Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.11.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 3., aktualizované a doplněné (1. vyd. 1994)
Praha : Prospektrum, 1999
519 s. : il.

objednat
ISBN 80-7175-077-8 (brož.)
Obsahuje tabulky, mapky, úvod, volby 1998, rozdělení české republiky na samosprávné kraje, hymnu ČR, anglické resumé, věcný rejstřík
Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 -- Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky -- Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky ze dne 22. dubna 1998
Systém ústavní - Česká republika - příručky
000112125
OBSAH // ÚVODEM ...7 // KAPITOLA I. ÚSTAVNÍ VÝVOJ // § 1. K etapizaci ústavního vývoje...9 // § 2. Ústavní vývoj habsburské monarchie (1848 — 1918)...10 // § 3. Vznik Československé republiky, ústava z roku 1920...14 // § 4. Tzv. „druhá Československá republika“ a prozatímní státní // zřízení ČSR, obnova právního pořádku (1938 - 1948)...28 // § 5. Ústavní vývoj v období komunistického režimu // (1948-1989)...45 // § 6. Ústavní vývoj po listopadu 1989...55 // § 7. Ústava Slovenské republiky...65 // KAPITOLA II. PŘEHLED ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU ČESKÉ REPUBLIKY // § 1. Celková charakteristika ústavního pořádku...67 // § 2. Historie vzniku Ústavy České republiky...70 // § 3. Struktura Ústavy České republiky // a Listiny základních práv a svobod...74 // I/ § 4. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky...77 // § 5. Realizace Ústavy České republiky a Listiny základních // práv a svobod v právním řádu...90 // KAPITOLA III. LEGITIMITA STÁTNÍ MOCI A JEJÍ SUVERENITA // § 1. Charakteristika státu v ústavě...94 // § 2. Státní občanství; cizinecký režim...102 // § 3. Volební soustava...109 // V § 4. Státní symboly České republiky...120 // С/ § 5. Státní hranice České republiky...134 // J § 6. Hlavní město České republiky...140 // KAPITOLA IV. MOC ZÁKONODÁRNÁ // § 1. Základy českého parlamentarismu...141 // § 2. Jednací řád Poslanecké sněmovny a Senátu...151
// § 3. Orgány Poslanecké sněmovny a Senátu...157 // § 4. Mandát poslance a senátora...159 // § 5. Legislativní proces...165 // § 6. Rozpuštění Poslanecké sněmovny...170 // 3 // KAPITOLA V. MOC VÝKONNÁ // § 1. Konstrukce exekutivy v hlavě třetí Ústavy...171 // § 2. Prezident republiky...172 // § 3. Moc exekutivní v užším smyslu: vláda a ministerstva...191 // § 4. Státní zastupitelství (čl. 80 a čl. 109 Ústavy)...209 // § 5. Ochrana ústavních činitelů exekutivou (Policií ČR)...215 // KAPITOLA VI. MOC SOUDNÍ // § 1. Ústavní principy soudnictví...217 // § 2. Ústavní soud...218 // § 3. Právní úprava soudnictví...237 // KAPITOLA VII. NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD A ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA // § 1. Nej vyšší kontrolní úřad...243 // § 2. Česká národní banka...246 // KAPITOLA VIII. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA ’ // § 1. Vymezení pojmu...249 // § 2. Historické kořeny územní samosprávy...249 // § 3. Územní členění České republiky...253 // § 4. Základy právního postavení obcí...255 // § 5. Komunální volby a místní referendum...261 // § 6. Orgány obce...265 // § 7. Vyšší územní samosprávné celky...266 // § 7. Závěrečné poznámky ke kapitole o územní samosprávě 268 // KAPITOLA IX. REALIZACE PRINCIPU DĚLBY MOCI V ÚSTAVĚ ČESKÉ REPUBLIKY // § 1. Forma parlamentní republiky...270 // § 2. Parlament, prezident, vláda, Ústavní soud...274 // KAPITOLA X. ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY §
1. Základní lidská práva a svobody: právní i mimoprávní // fenomén...280 // § 2. Základní práva a svobody v Ústavě České republiky...297 // § 3. Listina základních práv a svobod jako součást ústavního // pořádku České republiky...299 // 4 // KAPITOLA V. MOC VÝKONNÁ // § 1. Konstrukce exekutivy v hlavě třetí Ústavy...171 // § 2. Prezident republiky...172 // § 3. Moc exekutivní v užším smyslu: vláda a ministerstva...191 // § 4. Státní zastupitelství (čl. 80 a čl. 109 Ústavy)...209 // § 5. Ochrana ústavních činitelů exekutivou (Policií ČR)...215 // KAPITOLA VI. MOC SOUDNÍ // § 1. Ústavní principy soudnictví...217 // § 2. Ústavní soud...218 // § 3. Právní úprava soudnictví...237 // KAPITOLA VII. NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD A ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA // § 1. Nej vyšší kontrolní úřad...243 // § 2. Česká národní banka...246 // KAPITOLA VIII. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA ’ // § 1. Vymezení pojmu...249 // § 2. Historické kořeny územní samosprávy...249 // § 3. Územní členění České republiky...253 // § 4. Základy právního postavení obcí...255 // § 5. Komunální volby a místní referendum...261 // § 6. Orgány obce...265 // § 7. Vyšší územní samosprávné celky...266 // § 7. Závěrečné poznámky ke kapitole o územní samosprávě...268 // KAPITOLA IX. REALIZACE PRINCIPU DĚLBY MOCI V ÚSTAVĚ ČESKÉ REPUBLIKY // § 1. Forma parlamentní republiky...270 // § 2. Parlament, prezident,
vláda, Ústavní soud...274 // KAPITOLA X. ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY § 1. Základní lidská práva a svobody: právní i mimoprávní // fenomén...280 // § 2. Základní práva a svobody v Ústavě České republiky...297 // § 3. Listina základních práv a svobod jako součást ústavního // pořádku České republiky...299 // 4 // KAPITOLA XI. LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD // § 1. Struktura Listiny základních práv a svobod...302 // § 2. Preambule, obecná a společná ustanovení Listiny // základních práv a svobod...303 // § 3. Základní lidská práva a svobody (oddíl první Hlavy druhé // Listiny)...319 // § 4. Politická práva (oddíl druhý Hlavy druhé Listiny)...361 // § 5. Práva národnostních a etnických menšin...382 // § 6. Hospodářská, sociální, kulturní a ekologická práva...386 // § 7. Právo na soudní a jinou právní ochranu...402 // PROVÁDĚCÍ ZÁKONY...425 // SEZNAM LITERATURY...429 // PŘÍLOHY // Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 ...439 // Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako // součásti ústavního pořádku České republiky...463 // Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky ze dne // 22. dubna 1998...475 // Volební výsledky...485 // ANGLICKÉ RESUMÉ...506 // VĚCNÝ REJSTŘÍK...514 // 5
(OCoLC)42975425
cnb000660445

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC