Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
2., upr. vyd.
Praha : SNTL ; Bratislava : Alfa, 1986
340 s. : il. ; 24 cm

objednat
Obsahuje bibliografii na s. 336 a věcný rejstřík
Vysokoškolská učebnice pro studenty vysoké škol ekonomické studijního oboru ekonomická statistika
000111956
ÚVODEM 7 // 1 ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ POJMY A ÚKOLY STATISTIKY 9 // 1.1 Pojem statistiky 9 // 1.2 Základní statistické pojmy 13 // 1.3 Úkoly statistiky 15 // 2 STATISTICKÉ ŠETŘENÍ, ELEMENTÁRNÍ ZPRACOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ 17 // 2.1 Statistické šetření a prameny statistických dat 17 // 2.2 Elementární statistické zpracování 21 // 2.3 Rozdělení četností, třídění podle kvalitativního znaku, statistické tabulky a grafy 22 // 2.4 Kvantily 49 // 3 JEDNODUCHÉ POPISNÉ CHARAKTERISTIKY JEDNOROZMĚRNÝCH SOUBORŮ 54 // 3.1 Význam měření úrovně a variability 54 // 3.2 Charakteristiky úrovně 55 // 3.3 Míry variace 70 // 4 JEDNODUCHÉ POPISNÉ CHARAKTERISTIKY VÍCEROZMĚRNÝCH SOUBORŮ 89 // 4.1 Základní pojmy; pevná a volná závislost 89 // 4.2 Jednoduchá regrese 96 // 4.3 Jednoduchá korelace 107 // 4.4 Vícenásobná regrese a korelace 119 // 4.5 Měření závislosti kvalitativních znaků 125 // 5 ANALÝZA ROZDÍLŮ A INDEXŮ 129 // 5.1 Druhy statistických ukazatelů 129 // 5.2 Jednoduché rozdíly a indexy 140 // 5.3 Složené rozdíly a indexy 155 // 5.4 Souhrnné analytické indexy 188 // 6 ZÁKLADY STATISTICKÉ INDUKCE 202 // 6.1 Pravděpodobnostní základy náhodného výběru 202 // 6.2 Náhodný výběr 215 // 56.3 Výběrová rozdělení 221 // 6.4 Principy statistických odhadů 229 // 6.5 Základy statistického testování hypotéz 248 //
7 ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD 264 // 7.1 Pojem, druhy a vlastnosti časových řad 264 // 7.2 Jednoduché charakteristiky vývoje hodnot ukazatelů časových řad 275 // 7.3 Metody popisu trendu časových řad 284 // 7.4 Charakteristiky periodických časových řad 306 // 7.5 Regrese a korelace časových řad 309 // 7.6 Využití analýzy časových řad к predikci 318 // TABULKY 325 // 1. Distribuční funkce normálního rozdělení N (0, 1) 326 // 2. Kvantily up normálního rozdělení N (0, 1) 328 // 3. Kvantily rozdělení j;2 329 // 4. Kvantily rozdělení ( 330 // 5. Kvantily rozdělení F 331 // 6. Kritické hodnoty korelačního koeficientu 334 // 7. Kritické hodnoty Durbinova— Watsonova testu pro 5% hladinu významnosti 335 // LITERATURA 336 // REJSTŘÍK 337 /
(OCoLC)39410218
cnb000015755

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC