Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Prešov : Pavol Šidelský - Akcent print, 2008
86 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-89295-10-4 (váz.)
Edícia sociálna práca - sociálna politika
Bibliografie na s. 83-86
000110980
OBSAH: // 1. Úvod do migračnej problematiky...11 // 1.1 Migračné teórie...13 // 1.2 Dopady migrácie...15 // 1.2.1 Dopady migrácie na jednotlivca...15 // 1.2.2 Dopady migrácie na hostiteľskú krajinu... 16 // 1.2.3 Dopady migrácie na krajinu pôvodu... 18 // 1.3 Migrácia a sociálna práca...18 // 2. Systém ochrany žiadateľov o azyl a azylantov...20 // 2.1 Historický vývoj azylovej problematiky...21 // 2.2 Medzinárodnoprávna ochrana žiadateľov o azyl a azylantov...22 // 2.2.1 Všeobecná deklarácia ľudských práv a ďalšie ľudskoprávne dokumenty OSN...22 // 2.2.2 Ženevská konvencia a Newyorský protokol...24 // 2.2.3 Ochrana žiadateľov o azyl a azylantov v rámci Európskej únie... 29 // 2.3 Národná ochrana žiadateľov o azyl a azylantov...31 // 2.3.1 Zákon o pobyte cudzincov...34 // 2.3.2 Zákon o azyle...37 // 2.3.3 Konanie o azyle...38 // 2.4 Ďalšie právne predpisy ocliraňujúce azylantov v Slovenskej Republike 40 // 2.5 Dokument „Medzinárodná politika utečencov“...41 // 2.6 Organizácie participujúce na ochrane žiadateľov o azyl a azylantov 42 // 3. Sociálna práca so žiadateľmi o azyl a azylantmi...45 // 3.1 Sociálna práca, jej predmet, objekt a cieľ...45 // 3.2 Princípy, fonny a metódy sociálnej práce so žiadateľmi o azyl a azylantmi... 48 // 3.3 Sociálny pracovník, sociálny klient a ich vzťah...53 // 3.4 Sociálna práca so žiadateľmi o azyl a azylantmi v praxi...59 // 3.4.1 Kontrakt - dohoda o sociálnej
práci so žiadateľom o azyl // a azylantom...59 // 3.4.2 Sociálna práca so žiadateľmi o azyl v Záchytných táboroch...61 // 3.4.3 Sociálna práca so žiadateľmi o azyl v Pobytových táboroch...64 // 3.4.4 Sociálno-kullúrne aspekty práce so žiadateľmi o azyl...67 // 3.4.5 Sociálna práca v rámci integračného procesu s azylantmi...71 // 3.4.6 Supervízia v sociálnej práci so žiadateľmi o azyl a azylantmi... 75 // 3.5 Etické aspekty pri práci so žiadateľmi o azyl a azylantmi...77 // Zoznam použitej literatúry...83

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC