Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:9x 
BK
Praha : Triton, 2002
228 s.

objednat
ISBN 80-7254-294-X (brož.)
Filosofická setkávání ; [vol.] 7
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 219-221
Filozofie jazyka - studie
Sémantika logická - studie
000111997
Obsah // Předmluva... // 1 Jazyk... // 1.1 Fyzické a ideální znaky... // 1.2 Realizace ideálních znaků... // 1.3 Jazyk jako systém ideálních znaků... // 1.4 Dělení jazyků podle povahy // realizací ideálních znaků a podle původu... // 1.5 Syntaktické, sémantické // a pragmatické zkoumání jazyka (sémiotika)... // 1.6 Objektový jazyk a metajazyk... // 1.7 Používání jazykových výrazů a mluvení o nich. // 1.8 Syntax a extenzionální sémantika výrazů jazyka // 1. řádu ... // 2 Individuová jména... // 2.1 Univerzum jazyka a individua... // 2.2 Individuová jména a jejich denotáty... // 2.3 Individuové deskripce a popisy... // 2.4 Smysl a denotát individuových jmen... // 2.5 Signifikace a intenze individuových jmen... // 2.6 Možné světy a podmínka jejich totožnosti... // 2.7 Totožnost intenzí dvou individuových jmen... // 2.8 Individuová jména a individuové výrazy... // 3 Predikáty... // 3.1 Predikáty prvního řádu, jejich argumenty a arita // 3.2 Jednoargumentové predikáty a jejich tvary // v přirozeném jazyce... // 3.3 Vlastnosti... // 3.4 Vlastnosti a části individuí (jednotlivin).. // 3.5 Signifikát a denotát // jednoargumentového predikátu... // 11 // 17 // 19 // 21 // 25 // 26 // ,27 // .31 // 32 // 34 // 38 // 38 // ,40 // ,42 // 44 // .47 // .50 // .51 // .54 // 56 // .56 // .58 // .60 // .62 // .63 // 3.6 Logická dvojznačnost výrazů používaných // jako deskripce a jako predikáty...65 // 3.7 Dvojargumentové predikáty...68
// 3.8 Troja rgu me ntové a víceargumentové predikáty. // Atributy a jejich exemplifikáty...70 // 4 Atomární výroky...77 // 4.1 Denotát a signifikát výroku. Pravdivostní hodnoty // a propozice...77 // 4.2 Atomární výroky...80 // 4.3 Pravdivostní podmínka pro výroky tvaru P(a)...82 // 4.4 Pravdivostní podmínka pro výroky tvaru // /?(o1;..., on)...84 // 5 Molekulární výroky...87 // 5.1 Vlastní a nevlastní výrazy...87 // 5.2 Výrokové spojky...89 // 5.3 Negace...90 // 5.4 Negace v češtině a slovenštině...91 // 5.5 Konjunkce...93 // 5.6 Disjunkce... 95 // 5.7 Materiální implikace...97 // 5.8 Spojka jestliže ...; pak —" v přirozeném jazyce // a materiální implikace...101 // 5.9 Materiální ekvivalence...104 // 6 Extenzionální a neextenzionální spojky...106 // 6.1 Přehled všech jednoargumentových // a dvouargumentových extenzionálních spojek...106 // 6.2 Shefferův funktor a fukasiewiczova spojka // „ani ..., ani —"...110 // 6.3 N eexte nzi o n á I n í spojky. Intenzionální spojka // je možné, že"...113 // 6.4 Hyperintenzionální spojka je známo, že"...116 // 6.5 Tabulkové srovnání extenzionální spojky // s neextenzionálními...119 // 7 Proměnné...121 // 7.1 Obecné a existenční výroky...121 // 7.2 Proměnné a některá zájmena...122 // 7.3 Obor proměnnosti proměnných // a jejich ohodnocení...123 // 7.4 Extenzionální entity...125 // 7.5 Kategorie proměnných jazyka 1. řádu...128 // 8 Formy výrazů
a pojem splňování...132 // 8.1 Výrokové formy...132 // 8.2 Kategorie forem...136 // 8.3 Hodnota formy při daném ohodnocení...138 // 8.4 Pojem splňování...144 // 9 Výroky s kvantifikátory // a hodnota kvantifikovaných forem...148 // 9.1 Kvantifikátory...148 // 9.2 Volné a vázané proměnné...151 // 9.3 Pravdivostní podmínky pro obecné // a existenční výroky...153 // 9.4 Kategorické výroky a jejich analýza // v klasické extenzionální logice...156 // 9.5 Hodnota kvantifikovaných výrokových forem...159 // 10 Individuové deskripce...168 // 10.1 Individuové deskripce v přirozených jazycích.168 // 10.2 Operátor deskripce...174 // 10.3 Individuové formy...177 // 10.4 Podmínka jedinečnosti a denotát deskripce...180 // 10.5 Pravdivostní podmínka pro výroky tvaru // P((1jT)F(jt))...185 // 10.6 Primární a sekundární výskyty deskripcí // ve výrocích...188 // 11 Lambda-predikáty...191 // 11.1 Lambda operátor a jednoargumentové // lambda-predikáty...191 // 11.2 Pravdivostní podmínka pro výroky tvaru // [(??)?(?)](?)...196 // 11.3 Víceargumentové lambda-predikáty...199 // 11.4 Pravdivostní podmínka pro výroky tvaru // [(Xu, ???-? ... JtJKm, ... mn)...202 // 11.5 Některé aplikace lambda-predikátů...203 // Shrnutí...209 // Poznámky...213 // Literatura...219 // Rejstřík...222 // 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC