Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Baar - Národy na prahu 21. st. (@@20120525-22:31:46@@) -- 
1 (hodnocen1 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2003
220 s.

objednat
ISBN 80-7178-725-6 (brož.)
Obsahuje rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 207-214
Vztahy mezinárodní - studie
000111888
Obsah // Předmluva...9 // Úvod // Vývoj systému mezinárodních vztahů a jeho reflexe...12 // 1 Historické systémy mezinárodních vztahů...12 // 2 Funkce teorie a její odlišnost od historie...29 // 3 Vývoj reflexe MV...33 // Část I // Základní přístupy...53 // 1. Realistická tradice: // kontinuita mocenské politiky...54 // 1.1 Hlavní představitelé...55 // Edward Hallett Carr: první manifest realismu . . 55 // Hans Morgenthau: bible realismu...57 // Kenneth Waltz: současná tvář realismu...60 // 1.2 Další směry...64 // 1.3 Kritika...70 // 2. Liberálně-idealistická tradice: // hledání věčného míru...72 // 2.1 Hlavní představitelé...73 // Norman Angell: Carrův utopista...73 // David Mitrany: politika v síti...75 // 5 // Robert Keohane: dialog s realisty...76 // 2.2 Další směry...80 // 2.3 Kritika...86 // 3. Scientismus: matematika // jako klíč k mezinárodní politice...89 // 3.1 Hlavní směry...90 // Morton Kaplan: systémová teorie MV...90 // Teorie her: // matematika interaktivního rozhodování...94 // Psychologie: // iracionalita jedinců, a malých skupin...102 // 3.2 Další směry...t...104 // 3.3 Kritika ...107 // 4. Kritické teorie: revoluce mezi historickým // materialismem a postmodernou...110 // 4.1 Hlavní představitelé. ...112 // Immanuel Wallerstein: // marxistický pohled na světový systém...112 // Richard Ashley: dekonstrukce neorealismu ... 117 Alexander Wendt: rekonstrukce neorealismu . . . 123 // 4.2
Další směry...127 // 4.3 Kritika...131 // 5. Současné debaty...134 // 5.1 Pozitivisté a postpozi ti visté...134 // 5.2 Neorealismus a neoliberalismus...139 // 5.3 Liberální konstruktivisté // a radikální postpozitivisté...141 // Část II // Základní otázky...145 // 6. Povaha mezinárodního řádu...146 // 6 // 6. Povaha mezinárodního řádu...146 // 6.1 Realismus...147 // 6.2 Liberálně-idealistická tradice...150 // 6.3 Kritické směry...153 // 6.4 Shrnutí...157 // 7. Změna a čas mezinárodního řádu...160 // 7.1 Realismus...162 // 7.2 Liberálně-idealistická tradice...165 // 7.3 Scientismus...167 // 7.4 Kritické přístupy...169 // 7.5 Shrnutí...172 // 8. Studená válka...175 // 8.1 Realismus...176 // 8.2 Liberálně-idealistické přístupy...178 // 8.3 Kritické přístupy...181 // 8.4 Shrnutí...184 // 9. Evropská integrace...187 // 9.1 Realismus...188 // 9.2 Liberálně-idealistické přístupy...190 // 9.3 Kritické přístupy...195 // 9.4 Shrnutí...196 // 10. Závěr...199 // 10.1 Klasifikace...199 // 10.2 Zhodnocení...201 // 10.3 Aplikace...204 // Literatura...207 // Rejstřík...215 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC