Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(25.3) Půjčeno:278x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2006
115 s. : il.

objednat
ISBN 80-7368-154-4 (brož.)
Obsahuje tabulky, úvod, jmenný a věcný rejstřík
Bibliografie na s. 102-109
Práce komunitní - učebnice vysokošk.
Práce sociální - práce komunitní - učebnice vysokošk.
000110923
Obsah // Úvod // 1. Koncept komunity...7 // 1.1 Tradiční komunita ...8 // 1.2 Rozpad komunit? ... 10 // 1.3 Současné chápání pojmu komunita...11 // 1.4 Pojem komunita v kontextu globalizace a postmodernismu... 13 // 1.5 Pojem komunita v sociální práci ... 16 // 1.6 Kompetence komunity...18 // 2. Komunitní práce... 22 // 2.1 Sociální prácea komunitní práce... 22 // 2.1.1 Komunitní práce jako metoda sociální práce... 22 // 2.1.2 Význam komunitní práce v sociální práci ...24 // 2.2 Vývoj a historie komunitní práce... 25 // 2.3 Vymezení komunitní práce...31 // 3. Teoretická a filozofická východiska komunitní práce... 38 // 3.1 Teorie v sociální práci ... 38 // 3.2 Teorie sociální práce a jejich aplikace na komunitní práci ... 41 // 3.2.1 Antiopresivní přístupy a teorie zplnomocnění... 47 // 3.2.2 Participace... 52 // 3.3 Teoretická východiska mající vztah k makro teoriím společnosti ... 59 // 3.4 Vybrané mikro teorie a jejich možná aplikace na komunitní práci ... 64 // 3.4.1 Teorie jednání ... 64 // 3.4.2 Teorie sociálních sítí... 64 // 3.4.3 Teorie nových sociálních hnutí a teorie mobilizace zdrojů ...65 // 3.5 Myšlenky komunitarismu... 67 // K // 4. Modely komunitní práce ...69 // 4.1 První pokusy o rozlišení modelů... 69 // 4.2 Thomasovy modely komunitní práce... 71 // 4.3 Rozvoj modelů komunitní práce v Německu...73 // 4.4 Popple a osm modelů komunitní práce... 74 // 4.5 Používání
dichotomií ... 83 // 4.6 Komunitní ekonomika... 86 // 5. Komunitní práce v podmínkách české sociální práce ... 89 // 5.1 Komunitní práce v česky psané odborné literatuře ...89 // 5.2 Komunitní práce v praxi české sociální práce... 91 // 5.2.1 Komunitní plánování ...91 // 5.2.2 Aktivity sítě Center pro komunitní práci ...94 // 5.2.3 Komunitní projekty neziskových nestátních organizací... 95 // 5.2.4 Komunitní ekonomika ... 98 // Závěr ... 99 // Seznam použité literatury ...102 // Příloha: Seznam tabulek...110 // Rejstřík jmenný... 111 // Rejstřík věcný...114 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC