Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Kniha pro děti, mládež
Povídky
Vyd. 3., (V Euromedia Group 1.)
Praha : Ikar, 2001
734 s.

objednat
ISBN 80-7202-968-1 (váz.)
Obsahuje poznámky a vysvětlivky
000111087
Vypravování о andělu smrti, jak vzal // Ducha pyšného krále a zbožného muže ...7-8 // Vypravování o andělu smrti a bohatém králi ...8-10 // Vypravování o andèlu smrti a ukrutném králi ze synů Isrá’ílových ...10-11 // Vypravování o Isiíandaru Dhulkarnainovi, jak se sešel s odříkavým králem ...11-12 // Vypravování o spravedlivém králi Anúšarvánovi, jak zjistil blahobyt svého království ...13-14 // Vypravování o jednom soudci ze synů Isrá’ílových a jeho cudné manželce ...14-17 // Příběh poutnice, s níž se ztroskotala loď ...17-19 // Vypravování o zbožném černém otroku ...19-22 // Vypravování o zbožném muži ze synů Isrá’ílových a jeho manželce ...22-26 // Vypravování o vězni, jejž Bůh vyprostil z vězení ...26-27 // Vypravování o kováři, jemuž neubližoval oheň ...27-30 // Vypravování o zbožném muži ze synů Isrá’ílových a jeho mraku ...30-33 // Vypravování o zajatém muslimovi a křesťanské dívce ...33-38 // Příbéh Ibráhíma al-Chauvása s křesťanskou dcerou královskou ...38-41 // Vypravování o proroku, kterému Bůh ukázal své spravedlivé řízení ...41-42 // Vpravování о převozníku а světci ...42-44 // Vypravování o odměně zbožného muže ze synů Isrá’ílových, který zachoval přikázání svého otce ...44-48 // Vypravování o abú Dža’farovi malomocném ....49-52 // Vypravování o Hásibu Karímaddínovi a královně hadů ...52-144 // Vypravování královny hadů O příbězích Bulükijových ...57-80 // Vypravování Džanšáhovo ...81-144 // Vypravování o Sindibádu námořním ...144-208 // Vitravování o cestě první ...147-155 // Vypravování o cesté druhé ...155-163 // Vypravování o cestě třetí ...163-173 // Vypravování o cesté čtvrté ...173-184 // Vypravování o cestě páté ...185-193 // Vypravování o cestě šesté ...193-200 //
Vypravování o cestě sedmé ...200-208 // Vypravování o lahvicích sulaimánských a o měděném městě ...209-240 // Vypravování o sedmi vezírech ...240-311 // Vypravování o králi a žené jeho vezíry ...242-244 // Vypravování o kupci jeho manželce a papouškem ...244-246 // Vypravování o valcháři a jeho synu ...246-246 // Vypravování o cudné žené a lstivém muži ...246-248 // Vypravování o šetrném kupci ...248-249 // Vypravování o ženě, která ošálila svého manžela ...249-250 // Vypravování o synu královském a ghüle ...250-253 // Vypravování o tom, co způsobila kapka medu ...253-253 // Vypravování o ženě, která dala svému manželu přesívat zem ...254-255 // Vpravování о synu královském, který se stal ženou lstí vezíra svého otce ...255-260 // Vypravování o synu vezírském a ženě majitele lázní ....260-261 // Vypravování o ženě, která chtěla podvést svého manžela ...261-265 // Vypravování o zlatníku, který se zamiloval do obrazu ...265-268 // Vypravování o muži který se nezasmál po zbytek svého života ...269-275 // Vypravování o synu královském a manželce kupcově ...275-277 // Vypravování o služebníku, který předstíral znalost řeči ptactva ...277-279 // Vypravování o ženě, která provedla lest s hodnostáři říšskými ...279-285 // Vytravování o třech pošetilých prosbách ...285-286 // Vytravování o zmizelém náhrdelníku ...287-288 // Vypravování o holubu a holubici ...288-288 // Vypravování o bahrámovi a ad-datmè ...288-292 . // Vytravování o stařeně a synu kupeckém ...292-300 // Vypravování o synu královském a žené ?rítově ....300-302 // Vypravování o kapce hadího jedu ...303-303 // Vypravování o kupci a taškářích ...303-307 // Vypravování o prostopášném muži a tříletém hochu ...308-308 // Vypravování o ukradeném měšci ...309-311 //
Vypravování o džaudarovi a jeho dvou bratřích ...311-346 // Vypravování o ’adžíbovi a gharíbovi ...346-455 // Vypravování o ’Utbovi a Raiji ...456-460 // Příběh Hindy, dcery an-Nu’mánovy, a al-Hadždžádžem ...460-462 // Příběh Chuzaimyibn Bišr s ’Ikrimou al-Faijádem ar-Raba’ím ...462-466 // Příběh Júnusa al-Icátiba s al-Valídem ibnJazíd ...466-470 // Příběh Hárúna ar-Rašída // S beduínskou dívkou ...470-472 // Příběh al-Asma’ího s třemi dívkami ...473-476 // Příběh abú Isháka Ibráhíma, al-Mausilího s abú Murrou ...476-479 // Vypravování Džamíla ibn Ma’mar o milencích z kmene ’Udhra ...479-485 // Příběh mu’Áviji s kočovným arabem a jeho manželkou ...485-490 // Vypravování o dvou milencích baserských ...490-495 // Příběh Isháka ibn Ibráhím al-Mausilího s Iblísem ...495-498 // Vypravování Ibráhíma abú Isháka o dvou milencích medínských ...498-501 // Příběh vezíra abú ’Amira ibn Marván s al-Malikem an-Násirem ...501-503 // Vypravování o lstivé Dalíle ...503-525 // Vypravování o ’Alím az-Zaibak.ovi káhirském ....525-555 // Vypravování o Ardašírovi a Hajátannufúse ...556-606 // Vypravování o Džullanáře a Badrbásimovi ....606-645 // Vypravování o králi Muhammadu ibn Sabá’ik a kupci Hasanovi ...646-651 // Vypravování o Saifalmulúkovi a Badí’ataldžamále ...651-703 // Poznámky a vysvětlivky ...705-729

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC