Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Smíšené literární formy
Vyd. 4.
Praha : Aurora, 1998
198 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85974-51-7 (váz.)
tibetština
Obsahuje úvod, dodatky
Poznámky a vysvětlivky
Bibliografie: s. 194-198
000111223
Obsah // Smysl a poslání Tibetské knihy mrtvých (Josef Kolmaš) ...7 // Tibetská kniha mrtvých // Bardo tliödol (Vysvobození v bardu skrze nasloucháno ...25 // Objasnění barda prapodstaty zvané Velké vysvobození skrze // naslouchání z cyklu „Hluboké učení o spontánním vysvobození skrze rozjímání o pokojných a hněvivých božstvech" (КІМ) ...27 // Úvod // Komentář ...29 // Pozdravení ...32 // Kdy není třeba Knihu mrtvých číst ...32 // Čtení Knihy mrtvých ...33 // Obětování a přípravné modlitby ...34 // Struktura Knihy mrtvých ...35 // Díl první // Bardo hodiny smrti (Čhikhá bardo) // Komentář ...36 // 1 / Jasné světlo viděné v hodině smrti ...37 // 2/Přenesení vědomí ...38 // 3/ Touha po dosažení osvícení mysli ...40 // 4/ Nahlédnutí do podstaty jasného světla ...42 // Díl druhý // Bardo prapodstaty (Čhiiňi bardo) // Komentář ...46 // 1/ Úvod ... 47 // 2/ Obecně o bardoch a zvláště o bardu prapodstaty, vo kterém // se zjevují karmické přeludy ...49 // 3/ Vize pokojných božstev ...51 // Komentář ...51 // Vize buddhy Vairóčany ...54 // Vizebuddhy VadžrasattvyAkšóbhji ...57 // Vize buddhy Ratnasambhavy ...59 // Vize buddhy Amitábhy ...62 // Vize buddhy Amóghasiddhiho ...64 // Současná vize buddhů patera řádů a dalších božských bytostí ...67 // Vize „opatrovníků vědění" -vidjádharů ...73 // 4/ Vize hněvivých božstev ...78 // Komentář ...78 // Úvod ...79 // Vize buddhovského héruky ...86
// Vize vadžrového héruky ...87 // Vize ratnového héruky ... 88 // Vize padmového héruky ...89 // Vize karmového héruky ...96 // Vize osmi gaurí a osmi pišáčí ...92 // Vize čtyř strážkyň bran a osmadvaceti íšvarí ...94 // Vize podobľána smrti ...98 // 5/ Základní význam Knihy mrtvých // 102 // Objasnění nauky o bardu vznikání zvané Velké vysvobození skrze naslouchání z cyklu „Hluboké učení o spontánním vysvobození skrze rozjímání o pokojných a hnčvivých božstvech" (C/l) ...105 // DO třetí // Bardo vznikání (Sipá bardo) // Komentář ...107 // Pozdravení ...109 // 1 / Bardové tělo a jeho nadpřirozené schopnosti ...109 // 2/Pocity a představy zemřelého ...113 // 3/Vážení skutků ...116 // AI Vše určující vliv myšlenky ...118 // 5/Probleskování světel Šestera stavil existence ...122 // 6/ Pět způsobů uzavření brány lůna ...123 // Komentář ...123 // Úvod ...124 // Zabránění vstupu do lůna ...124 // Uzavření brány lůna ...125 // První způsob uzavření brány lůna ...126 // Druhý způsob uzavření brány lůna ...127 // Třetí způsob uzavření brány lůna ...127 // Čtvrtý způsob uzavření brány lůna ...129 // Pátý způsob uzavření brány lůna ...130 // 7/ Proces znovuzrození ...131 // Komentář ...131 // Úvod ...132 // Volba brány lůna ...132 // Vize místa znovuzrození ...133 // Úkryt před mstou špatných skutků ...135 // Nadpřirozené zrození a zrození v lůnu ...136 // Přenesení vědomí
do rajské říše ...137 // Návrat do světa lidí ...138 // R/Závěr ...140 // Komentář ...140 // Dodatky // 1/ Spontánní vysvobození skrze pozorování příznaků smrti (ŇA) 147 // Pozorování příznaků smrti (Čhitii) ...149 // Komentář ...149 // Pozdravení ...150 // Úvod ...150 // Vnější příznaky smrti ...151 // Vnitřní příznaky smrti ...153 // Tajemné příznaky smrti ...156 // Vzdálené příznaky smrti ...157 // Blízké příznaky smrti ...161 // Ostatní příznaky smrti ...163 // Bezprostřední příznaky smrti: pohlcování čtyř prvků ...165 // Znamení znovuzrození ...167 // Závěr ...169 // 2/ Modlitba k buddhíim a bódhisattvům o pomoc zvaná Spontánní // vysvobození od strachu (TA) ...171 // 3/ Základní strofy o šesteru bard (THA) ...175 // Epilog ...179 // 4/ Modlitba za vysvobození z nebezpečných cest bardem (DA) 181 // 5/ Bardová modlitba zvaná Ú točiště před strachem (NA) ...187 // Seznam literatury ...194
(OCoLC)41531418
cnb000606427

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC