Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.3) Půjčeno:13x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2002
341 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-246-0366-7 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje bibliografii na s.341
000112512
OBSAH // Předmluva ... 9 // Úvod... 11 // Bezpečnost práce v klinické laboratoři... 13 // 1. Preanalytická příprava biologického materiálu ... 17 // 1.1. Odbér krve ... 17 // 1.1.1. Odběr venózní krve ... 17 // 1.1.2. Odběr arteriální krve ... 19 // 1.1.3. Odběr kapilární krve ... 20 // 1.1.4. Antikoagulační a konzervační látky ... 20 // 1.1.5. Vliv místa odběru na složení krve... 22 // 1.1.6. Hemolýza... 23 // 1.2. Sběr moče... 23 // 1.3. Odběr vzorků stolice... 24 // 1.4. Odběr cerebrospinální tekutiny ... 24 // 1.5. Odběr ostatních tělních tekutin a tkání... 24 // 1.6. Zpracování vzorku pro analýzu... 26 // 1.6.1. Identifikace vzorku... 26 // 1.6.2. Ochrana vzorků při transportu ... 26 // 1.6.3. Separace a skladování vzorků... 26 // 1.7. Fyziologické faktory ovlivňující složení tělních tekutin... 27 // 1.7.1. Kontrolovatelné proměnné podmínky při odběru ... 27 // 1.7.2. Klinické stavy ... 31 // 2. Zajištění kvality laboratorní práce ... 33 // 2.1. Kriteria kvality a spolehlivosti analytických metod... 33 // 2.1.1. Výběr a hodnocení metod... 34 // 2.1.2. Metody vnitřní kontroly kvality laboratorní práce... 37 // 2.2. Kriteria kvality a spolehlivosti diagnostických metod ... 39 // 2.3. Statistické postupy ... 41 // 2.3.1. Rozložení hodnot... 41 // 2.3.2. Průměr a standardní odchylka ... 42 // 2.3.3. Správnost... 43 // 2.3.4. Přesnost... 43 // 2.3.5. Koncept „normálu“... 43 // 2.3.6. Gaussovské
rozložení referenčních a abnormálních hodnot . ... 43 // 2.3.7. Negaussovské rozložení hodnot ... 44 // 2.3.8. ynášení dat kontrolních materiálů podle Levyho - Jenningse... 45 // 2.3.9. Westgardova pravidla ... 45 // 2.4. Faktory ovlivňující referenční hodnoty ... 46 // 2.4.1. Biologické faktory ... 46 // 2.4.2. Metodické přístupy... 49 // 2.4.3. Preanalytické faktory ... 50 // 3. Metody v klinické biochemii ... 51 // 3.1. Separační metody ... 52 // 3.1.1. Centrifugace... 52 // 3.1.2. Chromatografie ... 54 // 3 // 3.1.3. Elektroforéza ... 56 // 3.2. Analytické metody ... 58 // 3.2.1. Optické metody ... 58 // 3.2.2. Elektrochemické metody ... 68 // 3.2.3. Molekulárně genetické metody... 72 // 4. Imunochemické metody... 75 // 4.1. Imunoprecipitační metody... 78 // 4.1.1. Imunoprecipitace v roztoku... 78 // 4.1.2. Imunoprecipitace v gelu... 79 // 4.2. Imunochemické metody se značenými molekulami... 85 // 4.3.1. Metodické principy... 86 // 4.3.2. Radioimunochemická stanovení (RIA - Radioimunoassay) ... 90 // 4.3.3. Imunoradiometrická analýza (IRMA)... 94 // 4.3.4. Enzymoimunochemická stanovení (EIA) ... 97 // 4.3.5. Fluorescenční imunochemické techniky ... 103 // 4.3.6. Chemiluminescenční a biolumi ni scenční imunochemické metody... 106 // 5. Metabolizmus aminokyselin a jeho poruchy... 109 // 5.1. Aminokyseliny v tělních tekutinách... 109 // 5.2. Poruchy metabolizmu aminokyselin... 110 // 5.2.1. Primární aminoacidurie ...
111 // 5.2.2. Sekundární aminoacidurie ... 116 // 5.2.3. Diagnóza aminoacidurií ... 116 // 6. Proteiny ... 119 // 6.1. Funkce proteinů v těle... 119 // 6.2. Metabolizmus proteinů ... 120 // 6.3. Koncentrace proteinů a chorobné stavy... 122 // 6.4. Celkové proteiny... 122 // 6.4.1. Stanovení celkových proteinů... 122 // 6.4.2. Klinický význam změn hodnot celkových proteinů v séru ... 125 // 6.5. Plazmatické proteiny... 126 // 6.5.1. Klinicky významné plazmatické proteiny... 126 // 6.5.2. Klinické aplikace ... 130 // 6.5.3. Stanovení specifických sérových proteinů ... 132 // 6.6. Analýza proteinů v moči... 134 // 6.6.1. Kvalitativní analýza ... 134 // 6.6.2. Kvantitativní stanovení proteinů v moči... 135 // 6.6.3. Klinický význam stanovení proteinů v moči... 136 // 7. Enzymy... 139 // 7.1. Faktory ovlivňující aktivitu enzymů ... 139 // 7.2. yjadřování a výpočet aktivity enzymů... 142 // 7.3. Klinicky významné enzymy ... 144 // 7.3.1. Aminotransferasy... 145 // 7.3.2. Laktátdehydroganasa ... 148 // 7.3.3. Kreatinkinasa... 151 // 7.3.4. Alkalická foaslátasa... 153 // 7.3.5. Kyselá fosfatasa ... 155 // 7.3.6. y-glutamyltransferasa ... 156 // 7.3.7. Cholinesterasa ... 157 // 7.3.8. Amylasa... 158 // 7.3.9. Lipasa ... 161 // 8. Sacharidy ... 163 // 8.1. Metabolizmus sacharidů ... 163 // 8.2. Hormonální regulace hladiny glukosy v krvi... 165 // 4 // 8.3. Klinické aplikace... 166 // 8.3.1 Klasifikace diabetů a ostatních případů
glukosové intolerance... 167 // 8.3.2 Vrozené poruchy sacharidového metabolismu... 169 // 8.4. Laboratorní diagnostika... 171 // 8.4.1. Typy laboratorních testů... 171 // 8.5. Analytické metody ... 174 // 8.5.1. Glukosa v séru a cerebrospinální tekutině... 174 // 8.5.2. Metody stanovení glukosy v krvi ... 175 // 8.5.3. Glukosa v moči... 178 // 8.5.4. Stanovení insulinu a C- peptidu ... 179 // 8.5.5. Metody stanovení glykovaných hemoglobinů... 179 // 8.5.6. Metody stanovení ketolátek ... 180 // 9. Lipidy... 181 // 9.1. Struktura a funkce lipidů... 181 // 9.2. Metabolizmus mastných kyselin a triacylglycerolů ... 183 // 9.3. Metabolizmus cholesterolu ... 184 // 9.4. Trávení a absorpce lipidů ... 187 // 9.4.1. Exogénni lipidy ... 187 // 9.4.2. Endogenní lipidy ... 188 // 9.5. Transport lipidů... 188 // 9.5.1. Lipoproteiny... 188 // 9.5.2. Apoproteiny... 193 // 9.5.3. Enzymy zapojené v transportu lipidů ... 195 // 9.5.4. Aterosklcróza... 197 // 9.6. Analýza lipidů v tělních tekutinách ... 198 // 9.7. Referenční rozsahy hodnot lipidů ... 201 // 9.8. Klinické aplikace... 202 // 9.8.1. Hyperlipoproteinemie... 202 // 9.8.2. Hypolipoproteinemie ... 205 // 9.8.3. Lyzosomální lipidové poruchy ... 206 // 10. Funkce jater... 209 // 10.1. Metabolizmus jater ... 211 // 10.1.1. Metabolické funkce ... 211 // 10.1.2. Detoxikační funkce... 212 // 10. 2. Analytické postupy... 213 // 10.2.1. Analýza indikátorů metabolických funkcí jater ... 213
10.2.2. Indikátory detoxikační a exkreční funkce jater ... 216 // 10. 3. Klinické aplikace ... 220 // 10.3.1. Žloutenka... 220 // 10.3.1.1. Hyperbilirubinemie s převahou nekonjugované formy ... 221 // 10.3.1.2. Hyperbilirubinemie s převahou konjugované formy ... 223 // 11. Funkce ledvin a dusíkaté látky neproteinové povahy ... 233 // 11.1. Ledviny... 233 // 11.1.1. Funkce nefronu... 233 // 11.1.2. Transportní procesy v ledvinové buňce... 241 // 11.2. Koncept ledvinové clearance ... 241 // 11.3. Dusíkaté látky neproteinové povahy ... 242 // 11.3.1. Kreatinin ... 242 // 11.3.2. Kreatin... 245 // 11.3.3. Močovina... 245 // 11.3.4. Kyselina močová ... 248 // 11.3.5. Amoniak... 252 // 12. Elektrolyty ... 253 // 12.1. Distribuce vody v těle... 253 // 12.2. Elektrolyty v plazmě... 254 // 5 // 12.2.1. Sodík ... 254 // 12.2.2. Draslík ... 259 // 12.2.3. Chloridy... 262 // 12.2.4. Hydrogenuhličitan ... 264 // 12.2.5. Aniontová mezera ... 264 // 12.2.6. Hořčík ... 266 // 12.2.7. Železo ... 267 // 12.3. Elektrolyty v moči... 270 // 12.4. Analytické metody ... 271 // 12.4.1. Sodík a draslík ... 271 // 12.4.2. Chloridy... 272 // 12.4.3. Celkový oxid uhličitý ... 273 // 12.4.4. Hořčík ... 273 // 12.4.5. Osmolalita ... 274 // 12.4.6. Železo a celková vazebná kapacita pro Fe (TIBC) ... 274 // 14.4.7. Feritili... 275 // 13. Acidobazická rovnováha // 277 // 13.1. Obecné principy acidobazické rovnováhy ... // 13.1.1. Kyseliny a báze ... // 13.1.2. Koncentrace
[H+], pH a pufry... // 13.1.3. Fyzikální principy chování plynů... // 13.2. Výměna plynů v těle... // 13.2.1. Fyziologie výměny plynů... // 13.2.2. Disociační křivka kyslíku... // 13.3. Regulace pH v organismu... // 13.3.1. Zdroje protonů H+ ... // 13.3.2. Pufrační systémy v těle... // 13.4. Regulace acidobazické rovnováhy... // 13.4.1. Respirační regulace ... // 13.4.2. Renální regulace... // 13.5. Parametry ABR a ostatní vyšetření ... // 13.5.1. Základní parametry... // 13.5.2. Odvozené parametry... // 13.5.3 Ostatní odvozené parametry ... // 13.6. Laboratorní vyšetření pro diagnózu poruch ABR // 13.6.1. Odběr vzorků pro stanovení parametrů ABR . // 13.6.2. Stanovení pH ... // 13.6.3. Stanovení pC02 ... // 13.6.4. Stanovení p02 ... // 13.7. Poruchy acidobazické rovnováhy ... // 13.7.1. Jednoduché poruchy ABR ... // 13.7.2. Smíšené poruchy ABR... // 277 // 277 // 277 // 279 // 280 280 281 282 282 282 // 285 // 286 286 287 // 287 // 288 // 289 // 290 // 290 // 291 // 291 // 292 292 292 294 // 14. Hormony... 295 // 14.1. Obecná endokrinológie ... 295 // 14.1.1. Definice hormonů a dělení hormonů... 295 // 14.1.2. Struktura hormonů ... 295 // 14.1.3. Mechanismy účinku hormonů... 297 // 14.1.4. Řízení sekrece hormonů ... 299 // 14.1.5. Transport hormonů ... 300 // 14.2 Hypotalamo-hypofyzámi systém ... 300 // 14.2.1. Hypotalamus ... 300 // 14.2.2. Hypofýza... 301 // 14.2.3. Klinické aplikace ... 303 // 14.3. Štítná
žláza ... 304 // 14.3.1. Hormony štítné žlázy... 305 // 14.3.2. Laboratorní diagnostika funkce štítné žlázy ... 307 // 14.3.3. Klinické aplikace ... 312 // 14.4. Steroidní hormony... 313 // 6 // 14.4.1. Mineralokortikoidy... 315 // 14.4.2. Glukokortikoidy... 317 // 14.4.3. Pohlavní steroidní hormony ... 321 // 14.4.4. Klinické aplikace a přehled nejčastějších poruch funkce pohlavních žláz ... 328 // 14.5. Dřeň nadledvin ... 329 // 14.5.1. Katecholaminy... 329 // 14.5.2. Metody stanovení katecholaminů v plazmě a moči... 331 // 14.5.3. Klinické aplikace. Přehled nejčastějších poruch sekrece katecholaminů... 334 // 14.6. Metabolizmus vápníku, hořčíku a fosforu, hormonální regulace metabolizmu kostí, příštítná tělíska... 334 // 14.6.1. Vápník ... 334 // 14.6.2 Fosfáty ... 336 // 14.6.3. Hořčík ... 337 // 14.6.4. Hormonální regulace metabolizmu minerálů a kostí ... 338 // Literatura... 341 // 7
(OCoLC)53259824
cnb001175594

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC