Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.4) Půjčeno:45x 
BK
Praha : Univerzitra Karlova, 1997
210 s.,tab.

objednat
ISBN 80-7184-421-7 (brož.)
Bibliografie: s. 205 - 208
Psychologie - učebnice vysokošk.
000112402
Obsah // 1. Základní pojmy... 5 // 2. Historické pojetí determinace vývoje lidské psychiky ... 8 // 2.1. Environmentalistické teorie ... 8 // 2.2. Nativistické teorie... 11 // 2.3. Interakcionistické teorie ... 14 // 2.4. Individualistické teorie ... 16 // 3. Činitelé psychického vývoje... 19 // 3.1. Socializační činitelé... 21 // 3.2. Způsob realizace psychického vývoje ... 23 // 4. Psychofyziologické vztahy, organismus a osobnost... 25 // 5. Vědomí ... 30 // 5.1. Stavy vědomí ... 32 // x 5.2. Pozornost ... 33 // 6. Vrozený základ osobnosti... 38 // 6.1. Temperament... 38 // 6.2. Emotivita ... 44 // 7. Motivace ... 53 // 7.1. Základní pudy a jejich psychologický význam... 59 // 7.2. Základní psychické potřeby... 63 // 7.3. Variabilita působení potřeb na chování člověka... 76 // v 8. Vůle... 79 // 9. Schopnosti ... 92 // 10. Vnímání... 94 // 11. Inteligence ...102 // 11.1. Souhrnné vymezení inteligence...109 // 11.2. Dědičnost inteligence...111 // 11.3. Měření inteligence...112 // 11.4. Využití inteligence...115 // 12. Paměť...119 // 13. Učení... 126 // 13.1. Základní modely jednoduchého učení ...127 // 13.2. Učení vhledem...135 // 13.3. Specificky lidské formy učení...136 // 14. Racionální poznávání, myšlení...146 // 209 // 14.1. Vztah myšlení a řeči ...148 // 14.2. Významné mezníky ve vývoji myšlení...150 // 14.3. Vývoj vztahu myšlení a řeči...156 // 15. Neracionální poznávání, empatie
...160 // 16. Základní dimenze osobnosti ...163 // 17. „Já“ jako integrující složka osobnosti ... 170 // 17.1. Základní rysy sebepojetí... 173 // 17.2. Úloha a význam sebepojetí... 176 // 17.3. Vývoj sebepojetí... 177 // 18. Sociální psychologie osobnosti... 183 // 18.1. Proces socializace... 183 // 18.2. Normy a charakter... 190 // 18.3. Role... 194 // 18.4. Duchovní dimenze člověka...202 // 19. Použitá literatura...205 // 210

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC