Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 4.
Praha : Aurora, 1998
198 s.

objednat
ISBN 80-85974-51-7 (váz.)
Obsahuje úvod, dodatky
Bibliografie: s. 194-198
Lámaismus - Tibet - život posmrtný - stati
Tibetská kniha mrtvých - texty
000111223
Obsah // Smysl a poslání Tibetské knihy mrtvých (Josef Kolmaš)---7 // Tibetská kniha mrtvých // Bardo tliödol (Vysvobození v bardu skrze nasloucháno---25 // Objasnění barda prapodstaty zvané Velké vysvobození skrze // naslouchání z cyklu „Hluboké učení o spontánním vysvobození skrze rozjímání o pokojných a hněvivých božstvech" (КІМ)---27 // Úvod // Komentář___29 // Pozdravení---32 // Kdy není třeba Knihu mrtvých číst---32 // Čtení Knihy mrtvých---33 // Obětování a přípravné modlitby---34 // Struktura Knihy mrtvých---35 // Díl první // Bardo hodiny smrti (Čhikhá bardo) // Komentář---36 // 1 / Jasné světlo viděné v hodině smrti---37 // 2/Přenesení vědomí---38 // 3/ Touha po dosažení osvícení mysli---40 // 4/ Nahlédnutí do podstaty jasného světla---42 // Díl druhý // Bardo prapodstaty (Čhiiňi bardo) // Komentář---46 // 1/ Úvod--- 47 // 2/ Obecně o bardoch a zvláště o bardu prapodstaty, vo kterém // se zjevují karmické přeludy---49 // 3/ Vize pokojných božstev---51 // Komentář---51 // Vize buddhy Vairóčany---54 // Vizebuddhy VadžrasattvyAkšóbhji---57 // Vize buddhy Ratnasambhavy---59 // Vize buddhy Amitábhy---62 // Vize buddhy Amóghasiddhiho---64 // Současná vize buddhů patera řádů a dalších božských bytostí---67 // Vize „opatrovníků vědění" -vidjádharů---73 // 4/ Vize hněvivých božstev---78 // Komentář---78 // Úvod___79 // Vize buddhovského héruky---86
// Vize vadžrového héruky---87 // Vize ratnového héruky--- 88 // Vize padmového héruky---89 // Vize karmového héruky---96 // Vize osmi gaurí a osmi pišáčí---92 // Vize čtyř strážkyň bran a osmadvaceti íšvarí---94 // Vize podobľána smrti---98 // 5/ Základní význam Knihy mrtvých // 102 // Objasnění nauky o bardu vznikání zvané Velké vysvobození skrze naslouchání z cyklu „Hluboké učení o spontánním vysvobození skrze rozjímání o pokojných a hnčvivých božstvech" (C/l)---105 // DO třetí // Bardo vznikání (Sipá bardo) // Komentář---107 // Pozdravení---109 // 1 / Bardové tělo a jeho nadpřirozené schopnosti---109 // 2/Pocity a představy zemřelého---113 // 3/Vážení skutků---116 // AI Vše určující vliv myšlenky---118 // 5/Probleskování světel Šestera stavil existence---122 // 6/ Pět způsobů uzavření brány lůna---123 // Komentář---123 // Úvod___124 // Zabránění vstupu do lůna---124 // Uzavření brány lůna---125 // První způsob uzavření brány lůna---126 // Druhý způsob uzavření brány lůna---127 // Třetí způsob uzavření brány lůna---127 // Čtvrtý způsob uzavření brány lůna---129 // Pátý způsob uzavření brány lůna---130 // 7/ Proces znovuzrození___131 // Komentář---131 // Úvod---132 // Volba brány lůna---132 // Vize místa znovuzrození---133 // Úkryt před mstou špatných skutků---135 // Nadpřirozené zrození a zrození v lůnu---136 // Přenesení vědomí
do rajské říše---137 // Návrat do světa lidí---138 // R/Závěr___140 // Komentář---140 // Dodatky // 1/ Spontánní vysvobození skrze pozorování příznaků smrti (ŇA) 147 // Pozorování příznaků smrti (Čhitii)---149 // Komentář---149 // Pozdravení---150 // Úvod---150 // Vnější příznaky smrti---151 // Vnitřní příznaky smrti---153 // Tajemné příznaky smrti---156 // Vzdálené příznaky smrti---157 // Blízké příznaky smrti---161 // Ostatní příznaky smrti---163 // Bezprostřední příznaky smrti: pohlcování čtyř prvků---165 // Znamení znovuzrození---167 // Závěr___169 // 2/ Modlitba k buddhíim a bódhisattvům o pomoc zvaná Spontánní // vysvobození od strachu (TA)---171 // 3/ Základní strofy o šesteru bard (THA)---175 // Epilog---179 // 4/ Modlitba za vysvobození z nebezpečných cest bardem (DA) 181 // 5/ Bardová modlitba zvaná Ú točiště před strachem (NA)---187 // Seznam literatury---194

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC