Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(2.8) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2002
xiv,313 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-636-5 (brož.)
Pro každého uživatele
Programování
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, úvod, odpovědi na otázky ke cvičením, rejstřík, údaje o autorovi
Software - testování - příručky
000111112
Obsah // Úvod 1 // Část I Z ptačí perspektivy 7 // 1 Úvod do testování softwaru 9 // Nechvalně známé případy chyb v softwaru 9 // Disney, Lví král, 1994-1995 10 // Chyba v dělení s pohyblivou řádovou čárkou u procesoru Intel Pentium, 1994 10 // Přistávací modul na Mars, NASA, 1999 11 // Obranný raketový systém Patriot, 1991 12 // Problém roku 2000 (Y2K), zhruba 1974 12 // Co je to chyba? 12 // Pojmy pro selhání softwaru 12 // Stačí nazývat věci pravými jmény 13 // Chyba v softwaru: formální definice 13 // Proč chyby vznikají? 15 // Náklady na chyby 16 // Co je přesně úkolem softwarového testera? 17 // Jak se pozná dobrý softwarový tester? 18 // Stručné shrnutí 19 // Otázky ke cvičení 19 // 2 Proces vývoje softwaru 21 // Součásti produktu 21 // Jaká práce vstupuje do softwarového produktu? 22 // Z jakých částí se softwarový produkt skládá? 25 // Kdo pracuje na softwarovém projektu 26 // Modely životního cyklu vývoje softwaru 27 // Model velkého třesku 27 // Model „programuj a opravuj“ 28 // Model vodopádu 29 // Spirálový model 30 // Stručné shrnutí 31 // Otázky ke cvičení 32 // 3 Podstata testování softwaru 33 // Axiomy testování 33 // Žádný program není možné otestovat kompletně 34 // Testování softwaru je postavené na riziku 35 // Testování nikdy nemůže prokázat, že chyby neexistují 35 // Čím více chyb najdete, tím více chyb v softwaru je 36 // Paradox pesticidů 36 // Ne všechny nalezené chyby se opraví 37 // Je těžko říci, kdy je chyba chybou 38 // Specifikace produktu nejsou nikdy konečné 39 // Testeři softwaru nejsou těmi nejoblíbenějšími členy projektového týmu 39 Testování softwaru je přesná technická disciplína 40 // Pojmy z testování softwaru a jejich definice 40 // Přesnost a správnost 41 // Verifikace a validace 42 // Kvalita a spolehlivost 42 //
Testování a zajišťování kvality 43 // Stručné shrnutí 43 // Otázky ke cvičení 43 // Část II Základy testování 45 // 4 Zkoumání specifikací 47 // Pro začátek 47 // Testování černé skříňky a bílé skříňky 48 // Statické a dynamické testování 49 // Statické testování černé skříňky: testování specifikací 49 // Vyšší úroveň revize specifikací 50 // Představte si, že jste zákazníkem 50 // Prozkoumejte stávající standardy a zásady 51 // Revidujte a otestujte podobný software 52 // Techniky nižší úrovně testování specifikace 52 // Přehled atributů specifikace 52 // Přehled terminologie specifikace 53 // Stručné shrnutí 54 // Otázky ke cvičení 54 // 5 Testujeme software s klapkami na očích 55 // Dynamické testování černé skříňky: // testování softwaru s klapkami na očích 56 // Testy splněním a testy selháním 57 // Rozdělení tříd ekvivalentních případů 58 // Testování dat 61 // Hraniční podmínky 61 // Subhraniční podmínky 65 // ASCII a Unicode 66 // Výchozí, prázdná, nevyplněná, nedefinovaná, nulová a žádná hodnota 67 Neplatné, chybné, nesprávné a nesmyslné údaje 68 // Testování stavů 68 // Testování logiky toku řízení softwaru 70 // Testování stavů selháním 73 // Ostatní techniky testování černé skříňky 75 // Chováme se jako hloupý uživatel 76 // Hledáme chyby tam, kde jsme již nějaké nalezli 76 // Držíme se zkušeností, intuice a předtuch 76 // Stručné shrnutí Otázky ke cvičení // 6 Zkoumání programového kódu 79 // Statické testování bílé skříňky: zkoumání návrhu a programového kódu 79 Formální revize 80 // Revize partnerem 82 // Průchody 82 // Inspekce 82 // Standardy a zásady kódování 83 // Příklady standardů a zásad pro programování 84 // Jak získat standardy 84 // Obecné body pro revizi programového kódu 86 //
Chyby v odkazech na data 86 // Chyby v deklaracích dat 87 // Chyby ve výpočtech 87 // Chyby v porovnáních 87 // Chyby toku řízení 88 // Chyby v parametrech podprogramů 88 // Vstupně-výstupní chyby 88 // Ostatní kontroly 89 // Stručné shrnutí ’ 89 // Otázky ke cvičení 90 // 7 Testování softwaru s rentgenovými brýlemi 91 // Dynamické testování bílé skříňky 92 // Dynamické testování bílé skříňky versus ladění 93 // Testování částí 94 // Testování jednotek a integrace 94 // Příklad testování modulů 96 // Úplná analýza dat 98 // Toky dat 99 // Subhraniční případy 99 // Vzorce a rovnice 100 // Záměrné vyvolání chyb 100 // Úplná analýza programového kódu 101 // Upíná analýza příkazů a řádků programu 103 // Úplná analýza větvení programu 103 // Úplná analýza podmínek 104 // Stručné shrnutí 105 // Otázky ke cvičení 105 // Část III Aplikace postupů testování 107 // 8 Testování konfigurace 109 // Přehled testování konfigurace 110 // Jak izolovat chyby v konfiguraci 112 // Objem práce narůstá 113 // Jak při tomto úkolu postupovat 115 // Stanovit, jaké typy hardwaru budeme potřebovat 115 // Zjistit, jaké značky a modely hardwaru a jaké ovladače zařízení jsou k dispozici 116 // Zjistit možné hardwarové funkce, režimy a volby 116 // Zredukovat popsané konfigurace hardwaru na rozumně zvládnutelnou množinu 117 // Identifikovat jedinečné funkce softwaru, které pracují s hardwarovou konfigurací 118 // Navrhnout testové případy, které se spustí nad každou konfigurací 119 // Vykonat navržené testy nad každou konfigurací 119 // Provedené testy opakovat, dokud výsledky neuspokojí pracovní tým 119 // Jak získat hardware 120 // Popis hardwarových standardů 121 // Testování konfigurace na jiném hardwaru 121 // Stručné shrnutí 122 // Otázky ke cvičení 122 // 9 Testování kompatibility 123 //
Přehled testování kompatibility 123 // Platformy a verze aplikací I25 // Zpětná a dopředná kompatibilita 125 // Dopady testování více verzí 126 // Standardy a zásady I27 // Standardy a zásady vyšší úrovně 128 // Standardy a zásady nižší úrovně 128 // Kompatibilita při sdílení dat 129 // Stručné shrnutí 131 // Otázky ke cvičení 132 // 10 Testování cizích jazyků 133 // Aby slova i obrázky dávaly smysl 134 // Otázky překladu jazyků 134 // Prodloužení textů 135 // Kódování ASCII, DBCS a Unicode 135 // Horké klávesy a klávesové zkratky 137 // Rozšířené znaky 137 // Výpočty nad znaky 137 // Někdo čte zleva doprava, někdo zprava doleva 138 // Text v grafice 138 // Text je nutné vyčlenit mimo programový kód 139 // Otázky lokalizace 139 // Obsah 140 // Formáty dat 141 // Otázky konfigurace a kompatibility 142 // Konfigurace pro cizojazyčnou platformu 142 // Kompatibilita dat 143 // Jak rozsáhlé testování bychom měli provádět? 145 // Stručné shrnutí , 145 // Otázky ke cvičení 146 // 11 Testování použitelnosti 147 // Testování uživatelského rozhraní 148 // Jak se pozná dobré uživatelské rozhraní? 148 // Dodržuje standardy nebo zásady 149 // Je intuitivní 150 // Je konzistentní 151 // Je flexibilní 152 // Je pohodlné 153 // Je správné 153 // Je užitečné 154 // Testování dostupnosti pro hendikepované uživatele 155 // Požadavky zákonných norem 156 // Prvky usnadnění v softwaru 156 // Stručné shrnutí 158 // Otázky ke cvičení 158 // 12 Testování dokumentace 159 // Typy softwarové dokumentace 159 // Význam testování dokumentace 162 // Na co se dívat při revizích dokumentace 163 // Podstata testování dokumentace 164 // Stručné shrnutí 165 // Otázky ke cvičení 165 // 13 Testování webových stránek 167 // Základy webové stránky 168 // Testování černé skříňky 169 // Text 170 //
Hypertextové odkazy 171 // Grafika 172 // Formuláře 172 // Objekty a ostatní různé jednoduché funkce 173 // Testování šedé skříňky 173 // Testování bílé skříňky 175 // Testování konfigurace a kompatibility 177 // Testování použitelnosti 178 // Zavádění automatizace 180 // Stručné shrnutí 181 // Otázky ke cvičení 181 // Část IV Doplňkové testování 183 // 14 Automatizované testování a nástroje pro testování 185 // Výhody automatizace a nástrojů 185 // Testovací nástroje 186 // Prohlížeče a monitory 187 // Ovladače 188 // Makety 189 // Nástroje pro stresové a zátěžové testy 190 // Generátory interference a šumu 191 // Analytické nástroje 191 // Automatizace testování softwaru 192 // Záznam a přehrávání maker 192 // Programovaná makra 194 // Plně programovatelné automatizované nástroje pro testování 195 // Náhodné testování: opice a gorily 196 // Hloupá opice 197 // Zpola inteligentní opice 198 // Inteligentní opice I99 // Podstata práce s testovacími nástroji a automatizací 200 // Stručné shrnutí 201 // Otázky ke cvičení 202 // 15 Hon na chyby a beta-testování 203 // Co oko nevidí, to srdce nebolí 203 // Rozdělení prací na testování 205 // Externí zajištění testů 207 // Stručné shrnutí 208 // Otázky ke cvičení 208 // Část V Práce s testovou dokumentací 209 // 16 Plánujeme testování 211 // Cíl plánování testů 211 // Témata pro plánování testů 212 // Nejvyšší úroveň očekávání 213 // Lidé, místa a věci 214 // Definice 214 // Vzájemné povinnosti mezi skupinami 215 // Co se bude a co se nebude testoval 217 // Fáze testování 217 // Strategie testování 217 // Požadavky na prostředky 218 // Pověření testerů 218 // Časový plán testů 219 // Testové případy 220 // Zprávy o chybách 220 // Metriky a statistiky 221 // Rizika a problémy 221 // Stručné shrnutí 221 //
Otázky ke cvičení 222 // 17 Zápis a sledování testových případů 223 // Cíle plánování testových případů 223 // Přehled plánování testových případů 225 // Návrh testů 226 // Testové případy 228 // Testové procedury 229 // Organizace a sledování testových případů 232 // Stručné shrnutí 234 // Otázky ke cvičení 234 // 18 Jak informovat o nalezených výsledcích 235 // Jak chyby napravit 235 // Izolace a reprodukování chyb 238 // Ne všechny chyby jsou stejné závažné 241 // Životní cyklus chyby 242 // Systémy pro sledování chyb 245 // Standard: zpráva o události při testování 245 // Ruční ohlašování a sledování chyb 246 // Automatizované oznamování a sledování chyb 246 // Stručné shrnutí 251 // Otázky ke cvičení 252 // 19 Objektivní měření úspěchu 253 // Využití informací v databázi sledování chyb 253 // Metriky, které se používají při každodenním testování 255 // Běžné metriky na úrovni projektu 258 // Stručné shrnutí 264 // Otázky ke cvičení 264 // Část VI Budoucnost 235 // 20 Zajišťování kvality softwaru 267 // Kvalita je zadarmo 268 // Testování a zajišťování kvality na pracovišti 269 // Testování softwaru 269 // Zajišťování kvality 270 // Další názvy skupin pro testování softwaru 271 // Řízení testů a organizační struktury 272 // Model zralosti schopností (CMM) 274 // Norma ISO 9000 276 // Stručné shrnutí 278 // t Otázky ke cvičení 278 // 21 Kariéra softwarového testera 279 // Práce softwarového testera 280 // Jak najít zaměstnání v oboru testování softwaru 281 // Jak získat praktické zkušenosti 281 // Možnosti formálnílio vzdělávání 282 // Internetové odkazy 284 // Profesní organizace 285 // Doporučená literatura 285 // Stručné shrnutí 286 // Otázky ke cvičení 287 // Příloha A Odpovědi na otázky ke cvičení 288 // Rejstřík 307

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC