Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.8) Půjčeno:74x 
BK
3., inovované vyd.
Brno : Stanislav Rosypal, 1999
s. .304 - 600 : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 80-902562-1-X (brož.)
Dotisk 2002
Česko-anglický terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. [573]-576 a rejstřík
Část. anglický text
Biologie molekulární - učebnice vysokošk.
000112230
OBSAH DRUHÉHO DÍLU :   Celková koncepce třetího vydání učebnice Úvod do molekulární biologie 305 // Předmluva k druhému dílu třetího vydání 307 // 5. STRUKTURA, REPLIKACE A EXPRESE EUKARYOTICKÉHO GENOMU 309 // 5.1 Struktura eukaryotického genomu 311 // 5.1.1 Fyzikální proměny chromatinu 311 // 5.1.2 Eukaryotická chromozomová (jaderná) DNA 322 // 5.1.3 Mitochondriový genofor 326 // 5.1.4 Chloroplastový genofor 331 // 5.1.5 Zvláštnosti genomu rostlin 334 // 5.2 Replikace eukaryotického genomu 335 // 5.2.1 Zvláštnosti replikace chromozomové (jaderné) dsDNA 335 // 5.2.2 Průběh replikace eukaryotické jaderné dsDNA 337 // 5.2.3 Replikace savčí mitochondriové DNA 347 // 5.3 Transkripce eukaryotického genomu 349 // 5.3.1 Transkripce katalyzovaná RNA-polymerázou II 352 // 5.3.2 Transkripce katalyzovaná RNA-polymerázou 1 363 // 5.3.3 Transkripce katalyzovaná RNA-polymerázou III 365 // 5.3.4 Transkripce mitochondriového a chloroplastového genoforu 369 // 5.4 Posttranskripční úpravy 371 // 5.4.1 Modifikace hnRNA 371 // 5.4.2 Sestřih hnRNA 375 // 5.4.3 Posttranskripční úpravy pre-rRNA a pre-tRNA 388 // 5.4.4 Posttranskripční úpravy primárních transkriptů genoforu // mitochondrii 390 // 5.4.5 Samosestřih 401 // 5.5 Eukaryotická translace 413 // 5.5.1 Eukaryotické cytoplazmatické ribozomy 413 // 5.5.2 Průběh cytoplazmatické translace 415 // 5.5.3 Translace v mitochondriích a chloroplastech 420 //
5.6 Aktivace exprese eukaryotických genů na úrovni transkripce 426 // 5.6.1 Interakce promotorů se zesilovači transkripce 426 // 5.6.2 Aktivace transkripčních faktorů 42g // 5.6.3 Homeotické proteiny, metylace genů, regulace alternativního // sestřihu 429 // 5. 7 Molekulární mechanizmy signalizace 444 // 5.7.1 Základní pojmy 444 // 5.7.2 Přehled proteinkináz uplatňujících se v signálních drahách 447 // 5.7.3 Další enzymy uplaňující se v signálních drahách 452 // 5.7.4 Extracelulární signály (signální molekuly) ? aktivaci transkripčních faktorů 454 // 5.7.5 Membránové receptory extracelulárních signálů 458 // 5.7.6 Intracelulární receptory extracelulárních signálů 466 // 5.7.7 Přenos extracelulárního signálu přes intracelulární receptor.469 // 5.7.8 Přenos extracelulárního signálu přes membránový receptor 471 // 5.7.9 Regulace buněčného cyklu savčí buňky 478 // 5.7.10 Apoptóza 4g5 // 5.8 Molekulární podstata získané imunity 439 // 5.8.1 Stručná charakteristika získané imunity 489 // 5.8.2 Imunoglobuliny 502 // 5.8.3 Molekulární podstata tvorby protilátek 512 // 5.8.4 Exprese subgenů kódujících imunoglobuliny v průběhu vývoje // B-lymfocytů 53g // 5.8.5 Přeskupování subgenů kódujících proteiny komplexu TCR.CD3 // T-lymfocytů a vývoj tymocytů 544 // 5.8.6 Aktivace panenských T-buněk a makrofágů 552 // 5.8.7 Aktivace B-lymfocytů 553 // 6. LITERATURA K DRUHÉMU DÍLU 573 // 6.1 Základní učebnice 573 // 6.2 Monografie 573 // 6.3 Přehledné články ke kapitole5 574 // 7. TERMINOLOGICKÝ REJSTŘÍK K DRUHÉMU DÍLU 577 // 7.1 Česko - anglický 577 // 7.2 Anglický 59J
cnb000885128

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC