémy polytraumat 33 // 3.3 Léčení polytraumatizovaného pacienta 34 // 3.3.1 Akutní reanimační fáze - do 3 hod. - zlatá hodina šoku 34 // 3.3.2 Fáze stabilizační (3-48 hod.) - čas akutních operací 36 // 3.3.3 Fáze intenzivní péče - 2.-8. den 37 // 3.3.4 Fáze regenerační - 8.-14. den 38 // 3.3.5 Fáze rekonvalescence a rehabilitace - 3. týden 38 // 4 Zlomeniny 39 // 4.1 Úrazové zlomeniny 39 // 4.1.1 Diagnostika zlomenin 40 // 4.1.2 Hojení zlomenin 40 // 4.1.3 Léčení zlomenin 41 // 4.2 Únavové zlomeniny 48 // 4.3 Patologické zlomeniny 48 // 5 Otevřené zlomeniny 49 // 5.1 Klasifikace otevřených zlomenin - Gustillo-Tscherne 49 // 5.2 Zásady léčení 50 // 5.3 Komplikace 51 // 5.4 Replantace a revaskularizace končetin 52 // 6 Rána 54 // 6.1 Dělení ran 54 // 6.2 Hojení rány 57 // 6.2.1 Faktory, které ovlivňují hojení rány // 6.2.2 Komplikace hojení ran // 6.3 Závažné ranné infekce // 6.3.1 Tetanus // 6.3.2 Rabies - vzteklina (lyssa) // 6.3.3 Putridní infekce // 7 Popáleniny // 7.1 Dělení popálenin a klasifikace // 7.2 Lékařská prvni pomoc u popálenin // 7.3 Terapie popálenin // 7.3.1 Místní terapie // 7.3.2 Celková - systémová terapie // 7.4 Inhalační trauma // 7.5 Elektrické popáleniny // 7.6 Radiační popáleniny // 7.7 Chemické popáleniny // 8 Kompartment syndrom //
SPECIÁLNÍ ČÁST // 1 Hlava // 1.1 Kraniocerebrálni poranění - (KCP) // 1.1.1 Zlomeniny kalvy - (neurokrania) // 1.1.2 Zlomeniny baze lební // 1.1.3 Poranění mozku // 1.1.4 Prognóza a komplikace // 1.1.5 Otevřená poranění mozku // 1.2 Poranění obličejového skeletu - maxillofaciální. // 1.2.1 Rozdělení zlomenin obličejového skeletu // 1.2.2 Operační timing maxillofaciálních poranění. // 1.2.3 Specifika pooperační péče u pacientů s poraněním obličejového skeletu // 1.2.4 Poranění zubů a otázka zubních protéz // 2 Poranění hrudníku // 2.1 Diagnostika // 2.2 Poranění hrudní stěny - zlomeniny žeber // 2.3 Odezva pleurálního prostoru // 2.4 Poranění hrudních orgánů // 2.5 Poranění bránice // 3 Poranění břicha a retroperitonea // 3.1 Břišní stěna // 3.2 Břišní dutina // 3.2.1 Fázovaná laparotomie // 3.2.2 Poranění sleziny // 3.2.3 Poranění jater // 3.2.4 Poranění pankreatu // 3.2.5 Poranění žaludku // 3.2.6 Poranění duodena // 3.2.7 Poranění střev // 3.3 Otevřená poranění dutiny břišní // 3.4 Poranění ledvin a močových cest // 4 Poranění páteře a míchy // 4.1 Definice stability páteře // 4.2 Klasifikace poranění páteře // 4.2.1 Krční páteř // 4.2.2 Poranění hrudní a bederní páteře // 4.3 Diagnostika // 4.4 Terapie // 4.5 Rehabilitace // 5 Poranění horní končetiny // 5.1 Rameno - kloub humeroskapulární // 5.2 Luxatio humeroscapularis // 5.3 Zlomenina kličku // 5.4 Akromioklavikulárni luxace // 5.5 Luxace sternoklavikulární // 5.6 Poranění šlach // 5.7 Zlomenina lopatky // 5.8 Zlomeniny proximálniho humeru // 5.9 Zlomeniny diafýzy humeru // 5.10 Zlomeniny distálního humeru // 5.11 Luxace lokte // 5.12 Zlomeniny kostí předloketních // 5.12.1 Zlomeniny proximální // 5.13 Monteggiova zlomenina // 5.14 Zlomeniny diafyzární //
5.15 Poranění distálního předloktí a zápěstí (karpus) // 5.15.1 Luxace zápěstí // 5.15.2 Zlomeniny distálního radia // 5.15.3 Zlomeniny kosti člunkové (Os naviculare - Os scaphoideum) // 516 Zlomeniny metakarpů // 5.17 Zlomeniny a luxace prstů // 5.18 Poranění šlach ruky // 5.18.1 Zásady ošetření šlach flexorů // 5.18.2 Zásady ošetření šlach extenzorů // 6. Zlomeniny pánve a acetabula // 6.1 Klasifikace // 6.2 Diagnostika pánevních zlomenin // 6.3 Terapie // 6.3.1 Konzervativní postupy // 6.3.2 Operační postupy - vnitřní osteosyntéza // 6.4 Komplexní poranění pánve // 6.5 Zlomeniny acetabula // 6.5.1 Klasifikace // 6.5.2 Diagnostika // 6 5.3 Léčení zlomenin acetabula // 6.6 Komplikace a prognóza zlomenin pánve a acetabula // 7 Poranění dolní končetiny 185 // 7.1 Luxace kyčle 185 // 7.2 Zlomeniny hlavice femoru 186 // 7.3 Zlomeniny proximálního femoru 187 // 7.3.1 Zlomeniny krčku femoru // 7.3.2 Zlomeniny pertrochanterické 189 // 7.3.3 Izolované zlomeniny trochanterů 191 // 7.3.4 Zlomeniny subtrochanierické // 7.4 Zlomeniny diafýzy femoru //
7.5 Zlomeniny distálního femoru 192 // 7.6 Zlomeniny pately // 7.7 Poraněni měkkého kolena 195 // 7.8 Zlomeniny hlavice tibie 207 // 7.9 Zlomeniny proximální fibuly 210 // 7.10 Diafyzární zlomeniny bérce 210 // 7.11 Zlomeniny distálního bérce (Zlomeniny pilonu tibie) 212 // 7.12 Poranění horního hlezenného kloubu 214 // 7.12.1 Poranění vazů 214 // 7.12.2 Zlomeniny horního hlezenného kloubu (Fraktury maleolárni) 215 // 7.13 Poranění Achillovy šlachy 219 // 7.13.1 Zavřené akutní - ruptura 219 // 7.13 2 Chronické potíže z přetížení (mikrotraumatizace) - Achillodynie 220 // 7.13.3 Otevřená poranění 220 // 7.14 Zlomeniny a luxace talu 220 // 7.15 Zlomeniny kosti patní 222 // 7.16 Zlomeniny a luxace kostí tarzálních 223 // 7.17 Zlomeniny kostí metatarzálních 224 // 7.18 Zlomeniny prstců 225 // 8 Dětská skeletární traumatologie 226 // 8.1 Obecná část 226 // 8.2 Speciální část 238 // 8.2.1 Skeletální poranění horní končetiny u děti 238 // 8.2.2 Skeletální poranění dolní končetiny u dětí 251 // Přílohy 265 // Rejstřík 305
(OCoLC)52258730
cnb001199436

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC