Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2002
457 s.,[24] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-200-0856-X (váz.)
Další názvový údaj v tiráži: tisíc let vítězství v porážkách
Obsahuje černobílé fotografie, mapky, poznámky, významná data maďarských dějin, rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 441-444
Maďarsko - dějiny - pojednání
000110881
OBSAH // Ediční poznámka (K maďarské výslovnosti)... 7 // Poznámka autora (Poděkování)... 8 // Úvod... 9 // I. „Pohanští barbari" dobývají Evropu. Svědectví ze Sankt Gallenu 14 // H. Příchod, nebo dobytí? ? otázce maďarské identity... 19 // III. Od vpádu Maďarů ke křesťanskému království Árpádovců--- 31 // IV. Boj o kontinuitu a svobodu... 39 // V. Mongolský vpád roku 1241 a jeho následky ... 48 // VI. Vzestup Uher na pozici velmoci pod vládou cizích králů ... 58 // VII. Hrdinská éra Hunyadiho na pozadí tureckého nebezpečí... 67 // VIII. Dlouhá cesta ke katastrofě u Moháče... 75 // IX. Katastrofální bilance tureckého panství... 82 // X. Sedmihradsko - záštita uherské státnosti... 91 // XI. Gábor Bethlen - vazal, vlastenec a Evropan ... 97 // XII. Zrínyi, nebo Zrinský? Hrdina dvou národů ...107 // XIII. Thököly, vůdce kuruců: dobrodruh, nebo zrádce? ...116 // XIV. Osvobozenecký boj Františka II. Rákócziho proti Habsburkům 122 // XV. Mýtus a historiografie: idol v proměnách času...130 // XVI. Uhry ve stínu habsburské monarchie...134 // XVII. Boj proti „králi v klobouku" ...148 // XVIII. Opat Martinovics a spiknutí jakobínů: // tajný agent mučedníkem revoluce ...153 // XIX. Hrabě István Széchenyi a „reformní období": // vzestup a pád „Největšího Maďara" ...159 // XX. Lajos Kossuth a Sándor Petöfi: symboly revoluce 1848 ... 171 // XXI. Vítězství, porážky a zhroucení:
prohraný osvobozenecký boj 1849 ... 183 // XXII. Hrdina Kossuth proti „Jidáši" Görgeyovi: // „Dobro" a „zlo" v mytologii obětí ...198 // XXIII. Kdo byl kapitán Gusev? // Ruští „bojovníci za svobodu" mezi Minskem a Budapeští...212 // 5 // XXIV. Alžběta, Andrássy a Bismarck: // cesta ke smíření Rakouska a Uher ... // XXV. Vítězství v porážce: vyrovnání a jeho následky // pro dvojmonarchii... // XXVI. Zaslepenost bez hranic: // maďarské vědomí vlastního poslání a národnosti ... // XXVII. „Zlaté časy" milénia: modernizace a její stinné stránky . // XXVIII. „Maďarský žid, nebo židovský Maďar?" // Jednorázová symbióza šlechty a židovstva... // XXIX. „Budou Uhry německé, nebo maďarské?" // Zvláštní úloha Němců... // XXX. Od světové války ? „diktatuře zoufalství": // Rudý hrabě a Leninův agent ... // XXXI. Admirál na bílém koni: Trianon - rozsudek smrti // nad Štěpánovou říší ... // XXXII. Dobrodruzi, padělatelé, čekatelé trůnu: // Maďarsko jako rušitel míru v Dunajské nížině... // XXXIII. Stejným krokem s Hitlerem: triumf a pád // Od vyhlazování židů po vládu chátry... // XXXIV. Vítězství v porážce: Léta 1945 až 1990 ... // XXXV. „Každý je Maďar... ": géniové a umělci... // 217 // 228 // 241 // 250 // 264 // 279 // 286 // 298 // 311 // 324 // 340 // 369 // Mapy... // Významná data maďarských dějin-- // Poznámky... // Vybraná literatura ... // Ediční
poznámka ? 1. českému vydání Rejstřík ... // 400 // 410 // 421 // 441 // 445 // 446 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC