Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Polyglot, 2001
193,[22] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-86195-11-2 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod, přílohy (přehled gramatiky, slovník)
Angličtina - učebnice středošk.
000110974
Obsah // Úvod s // POZNÄMKY ? FONETICE 6 // 0. HELLO! 8 // 1. Nice to meet youi m // Osobní zájmena v 1. pádě - Přivlastňovací zájmena (nesamostatná) -Časování slovesa be v přítomném čase - Neurčitý člen - Číslovky 0-20 // 2. The Dawson family 22 // Množné číslo podstatných jmen - Sloveso have got v přítomném čase -Určitý člen - Přivlastňovací pád - Číslovky 21 a výše // 3. A DAY IN THE LIFE OF... 34 // Přítomný prostý čas - Slovosled - Have got a have - Doplňovací otázky -Předmětový tvar osobních zájmen - Rozkazovací způsob ve 2. osobě // 4. It’s Monday morning again! 46 // Kolik je hodin? - Číslovky násobné - Postavení příslovečných určení místa a času - Infinitiv - Užití -ingového tvaru - Sloveso like a výrazy quite, a lot, very much // 5. Happy birthday, Grandma Anti 58 // Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - Some, any, no - There is, there are - Přítomný průběhový čas - Doplňovací otázky (pokračování) // 6. Before the party 72 // Opakovací lekce // 7. Four go on a trip 84 // Modálni slovesa can a must - Sloveso have to - Vyjadřování budoucnosti vazbou be going to - Složeniny se some-, any- a no- a pravidlo jednoho záporu - Slovosled ve větách s dvěma předměty - Záporné zjišťovací otázky // 8. Shall we go shopping? 96 // Vyjadřování přání, nabídek a žádostí - Budoucí prostý čas - Stupňování přídavných jmen - Srovnávání - Zástupné
one/ones // 9. Dear Renée... 108 // Minulý čas slovesa be - Minulý prostý čas - Rozkazovací způsob 1. osoby množného čísla - Say a tell - Řadové číslovky // 10. And how was your day? 120 // Minulý průběhový čas - Překlad Já také. Já také ne. - Předložky in, at, on (shrnutí) // 11. I’M LOOKING FOR AMERICA... 132 // Opakovací lekce // Mapy // Modelový test ? maturitě Pracovní sešit // 1. lekce 150 // 2. lekce 154 // 3. lekce 158 // 4. lekce 162 // 5. lekce 166 // 6. lekce 170 // 7. lekce 174 // 8. lekce 178 // 9. lekce 182 // 10. lekce 186 // 11. lekce 190 // I. PŘÍLOHA - PŘEHLED GRAMATIKY // II. příloha - Slovník // Použité grafické značky text v knize // Ě>®1 text na kazetě C gramatika // opakovací cvičení odkaz na související cvičení // ? // 1.2 // úloha ke konverzaci úloha ke psaní

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC