Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:32x 
BK
3. inovované vyd.
Brno : Stanislav Rosypal, 1998
300 s. : il.

objednat
ISBN 80-902562-0-1 (brož.)
Popsáno podle dotisku 3. inovované vyd., vydaného roku 1999
Dotisk 2003
Učebnice pokračuje druhým dílem věnovaným molekulární biologii eukaryot
Obsahuje ilustrace, předmluvy, terminologický rejstřík česko-anglický a anglický
Bibliografie k 1. dílu: s. 267-272
Biologie molekulární - učebnice vysokošk.
000112087
OBSAH PRVNÍHO DÍLU // Předmluva k třetímu vydání celé učebnice 5 // Předmluvak prvnímu dílu třetího vydání 7 // Co je molekulární biologie 8 // 1. INFORMAČNÍ MAKROMOLEKULY 11 // 1.1 Proteiny 13 // 1.1.1 Primární struktura proteinů 13 // 1.1.2 Sekundární struktura proteinů 25 // 14.3 Vyšší struktury proteinů // 27 // 1.1.4 Biologické funkce proteinů 34 // 1.1.5 Sestavování oligomerních proteinů a nadmolekulárních struktur.40 // 1.2 Nukleové kyseliny 49 // 1.2.1 Primární struktura nukleových kyselin 49 // 1.2.2 Párování bází mezi DNA-řetězci 58 // 1.2.3 Sekundární struktura DNA 66 // 1.2.4 Terciární struktura DNA 93 // 1.2.5 Organizace nukleotidových sekvencí na DNA izolované ze // živých soustav ?2 // 1.2.6 Obecná charakteristika struktury ribonukleových kyselin 105 // 1.3 Vazebné interakce proteinů s DNA 113 // 1.3.1 Obecná charakteristika vazebných interakcí DNA s proteiny 113 // 1.3.2 Sekundární struktura proteinů rozeznávajících regulační // oblasti na DNA 114 // 1.4 Genetická informace 123 // 1.4.1 Vzájemná podmíněnost nukleových kyselin a proteinů 123 // 1.4.2 Genetický kód 129 // 1.4.3 Pojem genu 139 // 1.4.4 Transkripční jednotka 145 // 4 // 1.4.5 Genofor, chromozom a genom 149 //
2. STRUKTURA, REPLIKACE A EXPRESE PROKARYOTICKÉHO GENOMU 153 // 2.1 Struktura prokaryotického genomu 157 // 2.1.1 Prokaryotické jádro 157 // 2.1.2 Plazmidy 159 // 2.2 Replikace bakteriálního genomu 161 // 2.2.1 Replikace bakteriální chromozomové DNA 162 // 2.2.2 Replikace plazmidové DNA 180 // 2.3 Transkripce bakteriálního genomu (Bakteriální transkripce) 185 // 2.3.1 Transkripční jednotka bakteriálního genomu 186 // 2.3.2 Průběh transkripce bakteriálního genomu 190 // 2.3.3 Transkripce strukturních genů 196 // 2.3.4 Bakteriální transkripce genů pro rRNA a tRNA 198 // 2.4. Translace bakteriální mRNA (Bakteriální translace) 201 // 2.4.1 Transferová RNA (tRNA) 202 // 2.4.2 Aktivace aminokyselin 206 // 2.4.3 Aminoacyl-tRNA-syntetázy 209 // 2.4.4 Prokaryotické ribozomy 217 // 2.4.5 Průběh translace v bakteriální buňce 220 // 2.4.6 Posttranslační procesy 232 // 2.5 Regulace exprese bakteriálního genomu 235 // 2.5.1 Enzymová indukce, represe a katabolická represe 237 // 2.5.2 Negativní a pozitivní regulace operonu 238 // 2.5.3 Ostatní způsoby regulace genové exprese u bakterií 245 // 2.6 Replikace, transkripce a translace genomu archeí 256 // 2.6.1 Genom archeí a jeho replikace 257 // 2.6.2 Archeální RNA-polymerázy a iniciace transkripce 260 // 2.6.3 Archeální translace 260 // 2.6.4 Sestřih tRNA u archeí 263 // 2.6.5 Závěr 265 // 3. LITERATURA K PRVNÍMU DÍLU 267 // 3.1 Terminologické slovníky 267 // 3.2 Základní učebnice 268 // 3.3 Monografie 268 // 3.4 Přehledné články ke kapitole 1 269 // 3.5 Přehledné články ke kapitole 2 270 // 3.6 Původ ilustrací a tabulek 272 // 4. TERMINOLOGICKÝ REJSTŘÍK 273 // 4.1 Česko-anglický 273 // 4.2 Anglický 291

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC