Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20) Půjčeno:20x 
BK
Vyd. 2., přepracované a doplněné
Ostrava : Repronis, 2001
161 s.

objednat
ISBN 80-86122-74-3 (brož.)
Další názvový údaj z obálky: Farmulti metoda
Obsahuje nabídku kurzů, údaje o autorech
Bibliografie: s. 158
Sebepoznání - příručky
Seberealizace - příručky
Úspěch - návody - příručky
000111253
Obsah // SEBEPOZNÁVÁNÍ, SEBEROZVOJ - ČÁST PRVNÍ... 11 // Cesta ke všem cílům začíná u sebe sama...12 // Co očekávat od jednotlivých částí této knihy?...12 // Nejen prostředek, ale i cíl ...13 // SEBEHODNOCENÍ, SEBEOBRAZ, SEBEPOJETÍ, SEBEVĚDOMÍ 14 // Optimální sebevědomí - zlatý střed...14 // Proč je sebepoznávání tak obtížné?...14 // Pojmový zmatek aneb Coje život? Co je svoboda?...15 // Chceme dělat dobrý dojem...16 // Proč si přidělávat vrásky...16 // Náš nejbližší- to jsme my sami...16 // Kdo uteče, ten vyhraje, a když nemůže utéci, // alespoň zavře oči...16 // Podle sebe soudím tebe...17 // To ne já - to osud...18 // Popírání vlastních chyb nám nepomůže...18 // ZDROJE SEBEPOZNÁVÁNÍ... 19 // Co jsou naše stálé vlastnosti a jak se projevují...19 // Sebereflexe...19 // Jak se dozvíme o svém APS...20 // Nepřeceňujme svou pamět...21 // Informace z okolí...21 // Možností sebehodnocení je „celá škála“ ...22 // SEBEPOZNÁVÁNÍ A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI... 24 // Odborný přístup...24 // Co je normální?...25 // Osobnostje, když...25 // O osobnosti lidověji...26 // Úrovně psychického řízení zdola nahoru...26 // Co běžně rozumíme slovem osobnost...27 // STRUKTURA OSOBNOSTI ... 28 // Poučení z historie...28 // Sigmund Freud a Eric Berne ...29 // Dali bychom si -jenomže, jak (taktně) na to?...29 // DÍTĚ, RODIČ a DOSPĚLÝ v komunikaci...30 // SLOŽKY OSOBNOSTI ... 32 // Tři
složky nejsou všechno - hledejme více...32 // 3 // VNĚJŠÍ OBRAZ OSOBNOSTI... 33 // Okolí nás hodnotí především svým chováním vůči nám 33 // Tělesné vzezření...34 // Vážíte akorát nebo moc?...35 // Máte ve svém okolídysplaslika?...35 // Jsou kolem vás maniaci?...36 // Jsou modroocífalešnější?...36 // Úprava zevnějšku...37 // Oblékáte se konformně?...37 // Co na vás prozradí barvy...38 // Výrazové chování...38 // Verbální projevy...38 // Poznáme se po hlase...39 // Mluvíte rychle nebo pomalu?...40 // Od mlčenlivých po „ nezastavitebxé “ mluvky...40 // Neverbální projevy...40 // Co prozradí ústa ...41 // Co prozradí oči...42 // 0 skelných a přehlíživých pohledech...42 // 1 čelo a nos prozrazují...42 // Holduj tanci, pohybu - mnohé o sobě napovíš ...43 // Kdy se před vámi naposledy někdo rozmachoval?...43 // Vímejak chodíme, jíme čijak zdravíme?...44 // Nálada nám ladí i naši chůzi...44 // Míváme nutkáni, ani o něm nevíme...45 // Gesta - nyní v pravém slova smyslu ...45 // Postoj = postura...46 // Haptikaje o dotycích...46 // Vzdálenostjedněch od druhých...47 // VNITŘNÍ SLOŽKY OSOBNOSTI ... 47 // Je pan šéf kapacita?...48 // Poznejme své schopnosti ...48 // Atraktivní nadstavba na dobré verbální základně...50 // Co je inteligence?...50 // Možnosti a meze testů IQ ...51 // Dá se umět testy, a přitom neumět v praxi...51 // Další vlivy na IQ...52 // IQ pro stresové
situace...52 // Budme manažery svých emocí...53 // 4 // Kreativita = tvořivost...53 // Hry na měření vlastní tvořivosti...55 // Pamět a její kouzlo...56 // Malý test mechanické paměti...57 // Test logické paměti...57 // Zaměřenost...58 // Jaké máme potřeby...58 // Poznáme, co máme, až když to ztratíme...58 // Dámy, pořidte si komplexní halenku...59 // Postoje, zájmy, názory, hodnoty...59 // Ctižádostivý je anglicky „ambitious"...60 // Jste temperamentní?...60 // A co naše povaha?...61 // Kdo je bezcharakterní?...62 // Otestujme si své vlastnosti...62 // MALÉ TESTY OSOBNOSTNÍCH VLASTNOSTÍ... 65 // EXTRAVERZE - 1NTROVERZE...65 // dominance - submise...67 // hostilita - afiliance...68 // stabilita - labilita...69 // INTEGRACE OSOBNOSTI ... 71 // Co zní lépe - slaboch nebo hypobulik?...71 // Co dělat při vyčerpání vůle...72 // Sociální a psychická zralost, duševní zdraví...73 // Jsem nebo nejsem normální? ...73 // Znaky normální osobnosti...73 // JAK DOSÁHNOUT ŽÁDOUCÍCH ZMĚN OSOBNOSTI... 75 // Můžeme změnit vše, co si přejeme?...75 // Měňme se postupně, konkrétně a s mírou...75 // Nebojme se mít vzory ...76 // Starého psa novým kouskům nenaučíš...76 // Nyní trochu optimismu...76 // Udrželi jste nadváhu navzdory všem dietám?...77 // Alkohol v malých dávkách...77 // S čím si nevím rady, na to si zvyknu...78 // Nejdříve analýza, potom čin...78 // Když už na kurz, tak s kamarádem...78
// Takže led už jen s chutí do toho!...79 // 5 // ZVLÁDANÍ AKUTNÍHO STRESU ... 80 // Co je stres?...80 // Bez stresu by bylo špatně...81 // Ale všeho moc škodí...81 // Co dělat a co nedělat v akutním stresu ...82 // Být nad uěcí...82 // Odejít středem...82 // Zhluboka dýchat a počítat do deseti...82 // Rozhled je napůl nadhled...83 // Ani Švejk nebyl špatný...83 // Všeho dočasu...83 // Nelitujme se. nebojme se. nevztekejme se...83 // Strach nemáme jen my...84 // A když ani vše výše uvedené nepomůže...84 // EMOTION MANAGEMENT - ČÁST DRUHÁ... 85 // Rada...86 // Co je Rada...87 // Kde je nejúžasnčjší životní chvíle našeho sebevzdělávání? ...87 // Život coby naše krátká návštěva na tomto světě...87 // Co je pro vaše hodnocení rozhodující?...87 // Jak tomu smyslu života budeme mezi námi spiklenci říkat ... 88 // EQ má větší váhu než IQ...88 // Na EQ staví emotion management, studente Mazánku...89 // Rada-příběh...91 // Všechno přichází zvenčí nebo zevnitř - třetí není dáno...92 // Pachtíme se desítky let za vnějšími okolnostmi // - a ono to tak do jisté míry asi má být...93 // Hráči loterii kontrajogíni...93 // A teď my...93 // Obojí bude cíl i prostředek // -a štěstí z toho vyjde umocněno...94 // Pár řádků pro beznadějné pesimisty...94 // Co na to poradit?...95 // Pozitivní příklady znásobení vnějšího // a vnitřního úspěchu...96 // Rozumní sýčkové...96
// TEORIE IONTOŠŤÁV ... 98 // Náš mozek - jediná jistota v proměnlivém světě...98 // 6 // Analogie pomůže k nutnému pochopení složitého...98 // Spínače = synapse...99 // Myšlení či konání = záblesky ...99 // Skákal pes... - každý ui, přes co...100 // Budou nám pitvat jazykové znalosti...100 // My ve vývoji - od kolébky po dnešní hrdý stav...101 // Přehazování mozkových výhybek - kdo za to může?...101 // Synapse sepne - a jsme pány situace...102 // Rada Zlomy siné prozrazeni...103 // Rada... 105 // Kde analogie kulhá...105 // Dáuná fotka ukáže pravdu...105 // Kdyby věci byly průzračně jasné - umělci by zuřili...106 // Obrovské rezervy naší paměti...106 // T rojí výsledek jakéhokoliv našeho paměíového pokusu... 107 // Od paměti k SDM ...108 // Zvíře a člověk ve stroji rozkoše...108 // Rozumný člověk si své rozkoše pěstuje...109 // Je mnoho dober a mnoho zel - vše nestihneme probrat 110 // Všechny kurzy jsou na nic - jako by měl pravdu Parkinson 111 // Rada...112 // Jsme-li nahoře...112 // Další možnost, jak využít psychický stav „nahoře":...112 // Jsme-li úplně nejvýše nahoře...113 // Jsme-li dole...114 // Desítky různých stavů špatné mysli...114 // Tři hlavní směry pohybu - klíč k řešení...115 // Lék na strachy...116 // Napoleonova metoda zvládání strachu...117 // Využití opozice podvědomí...118 // Lék na smutky...118 // Lék na vzteky vlastní...119 // Lék
na vzteky cizí...119 // Malá poznámka o odkazech...121 // Rada - při rozdílných názorech...122 // Rada - první pomoc v prvních sekundách...122 // Rada - třífázová kritika...123 // Rada...124 // Ještě Rady?...124 // 7 // PSYCHICKÁ TEORIE RELATIVITY (PTR)... 126 // Co že je to ta základna?...126 // Víme „proč" - tedy v každé situaci si odvodíme „jak" ...127 // Dvanáct tisíc není vždy dvanáct tisíc...127 // Příšerně drahý benzín -15 konin za lilr... 128 // Čím větší samozřejmosti, tím větší zisk při domyšlení...128 // Štěstí je krásná věc, ale jde o prachy...129 // Rada... 129 // Rada... 130 // Rada... 130 // Rada... 131 // Rada - drahéßrmy... 131 // Jsme už také takoví? Nebo vůbec ne?...133 // Naučí se obyvatelstvo masově PTR?...134 // Co počít?... 134 // Jak by vypadal trh?... 134 // Rada-o úplatcích ... 136 // Rada... 136 // Rada... 137 // Vzpomenu na stonožku... a jsem na světě rád ...137 // Chcete opilcovo PTR?... 138 // Bez zmínky o loterii bychom nebyli up to date...138 // Raději bez nadpisového komentáře...138 // Kolik jen máme chytrých hlav...139 // PTR Josefa Aloise Náhlovského... 139 // Beatles, tantry, komunikace...139 // Vyvoďme z příkladů závěry...140 // Kombinace smíření a boje...141 // Šéfové - v řad nastoupit a lákejte, slibujte...142 // Aktivní vnější řešeni stresu ...142 // Chudáčci milionáři...143 // CESTA ŽIVOTNÍHO SVĚTLA - TRÉNINK RADOSTI ... 145
// Umělec života a had...145 // Jak vytrénovat větší tvorbu iontoštáv dobra...146 // Po malém princi Vladimír Menšík...146 // Po Menšíkovi běhy...146 // A Bolek z Vizovic, nyní z Olšan, a jiní a jiní...147 // Tak, co bychom na ty stránky dali?...147 // Další tipy na různé stavy špatné mysli...149 // 8 // Trpělivost je velká věc...149 // Trénink radosti - fyzická složka...150 // Nejlepší návod - jít s návody do háje...151 // Začněte násilím na sobě...151 // Praktické násilí na sobě ...152 // Jak s jídlem a pitím...153 // Všeho s mírou, i umírněnosti s mírou...153 // Strava coby jed...155 // Den zdrženi se jídla...155 // Druhá vrstva zářivá...156 // Naučme to své děti...156 // NABÍDKA KURZÜ...157 // LITERATURA...158 // VYDAVATELSTVÍ REPRONIS...159 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC