Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Biografie
1. vyd.
Praha : Scientia, 2004
183 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7183-304-5 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
Dějepis - vyučování - příručky
000110883
Předmluva...5 // Pravěk 6 // Doba ledová a meziledová...6 // K čemu je dobrá lidská ruka...7 // Příbytek lovců západní Evropy ... 9 // Smrt a pohřbívání pravěkých lidí ..10 // Jak se učil pravěký člověk...11 // Altamira...12 // Keltové...13 // Starověk 16 // Gilgameš...16 // Zaříkávání bolesti hlavy v Mezopotámii...17 // Z Chammurapiho zákoníku 18 // Den sumerského školáka v 21. století př.n.l. ...19 // Osud dobré duše po smrti - z učení Zarathustrova...20 // Osud nevěrcův v pekle - z učení Zarathuštrova... 21 // Aššurbanipal- učenec na trůně ...22 // Foiničané...24 // Egyptské líčení...25 // Hyksósové...26 // Tvůrci královských hrobů // ve starém Egyptě...27 // Chetitsko-egyptská smlouva o věčném míru a přátelství ... 29 // Mojžíš na hoře Sinaj...30 // Daleká cesta do země zaslíbené . . . 32 // O Šalamounovi...33 // Zdraví, krása a čistota podle Indů . . 33 // Benáreské kázání...35 // Džinismus... 36 // Doprava ve staré Číně...37 // Staročínská léčba doktora // PienČchioua...38 // Tajemná Kréta...38 // Olympijské hry...40 // Věštění a věštírny...41 // Solon obhajuje své reformy 43 // Tlukot srdce Athén...44 // Podstata otrockého stavu...44 // Ostrakismos...45 // Výchova ve Spartě...46 // Chvála athénské demokracie ... 47 // Perikles...o...48 // Přísaha asklepiovců...49 // Alexandr Veliký...51 // Smrt Filippa Makedonského - ať žjje král Alexandr!...53 // Bitva u lssu...54 // Jak se žije v helénistickém světě ... 56 // Etruské věštění z jater...59 // Založení města Říma...60 // Římský „nárok" na světovládu. ... 61 // Odznaky moci...62 // Hamilkar a 1. punská válka...63 // Hannibal v 2. punské válce...65 // Smrt Archimedova...66 // Spartakovo povstání...67 // Den pracujícího Římana...69 //
Den římského školáka...70 // Pompeiova cesta do Egypta 71 // Caesar samovládcem...72 // Octavianus...73 // Proskripce za 2. triumvirátu...74 // Kleopatra a vlivní muži...75 // ÚpravavlasůvŘímě...78 // Claudius císařem ...79 // Bydlení ve starém Římě...81 // Jídlo Římanů...83 // Amfiteátry ...84 // První křesťané v cirku ...84 // Limes romanus...87 // Středověk a raný novověk // Majordomové vládnou - soumrak rodu Merovejců // Karel Veliký-člověk a panovník // Císařská korunovace Karla Velikého // Od Karla Velikého k rozdělení říše // Povstání „Niká!“ // Charakteristika Byzantské říše // Poustevnictví a mnišství // Životopis Muhammadův // Arabské lékařství-Avicenna // O franském kupci Sámovi // Život Slovanů v době Sámově // O jménech na mapě -Morava // O Konstantinu filozofovi // Povolání Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu // Pokřtění knížete Bořivoje // Zavraždění knížete Václava // Bitva na řece Lechu // Výnos o klučení lesů // Středověké lékařství a pověry // Ibrahim ibn Jakub o Praze // Založení pražského biskupství // Od Měška k Boleslavovi Chrabrému // Vyvraždění Slavníkovců // Břetislav I. určiye nástupnictví // Vikingové // Založení kláštera v Cluny v roce 910 // Sázavský klášter a sv. Prokop // Vladislav II. králem // Fridrich Barbarossa // Dobytí Jeruzaléma křižáky // Založení templářského řádu // Richard Lví srdce křižákem // Dětská křížová výprava // Albigenští // Každodenní chléb // Zlatá bula sicilská // Městská práva // Cechovní řád // Bitva uKressenbrunu...132 // Anežka Přemyslovna a založení kláštera...134 // O Václavovi II...136 // Záviš z Falkenštejna...138 // Vymření Přemyslovců po meči ... 140 //
Petr Žitavský o módě v Českém království kolem roku 1330 ...141 // O příchodu Karla IV. do Čech. ... 142 // Založení pražské univerzity 143 // Korunovační klenoty...144 // Stoletá válka a Jana z Arku 145 // O velkém pogromu roku 1389 v Praze...149 // Dekret kutnohorský...150 // Upálení Jana Husa...151 // O 1. pražské defenestraci aneb „O smetání konšeluov novoměstských“...152 // Ktož jsú Boží bojovníci...153 // Čtyři pražské artikuly...154 // Bitva na Vítkově...155 // Lipany...157 // Mírový plán Jiřího z Poděbrad ... 159 // Hynek z Poděbrad - prokletý básník ...161 // Česká královna Anna Jagellonská ...163 // O knihtisku, tiskařích a tištěných knihách...164 // První ceste Kryštofa Kolumba na západ...166 // Amerigo Vespucci a nový kontinent 168 // Něco z Lutherových názorů 171 // Záhadný císař Maxmilián II 172 // Mecenáš a sběratel Rudolf II. ... 174 // Z knih smolných...176 // Mistr Kampanus a 2. pražská defenestrace...177 // Staroměstská exekuce v paměti kata Mydláře...180 // Ferdinand II. ...183
(OCoLC)56849296
cnb001297948

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC