Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 2000
372 s.

objednat
ISBN 80-86130-09-6 (brož.) ISBN !80-86130-09-06 (chyb.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje předmluvu, poznámky, rejstříky
Bibliografie: s. 332-357
Politologie - pojednání
000112471
Obsah // Předmluva ? 5. ? 6. vydání // A. Úvod // •b ? pojmu „politická věda“ ... // f íéH?ůvod a tradice politické vědy... // Politická věda jako část praktické filozofie v antice a středověku 18 - Politická věda od začátku novověku 20 // 3. ? historii politické vědy v Německu... // 13 // 14 // 25 // B. Systematická část // 1. Poznámka úvodem // // . Pojmy vymezující politickou oblast... // Normativně - ontologický pojem politiky 34 - Realistický pojem politiky 35 - Kritérium politické oblasti: přítel-ne-přítel 37 - Marxistický pojem politiky 38 - Pojmy politiky v moderních empiricko-analytických sociálních vědách 40 - Polity - Politics - Policies 42 // 3. Výzkumně-strategická funkce a selektivní působení // pojmů politiky ... // 4. Vědecké a společensko-historické podmínky // pojmů politiky... // 5. Dimenze politické reality ... // 6. Teoretické přístupy v politické vědě ... // Poznámka úvodem 53 - Normativně-ontologický teoretický přístup 55 - Historicko-dialektický teoretický přístup 65 - Empiricko-analytický teoretický přístup 87 // 7. Problém faktorů podmiňujících poznání ... // Poznámka úvodem 92 - Problém obecné společenské podmíněnosti vědeckých teorií nebo vědeckého poznání 93 - // 31 // 32 // 43 // 45 // 48 // 53 // 92 // VI // Obsah // Problém zájmů vedoucích poznání 97- Problém vztahu me- // zi teorií a praxí 104 // 8. Závěrečná poznámka ?
teoretickým přístupům ... 106 // 9. Metodologické problémy politické vědy... ? // Předběžná poznámka 111 - Rozdělení metod 117 - Idio-grafické metody 118 - Nomothetické metody 124, a) Axiomatické metody 126, b) Empiricko-analytické metody 129 // 10. Závěrečná poznámka ? systematické části ... 135 // C. Dílčí oblasti politické vědy // 1. Předběžná poznámka... // 2. Politická filozofie ... // Předběžná poznámka 139 - Konstitutivní otázky politické filozofie 144 // 3. Nauka o politickém systému... // Úvod: systémové teoretický vztahový rámec 161 - ? teorii a analýze důležitých dílčích oblastí 168: Zařazení podle prostoru a času 168 - Společenské základy 169 - Vztahy společnost - politický systém (oblast vstupu) 187 - Centrální politický systém 199 - Vztahy politický systém -společnost (oblast výstupu) 204 - Policy-analýza (analýza politické oblasti) 216 - Celkové aspekty systémového zkoumání 217 // 4. Srovnávací politická věda... // Úvod 219 - Typy politických systémů 223 - Vývojově teoretické přístupy 253 // 5. Mezinárodní politika (vztahy) ... // Úvod 270 - Aspekty zahraniční politiky 271 - ? nejdůležitějším problémům dnešních mezinárodních vztahů 278 - ? teorii mezinárodní politiky 287 // D. Okruhy použití politické vědy // 1. Předběžná poznámka... 295 // 2. Politická véda a praktická politika ... 296 // 3. Politická věda a politické vzdělání...
299 // 137 // 139 // 161 // 219 // 270 // Obsah // vii // E. Dodatek // 1. Poznámky ... 305 // 2. Vybraná bibliografie... 332 // 3. Věcný rejstřík... 35g // 4. Jmenný rejstřík... 37O

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC