Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

anatomie (@@20121010-19:52:29@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:28x 
BK
4. vyd.
Praha : Karolinum, 2002
135 s.

objednat
ISBN 80-246-0124-9 (brož.)
ISBN 978-80-246-0124-3 (dotisk ; brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Dotisk 2004, 4. dotisk r. 2008
Obsahuje latinsko-český slovníček
000112085
OBSAH // Strana // Předmluva... 3 // Latinská abeceda... 5 // Výslovnost... 5 // Délka slabik... 7 // Přízvuk... 8 // Tvarosloví... 8 // 1. lekce Substantiva I. deklinace. Sloveso sum, esse... 12 // 2. lekce Substantiva II. deklinace - maskulina I. konjugace... 15 // 3. lekce Substantiva II. deklinace - neutra... 20 // 4. lekce Adjektiva I. a II. deklinace. II. konjugace... 23 // 5. lekce IV. deklinace. IV. konjugace... 29 // 6. lekce V. deklinace. III. konjugace... 34 // 7. lekce Substantiva III. deklinace: Pulmo, tumor... 39 // 8. lekce Substantiva III. deklinace: Paries, apex... 43 // 9. lekce Substantiva III. deklinace: Corpus, nomen... 46 // 10. lekce Substantiva III. deklinace: Pelvis, rete ... 49 // 11. lekce Adjektiva III. deklinace. Adjektiva jednovýchodná a trojvýchodná. // Participium prézenta... 53 // 12. lekce Adjektiva III. deklinace. Dvojvýchodná... 57 // 13. lekce Pravidelné stupňování adjektiv... 60 // 14. lekce Nepravidelné a neúplné stupňování adjektiv. Adverbia... 64 // 15. lekce Číslovky základní... 67 // 16. lekce Ostatní číslovky... 71 // 17. lekce Zájmena... 75 // 18. lekce Předložky... 79 // 19. lekce Konjunktiv prézenta sloves I. • IV. konjugace... 82 // 20. lekce Participia ... 86 // 21. lekce Latinské préfixy... 89 // 22. lekce Latinské sufixy ... 93 // 23. lekce Řecké préfixy a sufixy... 96 // 24. lekce Latinská slova složená... 100 // 25. lekce Řecká slova složená... 103 // Souborná opakování...
106 // Latinsko-český slovník... 111 // Příklady nejběžněji užívaných termínů v latinském a řeckém znění... 133 // LT . .op r // -135-

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC