Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Historik a jeho řemeslo (@@20121002-14:35:25@@) -- 
5 (hodnocen1 x )
(37.5) Půjčeno:75x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 1991
131 s. ; 29 cm

objednat
ISBN 80-7066-431-2
němčina, francouzština
Přeloženo podle německého vydání s přihlédnutím k francouzskému překladu
Vydavatel: Univerzita Karlova
Obsahuje bibliografii
000112161
Rekat.
OBSAH // I. CO JE TO FILOSOFIE? 7 // Není shody v too, co je filosofie Věda a filosofie Filosofie bez vědy // Každý se cítí být kompetentní - otázky děti -duševně nemocní - běžná tvrzení Jak se vyjadřuje podstata filosofie? // Význam slova "filosofie" - pokusy o definicí* žádná nevyhovuje - antické formulace - současné formulace Věčná filosofie // XI. PÔVODNÍ ZDROJE FILOSOFIE 14 // Počátek a püvod Tři pdvodní motivy // Údiv - pochybnost - lidská situace Mezní situace // Nespolehlivost světského bytí Zkušenost prohry a stávání se sebou Tyto tři pávody a komunikace // III. VŠEOBJÍMAJÍCÍ 22 // Subjekt-objektový rozštěp // Všeobjímající // Rozrůzněnost všeho myšleného, dvojí rozštěp Význam uvědomění si všeobjímajícího Způsoby všeobjímajícího Smysl mystiky // Metafysika jako šifrované písmo Křehkost filosofického myšlení Nihilismus a znovuzrození // 3 // IV. IDEA BOHA 31 // Bible a řecká filosofie Filoeef ???! dát odpovéä // Čtyři vylučující ee základní metodické principy Příklady důkazů Boha // kosmologický a teleologický, existenciálni Yědéní o Bohu a svoboda // Vědomí o Bohu ve třech základních principech Věření a vidění // V. ABSOLUTNÍ POŽADAVEK 41 // Historické příklady umění umírat Absolutní požadavek // Charakterizující vymezení absolutního // Není určitým bytím, nýbrž se dává v reflexi a rozhodnutí Víra a obrana víry Časovost Dobré
a zlé // VI. ČLOVĚK 49 // Poznatelnost a svoboda Svoboda a transcendence Opakování Vedení // Všeobecně platný požadavek a dějinný nárok Chování se vůči transcedenci Požadavky církve a filosofie // VII. SVĚT 57 // Skutečnost, věda, obraz světa // Nevědění // Výklad // Fenomenalita našeho pobytu // Svět jako pomíjivá skutečnost mezi Bohem a existencí // 4 // Vili. VÍRA A OSVÍCENSTVÍ // 65 // IX. DĚJINY LIDSTVA 73 // X. NEZÍVILOST FILOSOFUJÍCÍHO ČLOVĚKA 85 // XI. FILOSOFICKÉ VEDENÍ ŽIVOTA 90 // Život v objektivním řádu a život jednotlivce // Východ z temnot, ztracenoet a sebezapomenutí // Meditace // Komunikace // Plody usebrání // Základní naladěnoet, pokusy, učení se žít a umírat // Síla myšlenek // Zvrácenost // Cíl // XII. DĚJINY FILOSOFIE 99 // Filosofie a církev. Studium filosofie // Mnohost filosofických zjevů. // Celkový historický přehled Struktury dějin filosofie // Otázka po jednotě dějin filosofie Otázka po počátku a jeho významu Otázka po rozvoji a pokroku Otázka po hierarchii Význam dějin pro filosofování // DODATEK 108 // 0 studiu filosofie 0 filosofické četbě Výklad dějin filosofie Texty Velká díla // 5
(OCoLC)39598514
cnb000063673

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC