Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(24) Půjčeno:24x 
BK
1. vyd.
Praha : Oikoymenh, 1997
247 s.

objednat
ISBN 80-86005-43-7 (brož.)
Oikúmené
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje předmluvu, úvod, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 181-247
Hermeneutika (filozofie) - studie
000112084
MÍSTO PŘEDMLUVY ...9 // ÚVOD ...13 // I. K PREHISTORII HERMENEUTIKY ...33 // 1. Jazykové předdorozumění ...33 // 2. Významové pole slova ...36 // 3. Motivy alegorického výkladu mýtů ...40 // 4. Filón: universálnost alegorického ...43 // 5. Órigenés: universalita typologického ...46 // 6. Augustinus: Universalita vnitřního logu ...51 // 7. Luther: sola scriptura? ...60 // 8. Flacius: universalita gramatiky ...63 // II. HERMENEUTIK A MEZI GRAMATIKOU A KRITIKOU ...67 // 1. Dannhauer: hermeneutická a věcná pravda ...69 // 2. Chladenius: universalita pedagogického ...73 // 3. Meier: universalita znakovosti ...79 // 4. Pietismus: universalita afektivního ...83 // III. ROMANTICKÁ HERMENEUTIKA A SCHLEIERMACHER 88 // 1. Pokantovský přechod od osvícenství k romantismu: Ast a Schlegel ...88 // 2. Schleiermacher: universalizace neporozumění ...93 // 3. Psychologistické omezení hermeneutiky? ...99 // 4. Dialektická půda hermeneutiky ...100 // IV. VSTUP DO PROBLÉMŮ HISTORISMU ...103 // 1. Boeckh a úsvit dějinného vědomí ...103 // 2. Droysenova universální historika: rozumění jako zkoumání // mravního světa ...106 // 3. Diltheyova cesta k hermeneutice ...112 // V. HEIDEGGER: HERMENEUTIKA JAKO SEBEPROJASNĚNÍ EXISTENCIÁLNI VYLOŽENOSTI ...120 // 1. Starající se předstih rozumění ...122 // 2. Jeho průhlednost ve výkladu ...125 // 3. Idea filosofické hermeneutiky fakticity ...128 // 4. Odvozený status výpovědi? ...130 // 5. Hermeneutika z „obratu“ ...133 //
VI. GADAMEROVA UNIVERSÁLNÍ HERMENEUTIKA ...137 // 1. Zpět k duchovním vědám ...137 // 2. Hermeneutické sebezrušení historismu ...141 // 3. Dějiny působení jako princip ...144 // 4. Aplikované, protože tázající se rozumění ...146 // 5. Řeč z rozhovoru ...149 // 6. Universalita hermeneutického universa ...152 // VII. HERMENEUTIKA V ROZHOVORU ...157 // 1. Bettiho epistemologický návrat k vnitřnímu duchu.158 // 2. Habermasova kritika dorozumění ve jménu dorozumění ..163 // 3. Postmoderní dekonstruktivismus ...169 // SLOVO ZÁVĚREM ...174 // BIBLIOGRAFIE ...179

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC