Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 1999
106 s. : il.

objednat
ISBN 80-7042-525-3 (brož.)
Učební texty Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Obsahuje kresby, tabulky, předmluvu
Bibliografie: s. 104-105
Španělština - fonetika a fonologie - učebnice vysokošk.
000112398
I. FONETIKA A FONOLOGIE 7 // II. ZÁKLADNÍ POJMY A TERMÍNY Z FONETIKY A FONOLOGIE 11 // 1. Hláska (sonido) 11 // 2. Foném (fonema) 12 // 3. Distinktivní rysy (rasgos distintivos) 12 // 4. Fonetické varianty - alofóny (alófonos) 13 // 5. Opozice - protiklady (oposiciones) 15 // III. ARTIKULAČNÍ (FONICKÁ) BÁZE ŠPANĚLŠTINY (BASE DE 18 ARTICULACIÓN) 18 // IV. ŠPANĚLSKÉ FONÉMY A JEJICH REALIZACE 20 // A. Subsystém vokalických fonémů 20 // 1. Realizace jednotlivých samohláskových fonémů 23 // 2. Kombinatorika vokalických fonémů 31 // a) Diftongy 31 // b) Triftongy 33 // c) Hiát 34 // d) Pravidla pro realizaci diftongů a hiátu 34 // e) Antihiátová tendence 35 // f) Sinéresis 36 // g) Sinalefa 36 // B. Subsystém konsonantických fonémů 37 // 1. Kombinatorika a pozice konsonantických fonémů 38 // 2. Alofonie konsonantických fonémů 40 // a) Asimilace konsonantů 40 // b) Zesílení a oslabení artikulace 42 // c) Elize 43 // 3. Realizace jednotlivých souhláskových fonémů 43 // V. VÝSLOVNOST ŠPANĚLŠTINY V AMERICE 60 // 1. Konsonantismus 61 // 2. Vokalismus 69 // 3. Suprasegmentální prvky 71 // VI. PŘÍZVUK (A CENTO) 72 // VII. KVANTITA (CANTIDAD) 76 // VIII. INTONACE (ENTONACIÓN) 78 // IX. PRAVOPIS (ORTOGRAFIA) 90 // BIBLIOGRAFIE 104 // OBSAH 106
cnb000655848

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC