Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:28x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 1999
102 s. : il.

objednat
ISBN 807067-973-5 (brož.)
Obsahuje grafy, diagramy, úvod
Bibliografie: s. 97-102
Krajina - ekologie - učebnice vysokošk.
000112527
Obsah // 1 Úvod...7 // 2 Krajina jako systém (geosystém)...13 // 2.1 Vlastnosti systémů (geosystémů)...13 // 2.2 Hranice krajiny...14 // 2.3 Prvky a složky krajiny...15 // 2.4 Vazby v krajině...17 // 2.5 Struktura krajiny...20 // 2.5.1 Definice struktury...!...20 // 2.5.2 Prostorová struktura...20 // 2.5.3 Časová struktura...23 // 2.6 Chování krajiny...23 // 2.6.1 Definice chování...23 // 2.6.2 Fungování krajiny...23 // 2.6.3 Dynamika krajiny... 24 // 2.6.4 Vývoj krajiny...24 // 3 Přírodní krajina...25 // 3.1 Definice přírodní krajiny...25 // 3.2 Prvky a složky přírodní krajiny...26 // 3.2.1 Horniny...26 // 3.2.2 Georeliéf...28 // 3.2.3 Vzduch...29 // 3.2.4 Vodstvo...30 // 3.2.5 Půdy...32 // 3.2.6 Biota...33 // 3.3 Vazby v přírodní krajině...34 // 3.4 Struktura přírodní krajiny...37 // 3.4.1 Úvod... 37 // 3.4.2 Prostorová struktura přírodní krajiny...37 // 3.4.2.1 Horizontální struktura přírodní krajiny...38 // 3.4.2.2 Vertikální struktura přírodní krajiny...39 // 3.4.3 Časová struktura přírodní krajiny...39 // 3.5 Chování přírodní krajiny... 40 // 3.5.1 Definice chování přírodní krajiny...40 // 3.5.2 Normální chování přírodní krajiny neboli fungování krajiny...40 // 3.5.3 Dynamika přírodní krajiny...41 // 3.5.4 Vývoj přírodní krajiny...42 // 3.6 Typy přírodní krajiny...43 // 3.6.1 Zonální přírodní krajiny...43 // 3.6.1.1 Horizontální zonální přírodní krajiny...44 // 3.6.1.1.1 Kraj
iny mrazových pustin...44 // 3.6.1.1.2 Krajiny tunder...44 // 3.6.1.1.3 Lesní krajiny...44 // 3 // 3.6.1.1.4 Stepní krajiny mírného pásu...46 // 3.6.1.1.5 Savanní krajiny teplého pásu...46 // 3.6.1.1.6 Pouštní krajiny...46 // 3.6.1.1.7 Krajiny tropického deštného lesa...47 // 3.6.1.2 Vertikální uspořádání zonálních krajin...47 // 3.6.2 Azonální krajiny...48 // 3.6.2.1 Mokřady... 48 // 3.6.2.2 Krasové krajiny...48 // 3.6.2.3 Pískovcové krajiny...49 // 3.6.2.4 Žulové krajiny...49 // 3.6.2.5 Nivní krajiny...50 // 3.7 Přírodní krajinotvorné pochody...52 // 3.7.1 Endogenní (vnitřní) přírodní krajinotvorné pochody...52 // 3.7.2 Exogénni (vnější) přírodní krajinotvorné pochody...52 // 4 Kulturní krajina...59 // 4.1 Definice kulturní krajiny...59 // 4.2 Technická díla v kulturní krajině...59 // 4.2.1 Typy vazeb mezi technickými díly a přírodními složkami krajiny...60 // 4.3 Přírodně-technické systémy...64 // 4.4 Struktura kulturní krajiny...64 // 4.4.1 Druhotná struktura krajiny...64 // 4.4.2 Bariéry v druhotné struktuře...65 // 4.5 Chování kulturní krajiny...65 // 4.5.1 Fungování kulturní krajiny...65 // 4.5.2 Dynamika kulturní krajiny...68 // 4.5.3 Vývoj kulturní krajiny...69 // 4.6 Typy kulturní krajiny...70 // 4.6.1 Lesohospodářské krajiny...70 // 4.6.2 Zemědělské krajiny...71 // 4.6.3 Sídelní krajiny...75 // 4.6.3.1 Vznik sídelní krajiny...75 // 4.6.3.2 Urbanizované krajiny...75 // 4.6.3.3
Vesnické krajiny...79 // 4.6.4 Průmyslové krajiny...79 // 4.6.5 Těžební krajiny...80 // 4.6.6 Vodohospodářské krajiny...81 // 4.6.6 Dopravní krajiny... 83 // 4.6.7 Rekreační krajiny...83 // 4.6.8 Funerální krajiny... 84 // 4.6.9 Vojenské krajiny...84 // 4.7 Vícenásobné využívání kulturní krajiny...85 // 4.8 Estetika krajiny...86 // 5 Modelování v krajinné ekologii...87 // 6 Ochrana krajiny...89 // 4 // 7 Krajinářské mapování... // 7.1 Mapování přírodních krajin // 7.2 Mapování kulturních krajin // Vybraná literatura... // 91 // 91 // 92 // 97

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC