Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991

objednat
ISBN 80-7067-084-3
000111974
Rekat.
PŘEDMLUVA // 1. ÚVOD K TEORII PROGRAMOVANÉHO UČENl V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ 15 // 1.1. Základní východiska teorie programovaného učení v tělesné výchově 15 // 1.2. Pojmy a konstrukty teorie programovaného učení v tělesné výchově 17 // 1.3. Historie programovaného učení a vyučování v tělesné výchově 19 // 2. PROGRAMOVANÉ UČENÍ V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ 27 // 2.1. Charakteristika programovaného učení v tělesné výchově 27 // 2.2. Experimentální výzkumy v oblasti programovaného učení v tělesné výchově 32 // 2.2.1. Experimentální výzkumy ve volejbale 36 // 2.2.2. Experimentální výzkumy v atletice 51 // 2.2.3. Experimentální výzkumy ve sportovní gymnastice 66 // 2.2.4. Závěry experimentálních výzkumů 67 // 3. PROGRAMOVANÉ VYUČOVÁNÍ V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ 89 // 3.1. Charakteristika programovaného vyučování v tělesné výchově 89 // 3.2. Využívání didaktických technických prostředků při programovaném vyučvání v tělesné výchově 97 // 3.2.4. Vztah programovaného vyučování к jiným koncepcím vyučování v tělesné výchově 99 // 4. DIDAKTICKÉ PRINCIPY PROGRAMOVANÉHO VYUČOVÁNÍ V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ 103 // 4.1. Obecné didaktické principy programovaného vyučování z aspektu tělesné výchovy 104 // 4.2. Specifické didaktické principy programovaného vyučování v tělesné výchově 106 // 5. ORGANIZAČNÍ FORMY PROGRAMOVANÉHO VYUČOVÁNÍ V TĚLESNÉ // VÝCHOVĚ 111 // 6. DIDAKTICKÉ FORMY PROGRAMOVANÉHO VYUČOVÁNÍ V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ 122 // 6.1. Základní didaktické formy 122 // 6.1.1. Hromadné didaktické formy 122 // 6.1.2. Skupinové didaktické formy 128 // 6.1.3. Individuálni didaktické formy 132 // 6.2. Špecifické didaktické formy 136 // 7. METODY PROGRAMOVANÉHO UČENÍ A VYUČOVÁNÍ V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ 138 //
8. PROSTŘEDKY PROGRAMOVANÉHO UČENÍ A VYUČOVÁNÍ V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ 143 // 8.1. Konstrukce a ověřování programovaných učebních postupů 147 // 8.2. Využívání programovaných učebních postupů 158 // 8.3. Přehled dosud zkonstruovaných programovaných učebních postupů pro motorické učení 162 // 8.4. Programy rozvoje pohybových schopností 170 // 9. PROGRAMOVANÉ VYUČOVÁNÍ V SYSTÉMU VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ 173 // 9.1. Role učitele v programovaném vyučování v tělesné výchově 173 // 9.2. Role žáka v programovaném vyučování v tělesné výchově 184 // 9.3. Role podmínek v programovaném vyučování v tělesné výchově 193 // 9.4. Vztah projektu a programovaného vyučovám v tělesné výchově 195 // 10. ZÁVĚRY 199 // SCHLUSSFOLGERUNGEN 202 // CONCLUSIONS 205 // LITERATURA 255 // JMENNÝ REJSTŘÍK ... 273 // VĚCNÝ REJSTŘÍK... 276 // PŘÍLOHY ... 277

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC