Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Praha : Linde, 1994
501 s.

objednat
ISBN 80-85647-38-9 (váz.)
Rejstř.
Příloha v textu: státní symboly a česká hymna
Ústava - Česká republika - texty
000112006
OBSAH // A. Úvod...7 // B. Ústava České republiky...30 // Preambule...31 // Hlava první: Základní ustanovení...37 // Hlava druhá: Moc zákonodárná...78 // Hlava třetí: Moc výkonná...134 // Prezident republiky...134 // Vláda...171 // Hlava čtvrtá: Moc soudní...191 // Ustavní soud...197 // Soudy...219 // Hlava pátá: Nej vyšší kontrolní úřad...234 // Hlava šestá: Česká národní banka...236 // Hlava sedmá: Územní samospráva...239 // Hlava osmá: Přechodná a závěrečná ustanovení...258 // C. Kontinuita státu...266 // Ústavní zákon ČNR č. 4/1993 Sb...266 // Ústavní zákon ČNR č. 29/1993 Sb...267 // D. Předpisy související...283 // I. Zánik ČSFR a vznik svrchované České republiky...283 // Uznesenie SNR zo 17. júla 1992 o Deklarácii o zvrchovanosti Slovenskej republiky...283 // Deklarácia SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky...284 // Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Sb...285 // Ústavní zákon č. 541/1992 Sb., o dělení majetku České // a Slovenské Federatívni republiky a jeho přechodu // na Českou a Slovenskou republiku...327 // Ústavní zákon č. 542/1992 Sb., o zániku ČSFR...334 // Usnesení FS ze dne 17. 12. 1992 k ústavnosti zániku ČSFR a vzniku nástupnických států...337 // Usnesení ČNR ze 7. schůze 19. 11. 1992 ? návrhu usnesení ČNR ? současné státoprávní situaci...338 // Usnesení ČNR ze dne 15. 12. 1992 ? přijetí ústavního zákona ČNR o opatřeních souvisejících
se zánikem ČSFR...339 // II. Hranice republiky...340 // III. Státní symboly, Sbírka zákonů...348 // IV. Moc výkonná...361 // V. Moc soudní...388 // VI. Nej vyšší kontrolní úřad...458 // VII. Česká národní banka...477 // Rejstřík...494

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC