Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
1., čes. vyd.
Praha : Academia, 1972
511 s. : il. ; 8°

objednat
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
Studium této učebnice předpokládá znalost základů diferenciálního a integrálního počtu a teorie funkcí komplexní proměnné. Práce klade důraz na to, aby si studující uvědomil rozsáhlou možnost aplikací teorie pravděpodobnosti v jiných vědních oborech, technice i praktickém životě. Teoretický výklad doplňují různě obtížná cvičení. K složitějším úlohám jsou připojeny návody, které mají řešiteli usnadnit práci..
000111971
I. Jevové pole // 1. Základní vztahy v jevovém poli 13 // 2. Další operace a vztahy 17 // 3. Axiomatické vybudování jevového pole 19 // 4. Struktura konečných jevových polí 21 // 5. Reprezentace jevových polí množinovými poli 24 // 6. Cvičení 27 // II. Pravděpodobnost // 1. Úloha teorie pravděpodobnosti 32 // 2. Pojem pravděpodobnosti 33 // 3. Pravděpodobnostní pole 36 // 4. Konečná pravděpodobnostní pole 42 // 5. Kombinatorický výpočet pravděpodobností 43 // 6. Kolmogorovovo pravděpodobnostní pole 46 // 7. Rozšiřování množinových okruhů, množinových polí a měr 48 // 8. Podmíněné pravděpodobnosti 54 // 9. Nezávislost jevů 56 // 10. Geometrické pravděpodobnosti 61 // 11. Podmíněná pravděpodobnostní pole 66 // 12. Cvičení 70 // III. Diskrétní náhodné veličiny // 1. Úplné soustavy jevů a rozdělení pravděpodobností 81 // 2. Věta o úplné pravděpodobnosti a Bayesova věta 81 // 3. Klasická rozdělení pravděpodobností 83 // 4. Náhodné veličiny 90 // 5. Nezávislost náhodných veličin 94 // 6. Rozdělení součtu diskrétních náhodných veličin 96 // 7. Střední hodnota diskrétního rozdělení 97 // 8. Některé věty o střední hodnotě 10010 // 9. Rozptyl 104 // 10. Některé věty o rozptylu 107 // 11. Korelační koeficient 109 // 12. Poissonovo rozdělení 114 // 13. Některé aplikace Poissonova rozdělení 116 // 14. Početní operace s rozdělením pravděpodobností 122 // 15. Vytvořující funkce 126 // 16. Aproximace binomického rozdělení normálním rozdělením 139 // 17. Bernoulliho zákon velkých čísel 145 // 18. Cvičení 147 // IV. Obecné náhodné veličiny // 1. Obecná definice náhodné veličiny 159 // 2. Distribuční funkce a hustota 160 // 3. Vícerozměrná rozdělení pravděpodobností 163 // 4. Podmíněné distribuční funkce a podmíněné hustoty 167 //
5. Nezávislost náhodných veličin 168 // 6. Rovnoměrné rozdělení 170 // 7. Normální rozdělení 172 // 8. Rozdělení funkce náhodné veličiny 178 // 9. Konvoluce rozdělení pravděpodobností 180 // 10. Rozdělení funkce několika náhodných veličin 187 // 11. Obecná definice střední hodnoty 192 // 12. Střední hodnoty vícerozměrných rozdělení pravděpodobností 200 // 13. Medián a kvantily 200 // 14. Obecný pojem rozptylu . 202 // 15. Jiné charakteristiky variability 204 // 16. Rozptyl ve vícerozměrném případě 206 // 17. Cvičení 213 // V. Podmíněné pravděpodobnosti a Kolmogorovova věta // 1. Zobecnění pojmu podmíněné pravděpodobnosti na Kolmogorovově pravděpodobnostním poli 226 // 2. Zobecnění pojmu podmíněné střední hodnoty na Kolmogorovově pravděpodobnostním poli 234 // 3. Zobecnění Bayesovy věty 237 // 4. Korelační poměr 239 // 5. Jiné míry závislosti dvou náhodných veličin 243 // 6. Kolmogorovova věta 249 // 7. Cvičení 253u // VI. Charakteristické funkce // 1. Komplexní náhodné veličiny 262 // 2. Charakteristické funkce a jejich vlastnosti 263 // 3. Charakteristické funkce některých důležitých rozdelení 270 // 4. Základní věty o charakteristických funkcích 272 // 5. Charakteristické vlastnosti normálního rozdělení 281 // 6. Charakteristické funkce vícerozměrných rozdělení 297 // 7. Neomezeně dělitelná rozdělení 303 // 8. Stabilní rozdělení 304 // 9. Cvičení 309 // VII. Zákony velkých čísel // 1. Čebyševova nerovnost a příbuzné nerovnosti 315 // 2. Konvergence podle pravděpodobnosti 316 // 3. Zobecnění Bernoulliho zákona velkých čísel 318 // 4. Bernsteinovo zostření Čebyševovy nerovnosti 325 // 5. Borelova-Cantelliho lemma 329 // 6. Kolmogorovova nerovnost 332 // 7. Silný zákon velkých čísel 333 // 8. Glivenkova věta 339 //
9. Věta o iterovaném logaritmu 341 // 10. Promíchané posloupnosti množin 344 // 11. Stabilní posloupnosti jevů 347 // 12. Posloupnosti permutovatelných jevů 350 // 13. „Nula-jedničkový“ zákon 356 // 14. Kolmogorovova věta o třech řadách 358 // 15. Cvičení 362 // VIII. Limitní věty teorie pravděpodobnosti // 1. Centrální limitní věty 374 // 2. Lokální tvar centrální limitní věty 382 // 3. Obor působnosti normálního rozdělení 386 // 4. Konvergence к Poissonovu rozdělení 390 // 5. Centrální limitní věta pro výběry z konečného souboru 392 // 6. Použití vět o promíchaných posloupnostech к zobecnění limitních vět 398 // 7. Centrální limitní věta pro součty náhodných veličin s náhodným počtem sčítanců 403 // 8. Věty o limitním rozdělení Markovových řetězců 406 // 9. Limitní věty pro uspořádané výběry 417 // 10. Limitní věty pro empirické distribuční funkce 422 // 11. Limitní věty pro náhodné procházky 429 // 12. Důkaz limitních vět operátorovou metodou 443 // 13. Cvičení 45612 // Tabulky 468 // Poznámky a odkazy na literaturu 489 // Seznam literatury 494 // Jmenný a věcný rejstřík 507
(OCoLC)42159733
cnb000437160

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC